Copy

Bäst på möten som får hållbarhet att hända

Nyhetsbrev nummer 8/2018
View this email in your browser
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig och moderator, guidar dig genom Skånes främsta hållbarhetskonferens den 20 september. Besök vår bokningssajt för att köpa biljett och se detaljerat konferensprogram.

Partnererbjudande

A Sustainable Tomorrow utgår från de Globala målen och fokuserar särskilt på mål 17 Genomförande och globalt partnerskap. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi för att främja en hållbar utveckling och nya affärer.

Som partner till A Sustainable Tomorrow får du en unik möjlighet att ta ditt hållbarhetsarbete till nästa nivå samt utvidga ditt nätverk med personer som ligger i framkant inom sina områden. Vårt evenemang i Helsingborg omfattar en privat middag, föreläsningar, workshops och en presskonferens för partners och föreläsare. Du får träffa och interagera med följande personer: 
 • Fredrik Reinfeldt, presentation överflödig, gör en omvärldsanalys med fokus på klimatfrågan
 • Jakob Trollbäck, har skapat det internationella formspråket för de Globala målen, kommunikationsguru i världsklass
 • Hannah Stanton, framtidens hållbarhetsledare, medlem i regeringens Agenda 2030-delegation
 • Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist, författare och moderator
 • Philip Warkander, fil. doktor och forskare vid Lunds universitet inom hållbarhetsfrågor och konsumtion
 • Jakob Kiefer, regeringens nya CSR-ambassadör, gör ett av sina första framträdanden på A Sustainable Tomorrow
 • Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör, Helsingborg stad
 • Patrik Rydén, medlem i styrgruppen för strategiska innovationsområden för hållbara städer, Lunds universitet
 • Sven Kristensson, koncernchef Nederman Group
 • Mohammed Rabani, ansvarig Fryshuset Helsingborg
 • Emelie Dahlström, ansvarig för acceleratorn SoPact
 • Staffan Hansén, vd SPP Pension & Försäkring, utsedd till världens mest hållbara försäkringskoncern under World Economic Forum 2017
Boka ditt partnerpaket nu!
Kontakta Bo Nilsson, 070-527 61 12, bo@granslosamoten.se

Vad förväntar du dig av A Sustainable Tomorrows framtids- och hållbarhetskonferens?

Amanda Larsson och Calle Rosengren, grundare av bolaget Färsking
– Vi ser mycket fram emot konferensen och att få inblick i olika hållbarhetsaspekter. Vi hoppas att detta ger oss nya idéer, perspektiv och samarbetsmöjligheter!
Cecilia Andersson, hållbarhetsstrateg på Öresundskraft
– Jag hoppas att den ska ge mig lite nya infallsvinklar, kontakter och framförallt, oavsett vilket av de globala hållbarhetsmålen vi diskuterar, ta utgångspunkt i kommunikationens betydelse för att förverkliga hållbara affärsidéer.
Mattias Weinhandl, tidigare NHL-proffs, nu aktiv ägare i hållbara företag och affärsängel
– Jag brinner för att kunna göra skillnad och då är detta ett väldigt intressant och diversifierat nätverk, vilket är spännande med många människor som man normalt inte möter.
Philip Warkander, fil. doktor och forskare vid Lunds universitet
– Det är ett viktigt initiativ, särskilt som konferensen sammanför människor som annars kanske inte delar kontaktytor. Jag hoppas därför på oväntade samtal och konstruktiva möten.
Christina Bengtsson, föreläsare, författare och världsmästare i skytte
– Att möta andra som delar intresset för världens stora frågor är ett privilegium och jag är glad att denna möjlighet ges lokalt. Det skapas mycket energi och kreativitet i möten mellan människor. De Globala målen är komplexa målbilder och kräver samverkan över gränser, både mentalt och praktiskt.
Rasmus Svensson, försäkringsförmedlare och rådgivare, Säkra
– För att kunna ge våra kunder den bästa rådgivningen måste vi förstå samhällsutvecklingen och vara insatta i hållbarhetsfrågor. Vi har varit med i A Sustainable Tomorrow sedan starten och ser verkligen vikten av att möta nya målgrupper för att utvecklas. Dessutom har det varit lönsamt ur ett affärsperspektiv.
Henrik Frindberg, miljödirektör, Helsingborgs stad
– I Helsingborgs stad är det en självklarhet att arbeta med hållbarhet. Som Sveriges bästa miljökommun två år i rad är vi vana vid att samagera. Vi kommer fortsätta att utveckla framgångsrika koncept och lösningar tillsammans med andra för att nå de globala målen och skapa en god livskvalitet.

Dessa aktörer är med och utvecklar
regionens hållbarhetsarbete!

För senaste nytt, följ oss gärna på:
Facebook
YouTube
Instagram
LinkedIn

Dataskyddsförordningen (GDPR)


Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018. Den innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och ersatte svenska personuppgiftslagen (PuL).

I samband med våra nyhetsbrevsutskick lagrar vi endast namnet på ditt företag/organisation samt ditt förnamn, efternamn och e-postadress. Vi lämnar inte ut denna information till tredje part. Om du inte vill ha vårt nyhetsbrev kan du när som helst avregistrera dig via länken "unsubscribe from this list" som återfinns längs ned i varje utskick. Klicka här för mer information om dataskyddsförordningen.

A Sustainable Tomorrow är en modern mötesplats, både digital och fysisk. Vi tillhandahåller verktygen för att möta framtiden på bästa sätt genom att sammanföra personer som normalt inte möts i vardagen. Vi arrangerar konferenser, workshops och utbildningar med såväl svenska som internationella föreläsare och coacher. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling där vi konkret hjälper dig och ditt företag eller organisation att uppnå resultat. Vi bidrar till en mer hållbar morgondag och skapar nya affärsmöjligheter genom samarbeten.

Bo Nilsson, grundare
070-527 61 12, bo@granslosamoten.se

Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig och moderator
catarina@granslosamoten.se

Stene Boldt, projektledare
stene@granslosamoten.se

www.asustainabletomorrow.se