Copy
Konton i Legimus, statistik, nya språk.
Titta på brevet i din webb-läsare
Myndigheten för tillgängliga medier - logotyp

Information till registrerare februari 2017

Välkommen till Myndigheten för tillgängliga mediers, MTM:s, första informationsbrev för registrerare! Du som får det här brevet har ett registrerarkonto eller står som ansvarig för talbokshanteringen vid biblioteket. Vi riktar oss till alla biblioteksformer och även till registrerare vid skoldatatek, skolbibliotekscentraler med flera organisationer. Nyhetsbrevet kommer att ge dig information och tips som du kan ha användning av när du arbetar som registrerare.

Avtalstexten på många nya språk

När du registrerar en ny person till Legimus godkänner hen ett användaravtal. Nu har vi översatt användaravtalet till en mängd nya språk, både avtalstexten för vuxna och den för minderåriga:

Det finns en mer allmän text om talböcker på olika språk. Du hittar den längst ner på legimus.se:

Flytta användare

Användarens konto ska vara knutet till det bibliotek som användaren har lättast att vända sig till. Om en användare flyttar, eller slutar på skolan, ska kontot flyttas. Du kan göra en ansökan om byte av bibliotek i registret.

Användaren kan också själv göra en flyttansökan.

MTM erbjuder webbinarier och studiedagar till dig som vill fortbilda dig

MTM arrangerar varje år ett antal studiedagar och webbinarium om bibliotekens arbete med tillgängliga medier.
Vårens studiedagar och webbinarium handlar till exempel om hur du arbetar som registrerare, frågor och svar om Legimus, och allmän information om att arbeta med tillgängliga medier. Deltagande är kostnadsfritt om inte annat anges.

Du har väl inte missat MTM:s webbutbildning?

Du som är ny i din roll som registrerare eller vill friska upp dina kunskaper kan nu gå vår grundläggande webbutbildning om talböcker och din roll som registrerare. Utbildningen tar ca 30 minuter och avslutas med ett test.

Verifiera ert konto någon gång varje år

Under hösten 2016 gallrade MTM för första gången bort passiva användare ur Legimus. Framöver kommer vi kontinuerligt att gallra användarkonton och registrerarkonton som inte har använts de senaste tre åren, eller där inloggning inte skett alls 12 månader efter att kontot först skapades.
Därför kan det vara klokt att påpeka för användare av Legimus att de någon gång varje år bör logga in på sitt konto för att verifiera att de vill fortsätta vara användare av Legimus. Och detta gäller då även dig som registrerare.

MTM annonserar i dagspressen runt om i landet

Tillsammans kan biblioteken och MTM ge alla möjlighet att läsa på sina villkor. Men många vet inte om att MTM finns och att biblioteken erbjuder flera olika sätt att läsa. Nu vill vi nå ut genom en kampanj där människor med läsnedsättning berättar vilken nytta de haft av MTM:s tjänster. I januari och februari annonserar vi i bland annat i Dagens Samhälle, GP, Sydsvenskan och lokalpress runt om i landet.

Bibliotekskontot, registrerarkontot och demokontot

Vi vill förtydliga skillnaden mellan våra olika konton.
Bibliotekskontot används för att ladda ner talböcker till biblioteket. Den nedladdade talboken lånas ut till en talboksberättigad person. Bibliotekskontot är gemensamt för bibliotekets personal, men det får inte lämnas ut till någon annan.
Registrerarkontot används för att registrera talboksberättigade personer så de får ett eget konto till Legimus. Som registrerare kan du hantera det användarregister som finns vid biblioteket och du kan också logga in i Leimus app och Legimus webbspelare. Du kan alltså ladda ner talböcker, men endast för att testa eller visa blivande användare. Registrerarkontot är personligt, du kan inte lämna ut inloggningsuppgifterna.
Demokontot är till för personer som i sitt arbete behöver se och visa hur Legimus fungerar. Demokontot fungerar som ett användarkonto med den skillnaden att endast ett fåtal böcker är nedladdningsbara.

Statistik 2016

MTM redovisar varje år antalet registrerade användare av tjänsten Egen nedladdning och antal nedladdningar som gjorts av biblioteket och dess användare.  Hur har det gått för just ditt bibliotek?

Personer med skyddad identitet och andra särskilda fall

Det dyker ibland upp situationer vid registrering av nya användare som kan vara svåra att veta hur de ska hanteras, som exempelvis skyddad identitet. På Legimus.se har MTM samlat information om hur du ska gå till väga i vissa av dessa särskilda fall. Kontakta gärna MTM:s Svarstjänst om du behöver ytterligare hjälp eller information.

Har du frågor?

Välkommen att ta kontakt med MTM:s svarstjänst, telefon: 08-580 02 710 eller e-post: info@mtm.se.

 

Dela
Tweeta
Skicka vidare
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Box 5113
121 17 Johanneshov
Växel: 08-580 02 700
info@mtm.se
MTM på Facebook
MTM på Twitter

Ta bort mig från den här listan  
Jag vill ändra min adress