Copy
A Sustainable Tomorrow
Nyhetsbrev nummer 2/2018 
View this email in your browser

Hållbarhetsutveckla dig med kommunikationsgurun Jakob Trollbäck

Den 13 april arrangerar A Sustainable Tomorrow en unik kompetensutvecklingsdag med fokus på hållbarhet och kommunikation vi kallar det för en Gränslös Verkstad.
  • Möt mannen bakom den grafiska profilen för de Globala målen för hållbar utvecklingJakob Trollbäck.
  • Inspireras av framgångsrika exempel från den erfarna miljöjournalisten, föreläsaren och författaren Catarina Rolfsdotter-Jansson.
  • Hitta rätt väg i ditt hållbarhetsarbete med hjälp av Anna Bruun Månsson, expert på hållbarhetsredovisning.
  • Dessutom: workshop i tre steg för att att identifiera vilka mål som har störst relevans för din verksamhet och hur de kan skapa konkret värde för dig och din omvärld.
Supererbjudande om du bokar senast 30 mars. Ordinarie pris är 5900 kronor plus moms/person.
  • Boka 3 platser - betala bara för 2.
  • Personer som ingår i mentorsprogram får ta med sin adept utan kostnad.
  • Alla deltagare får Catarina Rolfsdotter-Janssons nya bok; Handbok för en hållbar människa.
  • Exponering och bonusbiljetter vid bokning av partnerpaket med minst 10 platser.
Skicka din bokning till info@granslosamoten.se

Dagens program


Tid och plats: 13 april på Sankt Gertrud i Malmö

09:00 Välkomna och introduktion - Bo Nilsson och Catarina Rolfsdotter-Jansson

09:10 Agenda 2030 och de Globala målen med Jakob Trollbäck
Agenda 2030 och de Globala målens bakgrund och syfte. Genomgång av de 17 målen och kort presentation av de 169 delmålen. Presentation av hur det internationella och nationella arbetet med målen utvecklas.

10:15 Frågestund med Jakob Trollbäck ledd av Catarina Rolfsdotter-Jansson

10:30 Fikapaus

10:45 What is in it for us? Catarina Rolfsdotter-Jansson
Inspirationsföreläsning med goda exempel på hur företag och verksamheter kan bidra till och nå ökad framgång genom att arbeta med de Globala målen.

11:30 Hur hittar vi rätt kompass? - Anna Bruun Månsson
Hur hänger de Globala målen ihop med andra ramverk och standarder, som Global Compact, GRI och nationella mål? Går det att mäta och se om vi är på rätt väg? Hur kan vi genom att kommunicera detta engagera ännu fler?

12:30 Lunch

13.15 Workshop del 1: Analys
Identifiera vilka mål och delmål som är relevanta för din verksamhet. Prioritera vilka mål du vill fördjupa dig i under dagen.

14.00 Workshop del 2: Applikation
Arbete i grupper utifrån prioritering av målen med vägledning av processledare. Hur kan de Globala målen användas i din verksamhets strategier och mål? Vilka risker och möjligheter finns att ta hänsyn till? Hur utformas strategier och verksamhetsspecifika mål?

15:00 Fikapaus

15.15 Workshop del 3: Samarbeten
Vilka möjliga samarbeten finns kring målen, både i rummet och i andra sammanhang?

16.00 Kommunikation
Hur kan du trovärdigt och korrekt kommunicera din organisations arbete med de Globala målen till din omgivning?

16.30 Sammanfattning
Agenda 2030 och de Globala målens bakgrund och syfte. Genomgång av de 17 målen och kort presentation av de 169 delmålen. Presentation av hur det internationella och nationella arbetet med målen utvecklas.

Våra föreläsare

Jakob Trollbäck
Internationell grafikerlegend verksam i New York sedan 1990 och grundare av kommunikationsbyråerna Trollbäck + Company samt The New Division. Vinnare av Swecos Hugopris 2017: Årets inspiratör. Jakob Trollbäck visar att innovationskraft och smarta idéer driver samhällsutvecklingen framåt. Han har löst kommunikationsutmaningen av de Globala målen genom att utforma formspråket och på så vis underlätta för 7 miljarder människor att förstå FNs nya hållbarhetsagenda.
Anna Bruun Månsson
Anna Bruun Månsson är VD och grundare på konsultbyrån TomorrowToday, verksamma i Lund och Stockholm. Anna har arbetat som rådgivare med inriktning på hållbarhetsredovisning i 14 år. Hon har nu uppdrag för en rad stora bolag i deras arbete med att forma mer hållbara affärsstrategier, med sikte på de Globala målen. Hon undervisar också på ett flertal kurser vid Lunds Universitet. Anna är styrelseledamot i bl.a. Hållbar Utveckling Skåne.

Läs Annas artikel om den nya hållbarhetslagen (pdf)

Catarina Rolfsdotter-Jansson
Moderator, föreläsare och författare med internationellt perspektiv vars tolfte bok, Hållbar människa, kom ut i januari 2018. Catarina är en av de mest erfarna kommunikatörerna inom området hållbar utveckling i Sverige. Hennes föreläsningar får dig att tänka i nya banor, ger dig ny kunskap och sår frön till nya affärsidéer. Catarina är även talesperson i klimatorganisationen Föräldravrålet och medgrundare av den internationella organisationen Our Kids Climate.

Hållbar bok på köpet!


Alla deltagare får ett exemplar av Catarina Rolfsdotter-Janssons senaste bok; Hållbar människa. Den handlar om hur du kan ta hand om dig själv och planeten samtidigt. Hur vi på ett inspirerande och lustfyllt sätt kan ställa om till en mer hållbar livsstil, i allt från hur vi handlar, äter, shoppar, bor och reser.

A Sustainable Tomorrow skapar internationell mötesplats för hållbarhet i Malmö


I juni skapas en ny internationell, återkommande mötesplats i Malmö genom hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow. Målsättningen är att på sikt bli ett nytt Davos med fokus på hållbarhet. Läs vårt pressmeddelande.

A Sustainable Tomorrow (AST) är en modern mötesplats, både digital och fysisk. Vi tillhandahåller verktygen för att möta framtiden på bästa sätt genom att sammanföra personer som normalt inte möts i vardagen. Vi arrangerar konferenser, workshops och utbildningar med såväl svenska som internationella föreläsare och coacher. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling där vi konkret hjälper dig och ditt företag eller organisation att uppnå resultat. Vi bidrar till en mer hållbar morgondag och skapar nya affärsmöjligheter genom samarbeten.

Kontakt
Bo Nilsson: 070-527 61 12
bo@granslosamoten.se

Catarina Rolfsdotter-Jansson
catarina@granslosamoten.se

Carina Holgersson
carina@granslosamoten.se
www.granslosamoten.se

Share
Tweet
Forward
Share