Kan du ikke se dette nyhedsbrev korrekt? Se den i din browser her.

 

Generalforsamling i SUFO
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i SUFO: 
Søndag d. 15. marts 2015
Kl. 14:30 – 15:30
På Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2, 5800 Nyborg
 
Ifølge vedtægter for SUFO skal generalforsamlingen varsles mindst fire uger i forvejen.
Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest tre uger før generalforsamlingen, dvs. d. 22. februar.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Der kan kun stilles op til bestyrelsen, hvis man er til stede på generalforsamlingen.
 
Dagsorden for generalforsamlingen
 
1: Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 
2: Bestyrelsens beretning
                      Beretningen vil ligge tilgængelig på SUFOs hjemmeside
                      www.sufo.dk fra d. 6. marts.
 
3: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 
4: Fastsættelse af kontingent
                       Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til
                       250 kr. årligt.
 
5: Indkomne forslag
 
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
                      Vibeke Reiter – ikke villig til genvalg til bestyrelsen
                      Kirsten Foss Andersen – ikke villig til genvalg til bestyrelsen
                      Britt Vikkelsø – ikke villig til genvalg til bestyrelsen
                     
                      Suppleanter vælges for ét år ad gangen.
                      Bestyrelsen opfordrer til, at nye kandidater melder sig til
                      bestyrelsesarbejdet.
 
7: Valg af revisor
 
8: Eventuelt
 
Desuden skal den årlige generalforsamling drøfte foreningens indsatsområder for det følgende år. 

ÅRSKURSUS 2015
med fokus på "Øget faglig kvalitet i forebyggende hjemmebesøg" - tilmeldingsfrist d. 1. marts!


Se programmet her
 Tilmeld på dette link

 

 

Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg

    

        info@sufo.dk