Copy

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Klik her for browservisning.

Flydende fosforgødninger til kartofler
Nyhedsbrev - Marts 2017

Fleksibelt Gødningsprogram

I de senere år har de været stor fokus på de forskellige tekniske muligheder, der er for tildeling af fosfor til kartofler ved lægning. I BioNutria har vi arbejdet med dette emne siden vi begyndte at lave landbrugsgødninger i 2009 og vi har gjort en del erfaringer, og fået mange positive resultater undervejs.
 
Fosfor er et immobilt næringsstof og mineraliseringen fra jordpuljen er langsom og stærkt temperaturafhængig. Derfor er placering af fosfor ved knolden afgørende, for kartoflernes fremspiringshastighed og etablering. Desuden har fosfor stor indflydelse på rodvæksten, så en god fosforforsyning ved etablering sikrer hurtigere rodvækst, og dermed en større mulighed for optagelse af de øvrige næringsstoffer.
 
I BioNutria har vi et meget varieret og fleksibelt gødningsprogram, der gør det muligt at få lige den sammensætning og det p-niveau man ønsker. Vi laver rene fosforgødninger i form af Bio P11 og BioP20 og vi laver NP og NPS gødninger efter kundens ønske – fx Bio NPS10-10-3. Kvælstofdelen i gødningerne er fordampningsinhiberet og sikret mod udvaskning, så der opnås maksimal effekt. Som udgangspunkt er gødningerne sure og udstyret man anvender skal derfor kunne tåle en sur gødning. De sure gødninger er alle blandbare med bejdsemidler og kan derfor anvendes direkte i bejdseanlæg. Vi har testet Bio P11 og Bio NP10-10-3 i landsforsøg i 2015 og 2016 jf. tabel. I begge tilfælde er gødninger bejdset direkte på læggekartoflerne og konklusionen er at når man holder sig til 10 kg P/ha er der fine nettomerudbytter for bejdsning, mens højere doser kan hæmme kartoflerne.

 
Hvis man ikke ønsker at bejdse gødningen direkte på knolden giver det naturligvis nogle flere muligheder. Dels kan man øge dosis og evt. give hele sin planlagte fosformængde i rillen og dels kan man bruge pH neutrale gødninger, der ikke slider på udstyret. BioNutria tilbyder en pH neutral NPS 10-10-3 til dette formål. Den er ikke blandbar med bejdsemidler og er derfor ikke aktuel til bejdsning direkte på knolden.
 
I 2015 testede vi placering af gødning i rillen i samarbejde med AgriNord og Møldrup Kartoffelcentral. Her blev der placeret 16 kg P i form af Bio P11 og der blev konstateret merudbytter på 15-30 hkg/ha.
 
I konklusionen fra forsøget er anført: ”Det har været tydeligt, især i Cara og Spunta, at rodudviklingen har været kraftig fra starten af og de har været hurtigere til at komme op af jorden. Allerede inden fremspiring var der en tendens til at de fosforbehandlede kartofler tidligere dannede flere stoloner, der var kraftigere end ved de ubehandlede. Der har været meget ens fremspiring, og der er sat flere knolde af pr. plante. Her er der klar tendens til at placering af fosfor skaber merudbytter og en mere ensartet knoldsætning.”
 
Alt i alt tror vi, at der i fremtiden vil være flere og flere der på den ene eller anden måde placerer fosfor ved lægning af kartofler. BioNutria er en oplagt samarbejdspartner i den forbindelse. Vi har markedets mest alsidige produktprogram og attraktive priser. Kontakt Jens Bach Andersen på 27126986 for yderligere info.Med venlig hilsen
BioNutria

Rådgivning og Salg

Key Account Manager
Jens Bach Andersen

Mobil: +45 2712 6986
E-mail: jba@bionutria.dk
Key Account Manager
Lars Olsen

Mobil: +45 2880 9086
E-mail: lo@bionutria.dk
 

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra os? Afmeld dig her