Copy

Bäst på möten som får hållbarhet att hända

View this email in your browser
Nyhetsbrev 5/2019
Årets hållbarhets- och framtidskonferens var fullsatt och samlade 300 deltagare på Dunkers kulturhus den 18/9 i Helsingborg. Temat var ett hållbart näringsliv med nästa generation medarbetare, ledare och kunder i fokus. Programmet leddes av vår innehållsansvariga och tillika moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson. Med sig på scen hade hon en panel med representanter för nästa generation bestående av Hannah Stanton (verksamhetschef TheGoals.org), Lina Arvidsson (Sveriges ungdomsrepresentant i EU) och Truls Christenson (försäljningschef Rescued Fruits). De kommenterade och reflekterade kring dagens föreläsningar.
Dagen inleddes med skönsång av Jessica Folcker, ackompanjerad av Harald Nilsson
Nästa generations-panelen: Hannah Stanton, Truls Christenson och Lina Arvidsson
Stort tack till alla våra duktiga volontärer samt fotograferna från LBS Kreativa Gymnasiet i Helsingborg.
Konferensen inleddes med premiärvisning av vår film 5 unga röster om hållbarhet som skapats i samarbete med kommunikationsbyrån Infab. Det finns en stark känsla av oro och förtvivlan hos många unga när det gäller hållbarhet och inte minst vårt klimat. Men ur denna förtvivlan växer också ett driv, ett engagemang och en stark vilja att agera nu! A Sustainable Tomorrow med huvudpartners hoppas att filmen ska ge inspiration till att lyssna ännu mer på unga, att ta vara på deras kreativitet och innovationer och att samverka över ålders- och branschgränser.
5 unga röster om hållbarhet
Inledningsanförandet hölls av Jakob Kiefer, Head of Government Relations & Public Affairs på ABB Sverige, tidigare Sveriges ambassadör för hållbara affärer. Därefter följde Fredrik Reinfeldt, som gjorde sitt fjärde framträdande hos A Sustainable Tomorrow. Han gav en internationell överblick av hinder, utmaningar och möjligheter kopplade till klimatfrågan. På minuskontot satte han bland annat politiska låsningar, vi och dem-tänk, korruption och brist på transparens. På pluskontot lyfte han fram det växande hållbarhetsengagemanget både hos näringslivet, civilsamhället och enskilda individer. Han efterlyste mer samarbete på alla nivåer.
Fredrik Reinfeldt gjorde sitt fjärde framträdande hos A Sustainable Tomorrow. Nedan Catarina Rolfsdotter-Jansson, Agneta Gynning, Jakob Trollbäck, Jana Söderberg och Kenneth Nilsson.
Jakob Trollbäck och Louise König tog med publiken på en tidsresa som bland annat illustrerade vikten av att tänka långsiktigt kring hållbar utveckling, snarare än att fokusera på kortsiktiga ekonomiska vinster. De betonade också att det nu är dags att på riktigt använda de Globala målens 169 delmål. Jakob Trollbäck medverkar dessutom på FN:s klimatmöte i New York denna vecka (23-27 sep).
Vår utmärkelse A Sustainable Prize 2019 gick till Julia Wikström, grundare av foodtech-bolaget Snömoln som hjälper till att minska matsvinnet i livsmedelskedjan. Hon fick ta emot publikens jubel och en bronsskulptur skapad av konstnären Agneta Gynning. Läs juryns motivering här.
Agneta Gynning, Julia Wikström och Louise König
Jana Söderberg gav insikter om hur vi kan gå från hållbara tankar till handling i en fartfylld föreläsning om hur vår hjärna fungerar. Vi kan förhålla oss medvetet till hur vår ”gammelhjärnas” funktioner krockar med dagens verklighet. Vlora Makolli, FN-delegat och konsult på ÅF, talade om hur nästa generations ledare ser på sin roll i omställningen till en hållbar värld. Jesper Rönndahl bidrog både till skratt och eftertänksamhet med sin stand up-föreläsning Klimatlådan. Enligt honom kan man skämta om allt och att skratta åt hans galna förslag på klimatlösningar gav en möjlighet att se sig själv i skrattspegeln.
Vlora Makolli, FN-delegat och konsult på ÅF. Nedan Jana Söderberg, Jesper Rönndahl och Ingmar Rentzhog.
Ingmar Rentzhog, grundare och vd på We Don’t Have Time, presenterade sin sociala plattform för klimataktion som gör det möjligt att på global basis sätta tryck på beslutsfattare inom både offentlig sektor och näringsliv. Med WDHT-appen kan man lansera klimatidéer, ge uppskattning till dem som gör bra saker för klimatet och skicka varningar till dem som gör dåliga saker.
 
Publiken fick även lyssna på ett panelsamtal om samverkan för hållbar affärsutveckling med Philip Warkander (fil doktor Lunds universitet), Jenny Johansson (kommunikations- och hållbarhetschef Lindéngruppen), Kenneth Nilsson (vd Resurs bank) och Sandra Jönsson (vd Wellbefy). Dagen avslutades med 9 parallella workshops där deltagarna fick fördjupa sig i en aktuell hållbarhetsfråga. Ett bra tillfälle för reflektion, lärande och kontaktskapande.
Konferensen präglades av starkt engagemang och en känsla av att vilja agera nu, med fokus på klimatfrågan utifrån den insikt i hur bråttom det är som inte minst Greta Thunberg och hennes miljoner följare skapat. Nästa generation är starka kravställare, vilket kan bli vår räddning. A Sustainable Tomorrow planerar nu för hållbarhets- och framtidskonferensen 2020, den sjunde upplagan.

Läst i media

Extrainsatt föreläsning med Jana Söderberg


Den 19 november kl 18.00-20.30 håller Jana Söderberg en pro bono-föreläsning på Procivitas i Helsingborg. Föreläsningen kostar 295 kronor/person som oavkortat går till Kanelbullens förskoleverksamhet i Sydafrika. Anmäl dig till camilla@kanelbullen.org

Stort tack till våra huvudpartners

Bli partner
För senaste nytt, följ oss gärna på:
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Instagram Instagram
LinkedIn LinkedIn

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi ser till att personer med olika bakgrund lär känna varandra och utvecklar samarbeten som ger mervärden för individer, företag och samhälle. Näringslivet är en viktig motor för hållbar utveckling. Hållbara affärer kan driva på omställningen och ge kraft åt andra samhällsaktörer.

A Sustainable Tomorrow har den erfarenhet och kompetens som krävs för att arrangera konferenser, workshops och utbildningar med de främsta nationella och internationella föreläsarna och coacherna. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling där vi konkret hjälper dig och ditt företag eller organisation att uppnå resultat. Vi bidrar till en mer hållbar morgondag och skapar nya affärsmöjligheter genom samarbeten.


E-post: info@asustainabletomorrow.se
Webb: www.asustainabletomorrow.se