Copy
A Sustainable Tomorrow
Nyhetsbrev nummer 3/2018 
View this email in your browser

Skapade ett språk för 7 miljarder människor
kommer till Skåne. Boka din plats nu!

Vinnare av Swecos Hugopris 2017: Årets inspiratör. Jakob Trollbäck visar att innovationskraft och smarta idéer driver samhällsutvecklingen framåt. Han har löst kommunikationsutmaningen av de Globala målen genom att utforma formspråket och på så vis underlätta för 7 miljarder människor att förstå FNs nya hållbarhetsagenda.
Fredag den 13 april är årets turdag för dig som arbetar med hållbarhet och kommunikation. Då kommer nämligen Jakob Trollbäck, Catarina Rolfsdotter-Jansson och Anna Bruun Månsson till Malmö för att leda en unik kompetensutvecklingsdag utifrån de Globala målen för hållbar utveckling - kopplad till din verklighet.
Specialerbjudande för dig som bokar senast 6 april
Föreläsaren och författaren Catarina Rolfsdotter-Jansson berättar vad som väntar dig den 13 april!
Läs mer om de Globala målen här.

A Sustainable Tomorrow (AST) är en modern mötesplats, både digital och fysisk. Vi tillhandahåller verktygen för att möta framtiden på bästa sätt genom att sammanföra personer som normalt inte möts i vardagen. Vi arrangerar konferenser, workshops och utbildningar med såväl svenska som internationella föreläsare och coacher. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling där vi konkret hjälper dig och ditt företag eller organisation att uppnå resultat. Vi bidrar till en mer hållbar morgondag och skapar nya affärsmöjligheter genom samarbeten.

Kontakt
Bo Nilsson: 070-527 61 12
bo@granslosamoten.se

Catarina Rolfsdotter-Jansson
catarina@granslosamoten.se

www.granslosamoten.se

Share
Tweet
Forward
Share