Copy
View this email in your browser

38.7 % økning til å fremme norsk kunsthåndverk i utlandet

Direktør Hege Henriksen viser HKH Kongen og Dronningen rundt i utstillingen Structure- Norwegian contemporary crafts and design under deres statsbesøk til Italia i april. Foto: Stefano Ferrari.

 

I Kulturbudsjettet 2017, som ble offentliggjort i dag, foreslås det en bevilgning på 6 millioner kroner til ordninger under nettverket Norwegian Arts Abroad, der Norwegian Crafts er en av organisasjonene. Økningen viser at Regjeringen anerkjenner arbeidet organisasjonene i nettverket gjør og signaliserer en klar satsning på internasjonalisering av kunsten.   


- Vi er svært fornøyd med at Regjeringen ser verdien av nettverket Norwegian Arts Abroad og støtter de ulike organisasjonene med en million hver. Vårt mandat er å lytte til de respektive kunstfeltene, vi er fageksperter og kjenner bransjens ulike behov. Regjeringens forslag til økning for våre organisasjoner viser at de ser det potensialet som ligger i de ulike organisasjonene for å ytterligere styrke kunstnæringene som vil nå et internasjonalt marked, sier Hege Henriksen, direktør I Norwegian Crafts.


Betydelig økt mulighet til å styrke feltets synlighet internasjonalt

Norwegian Crafts, som arbeider med å fremme norsk kunsthåndverk internasjonalt, har den klart største økningen av organisasjonene i nettverket, på hele 38.7 %.  

- For Norwegian Crafts del innebærer økningen en betydelig økt mulighet til å styrke feltets synlighet internasjonalt. Vi er inne i en periode med et sjeldent momentum og stor internasjonal etterspørsel etter norsk kunsthåndverk. Blant annet har vi hatt stor suksess med utstillingen Structure - Norwegian Contemporary Crafts and Design i Milano i april i år der kunsthåndverkere og designere stilte ut sammen på møbelmessen. Økningen i bevilgninger viser at Regjeringen ser dette og tar det på alvor, mener Norwegian Crafts direktør.

Også styreleder Jorunn Veiteberg er svært fornøyd med økningen. Hun har jobbet internasjonalt med kunsthåndverk i en årrekke og mener dette er et viktig satsningsområde:

- Dette budsjettet er et stort gjennomslag for Norwegian Crafts som gjør en viktig jobb for å fremme norsk kunsthåndverk internasjonalt. Norwegian Crafts er en liten og effektiv organisasjon som har markert seg som en tydelig aktør i det internasjonale feltet. Dette gir mange muligheter for norske kunsthåndverkere samtidig som det fremmer Norge som en viktig kunsthåndverksnasjon. Derfor er det er svært gledelig at Regjeringen anerkjenner det arbeidet som gjøres og støtter det med en beløp som virkelig kan gjøre en stor forskjell.

 

Nye tiltak for kulturnæring i Innovasjon Norge

Regjeringen foreslår også 29.9 millioner kroner til en særskilt satsning på kreativ næring i Innovasjon Norge. Blant aktuelle tiltak nevnes kompetanseprogram, bedriftsnettverk og eksportprogram.

- Dette er gode tiltak som det visuelle kunstfeltet kan dra nytte av. Vi ønsker oss mer kompetanse om kunstfeltene i Innovasjon Norge slik at disse tiltakene også kan omfatte våre felt på en bedre måte enn det gjør i dag. Vi håper at motivasjonen bak bevilgningene gjelder nettopp dette.

Samtidig åpner statsbudsjettet for noen spørsmålstillinger som ikke er behørig belyst i budsjettet. For Norwegian Crafts gjelder dette spesielt kutt i Utenriksdepartementets budsjetter.

- Vi registrerer at det kuttes 20,6 % i bevilgningene til næringsfremme, kultur og informasjonsformål (Kap. 115) i Utenriksdepartementet. Dette kan bety mindre midler til å gjennomføre prosjekter i utlandet for organisasjoner som oss, kutt i reisestøtteordningen for kunstnere (Stikk) og presse- og ekspertbesøk fra utlandet. Dette er virkemidler vi vet fungerer og håper derfor at ikke disse vil bli påvirket av det foreslåtte kuttet.

Kontakt:
Hege Henriksen, direktør Norwegian Crafts
(+47) 415 55 915
hh@norwegiancrafts.no
 
Hege Henriksen, direktør for Norwegian Crafts. (foto: Lasse Fløde)
Copyright © 2016 Norwegian Crafts, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp