Copy
Bekijk deze mail in je browser

Silt presenteert plannen tijdens gemeenteraad.

Op 8 december heeft een Raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden over Silt. Namens Silt is door de initiatiefnemers en eigenaren Christian van Daal en Alexander van ‘t Goor, samen met de landschaparchitect Marc Heusschen en drijvende kracht Jan Smeelen een uitgebreide uiteenzetting gegeven over de vorderingen in het proces van Silt. Hierbij is de stand van zaken anno december 2021 toegelicht.

De gemeenteraad is meegenomen in de visie en onderzoeken die tot heden hebben plaatsgevonden. Raadsleden complimenteerde ons als initiatiefnemers met de kwaliteit, de zorgvuldigheid en de energie die tot op heden in dit proces zijn gestoken.  Raadsleden hadden een luisterend oor maar zeker ook kritische vragen op onderdelen. De vragen hadden vooral betrekking op de natuurontwikkeling, de haalbaarheid, eventuele overlast, de mobiliteit, de maatschappelijke meerwaarde en het beoogde tijdspad. De gestelde vragen konden naar behoren en feitelijk worden beantwoord. Aangegeven is dat naast de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure zoals gebruikelijk ook met de gemeente op korte termijn een overeenkomst gesloten moet worden waarin over en weer de verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

Als Silt hebben we een positief en goed gevoel overgehouden aan deze bijeenkomst. Het heeft ons extra gesterkt om met nog meer enthousiasme en energie door te pakken en het plan met inbreng van overheid en omgeving van Silt tot een nog hoger niveau te brengen. Wat dat betreft gaat 2022 een spannend en cruciaal jaar worden voor de toekomst van de beoogde transitie.

Silt en schapenhouder Vossen slaan handen in elkaar voor ‘pilot’ in natuurlijke begrazing.

Vanuit het verre verleden stonden grazers aan de basis van de kwaliteitsvolle en rijke natuurlijke Zuid-Limburgse landschappen. De aanwezige flora en fauna zijn sterk verbonden met open- en halfopen landschappen. Zonder beheer van dit landschap groeien deze gebieden helaas in rap tempo dicht. Bij Silt beamen we dit en daarom willen wij ons sterk maken voor een goed doordacht beheer van het landschap binnen Silt. Hierin zoeken wij een goede balans tussen machinaal en natuurlijk beheer waarbij flora en fauna beter gedijen.

Dit heeft momenteel reeds geleidt tot een proefproject tussen Silt en schapenherder Henk Vossen uit Nuth. Samen met zijn zoon Lars maakt Henk gebruik van een gescheperde kudde “Mergelland Sjaope”. Een uniek ras dat zijn naam uiteraard eer aandoet in ons fantastisch mooi glooiende landschap. Wanneer u nu een wandeling of fietstocht maakt rondom Silt, dan is de kans groot dat u Lars of Henk tegenkomt met zijn kudde. Als u net zoals ons dit ook zo leuk en interessant vindt, spreek hen dan zeker een keertje aan en ontdek tot wat zo’n “Mergelland Sjaop” in staat is.

Volg Silt nu ook via Social Media.

#BELEEFSILT

Graag betrekken wij omwonenden en belanghebbenden bij de ontwikkeling van het groevepark tot Silt. Volg de ontwikkelingen van Silt via Instagram!

Hier delen wij regelmatig de leuke en unieke plekjes van Silt. Via de hashtag#beleefsilt deelt u heel eenvoudig uw eigen foto's van de ontwikkelingen rondom Silt met ons en de rest van de wereld. We zijn benieuwd!

Volg ons

Eerste klankbordsessie met vertegenwoordigers uit de omgeving.

Op 15 december 2021 heeft de eerste klankbordgroep sessie plaatsgevonden. Naast personen uit de directe omgeving en een vertegenwoordiging van de milieugroep Schinnen Spaubeek was ook de gemeente ambtelijk vertegenwoordigd. Deze eerste sessie van de klankbordgroep heeft helaas door de coronamaatregelen digitaal plaats moeten vinden. Gesproken is over de rol van de klankbordgroep. De bedoeling van de klankbordgroep is om mee te denken en mee te praten over de ontwikkeling vanuit samenhang.

Ook het opvangen van signalen uit de verschillende buurten is van belang  Er kan vanuit die inbreng ingespeeld worden op levende vragen die soms per buurt kunnen verschillen. Dat de gemeente in de klankbordgroep participeert maakt ook dat naar de overheid een korte lijn ontstaat. Uiteraard kunnen ook overige betrokken personen inbreng leveren. Bijvoorbeeld via reacties op de nieuwsbrieven of via de website.

Ook is in de klankbordgroep de stand van zaken met betrekking tot Silt gedeeld. Daarbij zijn zaken aan de orde gekomen die in het vervolgtraject van meerwaarde kunnen en zullen zijn. Ook het tijdpad en de daarbij horende processen zijn toegelicht. Het klankbord overleg verliep in een positieve en constructieve sfeer.

Begin 2022 gaat Silt een cruciale fase in als het gaat om gereedkomende onderzoeken en afspraken met de gemeente. We hopen u daarover in een volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.

De eerstvolgende klankbordsessie staat reeds gepland voor 2 februari 2022.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!

Namens het hele Team van Silt willen wij jullie allemaal een zeer fijne kerst wensen en een gelukkig nieuwjaar. Helaas zal het wederom een iets andere kerstbeleving zijn dan ieder van ons gewend is. Geef warmte om je heen, zeker in deze tijden. En blijf gezond.

Wij willen jullie bedanken voor de getoonde interesse en positieve energie in Silt het afgelopen jaar. We gaan op volle kracht en met verenigde energie vooruit en gaan ervan uit dat we in 2022 al de eerste echte resultaten van Silt daadwerkelijk kunnen laten zien.

Warme groeten,

Team Silt
Natuur Dichtbij

Instagram
Website
Ons adres:
Silt
Nagelbeek 87
SCHINNEN, Limburg 6365 EJ
Netherlands

update je gegevens of meld je af voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp