Copy
View this email in your browser

Kunstsamling: strategi eller psykologi?

Collectors – Teapot (2013) Artist: Yuka Oyama, C-print, various sizes. Photo: Becky Yee

 

Den siste tiden har en rekke kunst- og kulturpersonligheter etterlyst økt fokus på og økte offentlige midler til samling av billedkunst og kunsthåndverk. 13. oktober arrangerer KORO og Norwegian Crafts et internasjonalt seminar om temaet. 

 

I en artikkel publisert 15. september i Kunstforum uttalte Knut Ljøgodt at oppbygning og forvaltning av samlinger er museenes viktigste oppgave i samfunnet. Der snakker han også varmt for et nasjonalt innkjøpsfond for billedkunst.

Ljøgodt, som har bred erfaring med å samarbeide med private givere for å bygge opp en museumssamling og nylig ga ut boken Skatter (2016, Teknisk Industri), er en av 8 eksperter som møtes på DOGA 13. oktober på seminaret On Collecting: In a Public, Private and Personal Perspective for å diskutere ulike modeller for samling på billedkunst og kunsthåndverk.
 

- Dette er spesielt relevant for oss nå fordi vi ser en økende interesse for kunsthåndverk, også internasjonalt. For eksempel gjorde Galleri Format Oslo noen viktige salg av norske kunsthåndverkere på Collective Design Fair i New York i mai, sier Hege Henriksen, direktør i Norwegian Crafts og fortsetter:

- Vi merker oss regjeringens ønske om mer private penger i kunsten, og der spiller samleren en sentral rolle. Samtidig har flere aktører problematisert museenes begrensede muligheter til å kjøpe inn viktige verk. I kunsthåndverkssammenheng har Norske Kunsthåndverkere vært forutseende og tok initiativ til en innkjøpsordning for kunsthåndverk på 1990-tallet som fortsatt eksisterer og sikrer at de tre nasjonale kunstindustrimuseene har en relativt aktuell samling av samtidens kunsthåndverk. Det er derimot begrenset med private samlere i Norge, mens i for eksempel USA er det et godt marked for å selge til privatpersoner. For oss handler det om å se på samling i et internasjonalt persepktiv, og hva det offentlige kan lære av det private og motsatt.

Seminaret arrangeres av KORO og Norwegian Crafts og skal bidra til å sette fokus på samlingspolitikk, vise muligheter og utfordringer ved private og offentlige samlinger, samt avdekke noe av psykologien bak det å samle.

- Vi har invitert foredragsholdere med ganske ulik bakgrunn, både norske og internasjonale, for å belyse forskjellige måter å jobbe og tenke om det å samle. Å bli inkludert i en samling kan ha mye å si for en kunstners renommé og økonomi, samtidig som det sikrer verket en plass i en større historie, sier Trude Schjelderup Iversen. Hun er kurator ved KORO og vil i sitt foredrag gi publikum innsikt i hvordan KORO, en offentlig organisasjon med et kunst-budsjett på 65 millioner kroner årlig, tenker på sine mer enn 7000 bestillingsverk og produksjoner rundt om i landet som en samling.

 

De øvrige bidragsyterne er:

Eivind Furnesvik, som i 2014 ble kåret til en av kunstverdens 16 viktigste gallerister av The Guardian, vil avsløre hvordan galleriet Standard (Oslo) jobber strategisk for å bygge opp sine kunstnere og plassere dem i samlinger som gir merverdi. Han får blant annet mye av æren for Erling Kagges samling i Kagges bok Kunsten å samle kunst (2015, Kagge forlag). Foredraget hans har fått tittelen: How to build art collections if you are reluctant to sell art?
 

Smykkekunstner Yuka Oyama og psykoterapaut Dr. Maragret Wasz vil i hvert sitt foredrag belyse psykologiens påvirkning på samling, samt de personlige forholdene som oppstår mellom samler og objekt. 


Kunstner  og leder av Innkjøpsdfondet Nanna Melland stiller som representant fra Innkjøpsfondet for Kunsthåndverk, et nasjonalt fond over statsbudsjettet dedikert til innkjøp av samleverdige kunsthåndverksobjekter.


Petter Snare, kunstsamler og forelegger stiller til paneldebatt. Petter Snare er en ivrig kunstsamler med over 250 verk, i tillegg driver han to forlag, og sitter som styreleder og medlem i flere kunstorganisasjoner. 


Moderator er den nederlandske kunsthistoriker og kurator Liesbeth den Besten, som også vil holde et innlegg der hun diskuterer samling av smykkekunst spesielt, knyttet til nedprioritering av kunsthåndverk i Nederland fra det offentlige de siste tyve årene. Hun vil også informere om et privat initiativ for å redde smykkesamlinger fra glemselen.

 

Seminaret On Collecting: In a Public, Private and Personal Perspective finner sted 13. oktober, kl. 10.00 - 15.30 på
Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)Kontaktperson:
André Gali, Critical Theory and Publications
Norwegian Crafts
ag@norwegiancrafts.no
Copyright © 2016 Norwegian Crafts, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp