Email not displaying correctly? View it in your browser.

Udsendt d. 31. januar 2017
 
 
Til medlemmer af SUFO
 

Indkaldelse til Generalforsamling i SUFO
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SUFO:
Søndag d. 5. marts 2017
Kl. 14.30 – 15.30
På Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg
 
Ifølge vedtægter for SUFO skal generalforsamlingen varsles mindst fire uger i forvejen.
Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest tre uger før generalforsamling, dvs. d. 12. februar.
 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, og kun medlemmer der er tilstede på generalforsamlingen kan vælges. Kontingent skal være betalt senest d. 24. februaar 2017, for at være stemme- og opstillingsberettiget. 
 

 
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

 
1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 
2: Bestyrelsens beretning
Beretningen vil ligge tilgængelig på SUFOs hjemmeside
www.sufo.dk fra d. 24. februar.
 
3: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 
4: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til 250 kr. årligt.
 
5: Indkomne forslag
 
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer – for en to-årig periode.
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
  • Anja Rosenlund – villig til genvalg til bestyrelsen
  • Karen-Marie Wraae Ostermann – stiller op til bestyrelsen
  • Dorthe Grosen – genopstiller ikke til bestyrelsen, grundet arbejdsskift
 
Dertil skal der vælges 2 suppleanter. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.
Suppleanter på valg:
  •  Lene Lund Boisen – villig til genvalg som suppleant

Bestyrelsen opfordrer til, at nye kandidater melder sig til bestyrelsesarbejdet.
 
7: Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Torben Larsen som revisor
 
8: Eventuelt
 
 
Desuden skal den årlige generalforsamling drøfte foreningens indsatsområder for det følgende år.
 

SUFO
Jernbane Allé 54, 3. th.
2720 Vanløse

Tlf. 38770164
Mail: info@sufo.dk

Landsforeningen af SUndhedsfremmende
og FOrebyggende hjemmebesøg

                 info@sufo.dkThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SUFO · Jernbane Allé 54, 3.th. · Vanløse 2720 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp