Copy
View this email in your browser

In deze nieuwsbrief:

 • COVID-19
 • Wedstrijd Behendigheid 19 september 2021
 • WAC-wedstrijden
 • Promotiepunten bij de WAC-selectie
 • Speuren
 • Combisport coördinator
 • Vacatures
 • Aanmelden nieuwsbrief
 • Agenda

COVID-19

Helaas zijn we nog niet van COVID-19 af. De Delta variant grijpt hard om ons heen. De cijfers lijken wel weer wat naar beneden te gaan, maar we moeten zeker nog voorzichtig zijn.

We zijn super blij dat we een aantal scholen hebben gevonden die het aandurven weer wedstrijden te organiseren. Om ieders veiligheid te garanderen en wedstrijden überhaupt mogelijk te maken, maken we gebruik van een coronatoegangsbewijs. Dit is hetzelfde bewijs wat de Nederlandse overheid gebruikt voor evenementen. Het kan een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs zijn. Of een bewijs dat je bent hersteld van corona. Je kunt deze bewijzen laten zien met de CoronaCheck-app.
 

Je kunt op 1 van deze 3 manieren een coronatoegangsbewijs krijgen:

 • Vaccinatiebewijs:
  Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin. Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd. 
 • Herstelbewijs:
  Bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.
 • Testbewijs:
  Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement.
Als je eenmaal hebt aangetoond dat je een coronatoegangsbewijs hebt, krijg je een stempel zodat je daarna eenvoudig kunt laten zien dat je toegang tot het terrein hebt.

Per wedstrijd komen indien nodig locatie-gebonden voorwaarden op www.fhn.nl. Deze worden vóór sluiting van de inschrijving gepubliceerd. Uiteraard blijft gelden:
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was vaak je handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen
Wij gaan ervan uit dat iedereen blij is dat we weer wedstrijden kunnen lopen en dat iedereen daarom verstandig en verantwoord met deze regels omgaat.

Wedstrijd Behendigheid 19 september 2021


Zoals al op www.fhn.nl te lezen is, is de wedstrijd Behendigheid van 19 september 2021 door Hondenschool Boom ingetrokken. Deze wedstrijd gaat dan ook niet door. 

Het intrekken van deze wedstrijd is het directe gevolg van alle negativiteit welke op social media verspreid werd de afgelopen dagen. Dit ging met name over de Corona-maatregelen, maatregelen die landelijk ook ingevoerd zijn door de overheid. Wij betreuren het zeer dat mensen die het niet eens zijn met deze maatregelen ervoor gezorgd hebben dat het plezier in het organiseren van een wedstrijd ontnomen is. De wijze waarop dit de afgelopen dagen een eigen leven is gaan leiden is absoluut onacceptabel.

We zijn druk op zoek naar nieuwe scholen en locaties om wedstrijden te organiseren. Gelukkig is de stemming op social media nu een stuk positiever en gaan we er allemaal onze schouders onder zetten. Heb je een idee of wil je graag meedenken of meehelpen? Meld het ons!

WAC-wedstrijden

Om je als combinatie te selecteren voor het WAC 2022 dien je je te kwalificeren de aangewezen selectiewedstrijden (zie Selectie-eisen WAC). Het aantal wedstrijden is bewust gekozen om als combinatie aan te kunnen tonen dat je een constant hoog niveau hebt. 

Tot op heden merken wij dat er weinig animo is om behendigheidswedstrijden te organiseren. Het ziet er nu dan ook naar uit dat het aantal benodigde selectiewedstrijden niet gehaald gaat worden.

We willen een dringend beroep doen op scholen en potentiele WAC-lopers om te kijken of het toch mogelijk is om een wedstrijd te organiseren. Het zou heel jammer zijn als de FHN zo'n mooi toernooi in Nederland organiseert zonder daar zelf aan deel te nemen.

Promotiepunten bij de WAC-selectie

Het is dit jaar mogelijk voor combinaties uit de A- én B-klasse om mee te doen aan de WAC-selectie. Op vooraf vastgestelde wedstrijden die meetellen voor de WAC-selectie kunnen zij dan de WAC-selectieparcoursen lopen die opgesteld worden voor de C-klasse. Op die dagen lopen deze combinaties niet hun rondjes in hun eigen klasse en dat kan nadelig zijn omdat ze op die dagen dan ook geen promotiepunten kunnen halen. Dit zou het erg onaantrekkelijk maken voor deze deelnemers om bij deze wedstrijden mee te doen aan de WAC-selectie.
Om die deelnemers tegemoet te komen is het volgende bedacht:
 • elke combinatie uit de A-klasse die het WAC-selectieparcours afsluit met een uitslag (dus zonder diskwalificatie) verdient een promotiepunt
 • elke combinatie uit de B-klasse die het WAC-selectieparcours afsluit met een uitslag die een ranking bij de bovenste 50% van die klasse oplevert, verdient een promotiepunt
Dit geldt alleen voor de VP’s en de jumpings. Bij de WAC-selectieparcoursen gambling en snooker zijn geen promotiepunten te verdienen.
Op deze manier is het mogelijk voor deelnemers uit de A- en de B-klasse om tijdens bovengenoemde wedstrijd toch nog promotiepunten voor hun eigen klasse te behalen.

Speuren

(ingezonden door coördinator Speuren)

Beste Hondenscholen en speur-officials.
 
Onlangs is er een digitale bijeenkomst geweest van het FHN-bestuur en ondergetekende.
 
Het onderwerp was: Het organiseren van speurwedstrijden en/of examens door de aangesloten hondenscholen die over een speurlicentie beschikken.
 
Het blijkt dat het organiseren van wedstrijden en/of examens voor veel hondenscholen problemen opleveren. We willen heel graag weten tegen welke problemen je aanloopt, welke dan ook.
Daarnaast willen we van jullie, de hondenscholen en officials, ook graag horen en zien welke oplossingen we kunnen bedenken om (in ieder geval vanaf volgend jaar) minimaal 8 à 10 wedstrijden per jaar te organiseren. Denk out of the box, alle oplossingen, hoe gek ook, kunnen ons helpen.
Het bestuur is van mening dat het onderdeel speuren moet blijven bestaan, er is best wel animo onder de deelnemers. Maar zoals gezegd er moet wel iets gebeuren. Breng het daarom ook onder de aandacht van jullie cursisten, iedereen mag meedenken aan mogelijke oplossingen.
 
Graag zien wij van jullie allemaal een reactie via speuren@fhn.nl.
 
Namens het bestuur van de FHN,
Jelle Feenstra
Coördinator Speuren

Combisport coördinator

Combisport is een mooie sport die we zeker niet verloren willen laten gaan. Aangezien de FHN al een hele tijd geen coördinator heeft gehad voor Combisport heeft Eva Frerichs zich aangeboden coördinator te willen worden voor deze sport. 

Vacatures

Er zijn diverse leuke vacatures bij de FHN:
 • Coördinator Detectie
 • Scheidsrechter Behendigheid
 • Scheidsrechter Hoopers
Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de FHN? Klik dan op deze link! Of mail Verena.

Aanmelden nieuwsbrief

We krijgen veel leuke reacties op de FHN nieuwsbrief. Bedankt daarvoor!

Tot voor kort kregen alleen hondenscholen de nieuwsbrief. Maar omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken, hebben we het aanmeldproces aangepast zodat ook lopers zich hiervoor kunnen inschrijven.

Meld je dus snel aan zodat ook jij alle laatste nieuwtjes in je mailbox ontvangt!
Ik wil ook de nieuwsbrief ontvangen!

Agenda

Op vrijdag 10 september is de volgende bestuursvergadering gepland.
Gelieve uiterlijk 2 dagen vooraf de te bespreken stukken sturen naar Eva.
Wedstrijden waarvan inschrijving is geopend:
21-08-2021: Hoopers - wedstrijd Aalten (D.O.A.K.)

Behendigheid:
GEANNULEERD: 19-09-2021: wedstrijd Hellendoorn (Hondenschool Boom)

Hoopers:
07-08-2021: inschrijving Aalten gesloten
21-08-2021: wedstrijd Aalten (D.O.A.K.)

20-08-2021: inschrijving Meedhuizen open
19-09-2021: inschrijving Meedhuizen gesloten
03-10-2021: wedstrijd Meedhuizen (Happy Go Lucky)

WAC:
27-04-2022 t/m 01-05-2022: WAC in Hellendoorn
Afmelden van deze mailinglijst of voorkeuren bijwerken