Copy
Loe uudiskirja oma brauseris


UUDISKIRI #1
Head ELEA liikmed ja sektoris tegutsevad ettevõtted!
Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon on tegutsenud juba üle 26. aasta. Selle aja jooksul on korrastatud märkimisväärselt Eesti logistika eetika norme, parandatud riigiga suhtlemist. Meid võetakse ühiskonnas oma eriala ekspertidena – meiega arvestatakse. Logistika ja veonduse valdkonnas ei ole ilmselt kedagi, kes ei oleks kursis ELEA Üldtingimustega, enamus laondusega tegelevaid ettevõtteid tegutsevad ELEA Ladustamise Üldtingimuste alusel jne.

Tänastest pooleliolevatest teemadest annab uudiskiri ülevaate järgmistel lehekülgedel. Taaselustasime uudiskirja, mis hakkab ilmuma kord kvartalis.

Eelmise aasta sügisel toimus Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (edaspidi ELEA) töö ümberkorraldamine, mille tulemusena muudeti ühingu põhikirja ja struktuuri. Ühingu liikmed valisid esmakordselt nõukogu järgnevaks kaheks aastaks, mille liikmeteks said Andres Matkur – ACE Logistics Estonia AS; Remo Kirss – DPD Eesti AS; Toomas Orutar – Logistika Pluss OÜ; Rainer Rohtla – Via 3L Freight OÜ; Joel Timm – Balti Logistika AS; Raul Toomsalu – Operail AS.

Reedel 27. Novembril valiti Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) nõukogu esimeheks ühehäälselt Toomas Orutar. Nõukogu kinnitas ELEA uueks juhatuse liikmeks ja juhatajaks Herkki Kitsing. Herkki valiti välja konkurssi alusel, Herkki on varasemalt juhtinud kahte MTÜd. Toomas Orutar, kes valiti nõukogu esimeheks kommenteeris muudatuste vajadust selliselt: ” ELEA vajas väga sisulisi muudatusi, et anda rohkem väärtust oma liikmetele ja rääkida kaasa kõikides olulistes logistikaalstes arengutes.”
Herkki Kitsing, kes asus ühingut juhtima, plaanib muuta ELEAt nähtavamaks, suurendada senist liikmeskonda ja teha koostööd ka teiste erialaliitudega. Kindlasti jätkatakse sektori ja liikmeskonna huvide eest seismisega. Väärtustatakse senist tööd ja jätkatakse FIATA diplomite väljaandmist koostöös haridusasutustega. Osalemine erinevates töörühmades ja olles liikmete huvide esindajaks. Hetkel on päevakorras mitmed olulised projektid. Juhatuse volitused kehtivad 2 aastat.

Head ELEA liikmed, olgem aktiivsed kaasa lööma ja sõna sekka ütlema, ainult koos suudame luua stabiilse, läbipaistva ja innovatiivse ärikeskkonna ning kujundada Eestist atraktiivse äripartneri teistele riikidele.

IGA ÜHING ON OMA LIIKMETE NÄGU!

Herkki Kitsing
ELEA juhatuse liige ja juhataja
Loe rohkem siit
 
Pikad veosed
Eelmise aasta sügisel viis ELEA oma liikmete ja sektori ettevõtete seas läbi küsituse ülipikkade 25,25 m ja täismassiga 60 t autorongide lubamiseks Eesti teedele. Küsitlus oli sisendiks Transpordiametile ja Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeeriumile otsuse tegemiseks ülipikkade autorongide 25,25m ja täismass 60 t Eesti maanteedele lubamise osas.
Loe lähemalt siit
Kütuse aktsiisist
Rahandusministeerium planeerib alates 2022.a. maist diiselkütuse aktsiisi tõstmist tagasi Euroliidu kõrgeimale (v.a. Holland) tasemele. Selle vältimiseks on ELEA koos erialaliitude ERAA, AL ja Õliühinguga teinud viimase kolme kuu jooksul arvukalt konkreetse sisuga pöördumisi nii vastavate ministeeriumide, kui ka ajakirjanduse poole. Pöördumiste sisuga saate tutvuda alljärgnevate linkide avamisel.
Kuula 25. veebruar 2021 Ärikliendid roolis saadet, kus rääkis Via 3L Freight OÜ juhatuse esimees ja Eesti Logistikaettevõtete Assotsiatsiooni nõukogu liige Rainer Rohtla diislikütuse aktsiisist LOE SIIT.

ELEA, ERAA ja AL 17 märts 2021 pöördumist LOE SIIT.
ELEA, ERAA ja AL 15. aprill 2021 pressiteadet LOE SIIT
ELEA, ERAA ja AL 19. aprill 2021 pöördumist LOE SIIT
ELEA, ERAA, AL ja Õliühing 22. aprill 2021 pöördumist LOE SIIT.
ELEA, ERAA ja AL 31. mai 2021 pöördumist LOE SIIT.

Loe rohkem kütuse aktsiisiga võitlemise kohta SIIT.
Intervjuud uute ELEA liikmetega
 • Miks otsustasite liituda ELEA-ga?
 • Kuidas on mõjutanud COVID-19 kriis ettevõtte arengut?
 • Millised seadusemuudatused on kõige rohkem mõjutanud äriotsuste tegemist?
 • Kas on mõni teema või valupunkt, mis vajaks kullervaldkonnas, logistika ja ekspedeerimise sektoris suuremat tähelepanu?
 • Milliseid investeeringuid plaanite ettevõttes teha järgneva 5 aasta jooksul?
 • Kuidas hindate Eesti ettevõtete konkurentsivõimet globaalsetel turgudel?
 • Kuidas hindate noorte taset tänasel tööjõuturul ja hariduse kvaliteeti kullervaldkonnas, logistika ja ekspedeerimise sektoris, mis ametikohtadele otsite hetkel tööjõudu?

Loe intervjuud Andreas Suviste,Jet Express OÜ
äriarendusjuht / juhatuse liikmega SIIT.

Loe intervjuud Mark Paves, Smarten
Logistics AS Juhatuse esimehe, Tegevjuhiga
SIIT.

Loe intervjuud Meelis Mäe, Kaubaekspress OÜ
Tegevjuhiga
 SIIT

Loe intervjuud Marko Tõnisson,
Water Fox OÜ juhatuse liikmega SIIT.
Äripäeva raadiosaade "Ärikliendid roolis"
Viimase poole aasta jooksul on saanud uued tegevjuhid nii Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), kui Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA). Viimane sai äsja ka uue presidendi. „Ärikliendid roolis“ kutsus saatesse Herkki Kitsingu ja Jaak Kivisilla, et nad tutvustaksid nii ennast kui seda, millised muudatused kõnealuseid organisatsioone ees ootavad.

Loe rohkem siit
FIATA diplomid

13.12.2020 ja 15.12.2020 toimusid lõputööde kaitsmised Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. FIATA diplomitele vastavad kriteeriumid täitsid 4 üliõpilast: Andra Muru, Nikita Gerasimov, Sergey Bunyaev, Sholpan Tynyshbek.

21.05.2021 toimusid lõputööde kaitsmised Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja 10. juunil teevad tudengid FIATA eksami, mille järel selguvad FIATA diplomi saajad.

24.05 ja 25.05.2021 toimusid Tallinna Tehnikakõrgkool-is Logistikainstituudis lõputööde kaitsmised. Transpordi ja logistika erialal oli lõputööde kaitsjaid lausa 50, mis on viimaste aastate rekordnäitaja. FIATA diplomi kriteeriumi täitsid sel kevadel 23 lõpetajat, sh 2 cum laude saajat.

Diplomi saamise eelduseks on õppekava kõikide moodulite kohustuslike õppeainete läbimine ja lõputöö kaitsmine vähemalt hindega 3. FIATA Diploma tõstab spetsialistide pädevust ning võimaldab saavutada rahvusvahelist usaldusväärsust ja paremini toime tulla karmis konkurentsis.

Loe rohkem siit

Nõukogu koosolekud

Alates ELEA ümberstruktueerimisest on toimunud regulaarsed ELEA nõukogu koosolekud. ELEA igapäevast tööd juhib juhatuse liige ja juhataja Herkki Kitsing. ELEA nõukogul on suunav strateegiline otsustav roll kogu sektorit puudutavates strateegilistes küsimustes ja 2021 aastal on esimese viie kuuga aktiivselt toimunud juba 5 ELEA nõukogu koosolekut.
Uued liikmed
Meil on hea meel teatada, et ELEA liikmete read on taas üle pika aja täienema hakanud.
25. märts 2021 toimunud ELEA nõukogu koosolekul võeti ELEA liikmeskonda uus liige Jet Express OÜ
Loe rohkem Jet Express OÜ kohta
16. aprill 2021 toimunud ELEA nõukogu koosolekul võeti ELEA liikmeskonda uus liige OÜ Kaubaekspress.
Loe rohkem Kaubaekspress OÜ kohta
16. aprill 2021 toimunud ELEA nõukogu koosolekul võeti ELEA liikmeskonda uus liige AS Smarten Logistics
Loe rohkem Smarten Logistics AS kohta
26. mai 2021 toimunud ELEA nõukogu koosolekul võeti ELEA liikmeskonda uus liige Water Fox OÜ
Loe rohkem Water Fox OÜ kohta
Liikmete ühinemised
 • 2020 aasta lõpus Greencarrier Freight Services Estonia OÜ ostis ettevõtte Transpoint International (EST) AS. Edaspidine äritegevus toimub Greencarrier Freight Services Estonia OÜ nime all.
 
 • Osaühing Contimer, sõlmis 10. märtsil 2021 ühinemislepingu Katoen Natie Eesti Aktsiaseltsiga. Ühinemine viiakse lõpule eelduslikult 31. mail 2021.
Ühingust välja astumine
 • 26.01.2021 laekus Transpoint International (EST) AS ELEA liikmest välja astumise avaldus Transpoint International (EST) AS liikmelisus lõpetakse alates 18.02.2021 seoses Greencarrier Freight Services Estonia OÜ ühinemisega.
 • 10.02.2021 laekus UFT Logistics (TuEnvioYa OÜ) ELEA liikmest välja astumise avaldus.
  UFT Logistics (TuEnvioYa OÜ) arvatakse liikmeskonnast välja alates 26.03.2021.
 • 20.05.2021 laekus Contimer OÜ ELEA liikmest väljaastumise avaldus. Osaühing Contimer ELEA liikmelisuse lõpetadakse alates 31.05.2021 seoses ühinemisega Katoen Natie Eesti Aktsiaseltsiga.
Osale palgauuringus
ELEA viib oma liikmete seas anonüümset palgauuringut. Palun Teil leida aeg ja täita palgastatistika ankeet, 2021 aasta I kvartali andmetega. Tähtaeg 16. juuli 2021. Edastage see kiri oma firma sees palgaandmetega tegelevale vastutavale töötajale. Nagu varasematelgi aastatel, saavad koondatud keskmiste kohta tagasi andmeid vaid need ettevõtted, kes ise andmeid esitavad. Sisestatud andmed on konfidentsiaalsed.
Liitu ELEA-ga
Liitumine on lihtne ning kiire. Liitu meiega siit
Teated
FIATA infokiri FIATA E-Flash ilmub kaks korda kuus koos uute logistika valdkonna uudistega kogu maailmast. FIATA kodulehel LOE SIIT on infokiri üleval FIATA e-Flash uudiste rubriigis.
FIATA Review ilmub kord kvartalis ja avaldab globaalseid transpordi ja logistikasektori arenguid, samuti FIATA sekretäriaadi ja liikmete viimaseid uudiseid saab lugeda SIIT.
 
Head lugemist!
 
Saada kiri ka oma sõbrale Saada kiri ka oma sõbrale
Facebook
LinkedIn
Email
Koduleht
Autoriõigused © 2021 Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA), Kõik õigused kaitstud.

Anna uudiskirja kohta tagasisidet.

Kas sa ei soovi enam uudiskirja saada?
Siit saad muuta oma eelistusi or lahkuda listist

Email Marketing Powered by Mailchimp