Copy
Filmkrafts tildelinger 1.runde 2021
                                           
 
"Min fantasivenn" mottar tilskudd i Filmkrafts runde 1 i 2021.

Filmkraft tildelinger runde 1 - 2021

Filmkraft fikk 23 søknader om tilskudd til film i vår første tildelingsrunde av året, med en samlet søkersum på 4 506 070 kroner. Én søknad ble trukket før behandling. I styremøte 17 mars ble det vedtatt tilskudd til 7 prosjekter med søknadssum over 100 000 kroner og 6 prosjekter har i tillegg blitt behandlet administrativt. 11 prosjekter får utviklingsstøtte og 2 prosjekter får produksjonsstøtte. Filmkraft har i tildelingsrunde 1 gitt tilskudd til 13 prosjekter som samlet gir en sum på 1 775 000 kroner.

 

Les mer om prosjektene her
Se Filmkraft sine tildelingelister her
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Lars Skorpen, filmkonsulent, mobil: 928 19 335
Anne Lærdal, daglig leder, mobil: 992 66 890
 
FILMKRAFT STRATEGI 2021-2024
 

Filmkrafts nye strategiplan ble vedtatt i styremøte 17. mars. Strategiplanen er et resultat av arbeid av styret, administrasjonen og innspill fra bransjen gjennom to runder høring og en rekke arbeidsmøter. Siste runde justeringer ble gjort i en workshop med styrets bransjerepresentanter og administrasjonen og på bakgrunn av siste høring. 

Du kan lese vår strategiplan HER.

Videre vil strategien danne grunnlag for arbeid med en handlingsplan. Denne vil inneholde konkrete planer og beskrivelser for iverksetting av strategiens ambisjoner. Handlingsplanen vil bli utarbeidet av administrasjonen etter oppdrag fra styret og presentert for vedtak ved neste styremøte 26. mai.

Den nye strategien vil også kreve mindre justeringer av Filmkrafts regelverk. For å gjøre dette arbeidet har styret besluttet at en arbeidsgruppe bestående av styrets bransjerepresentanter ved Terez Hollo-Klausen, Stig Andersen, Gaute Aadnesen og Bo B. Randulff (vara) og Filmkrafts administrasjon. Forslag til endringer vil også bli presentert ved neste styremøte for vedtak.

Filmkraft styre er fornøyd med prosessen rundt ny strategi og setter pris på alle innspill som har kommet inn. Administrasjonen ser frem til å jobbe med et tydeligere og mer oppdatert mandat, både for filmarbeiderne i regionen men også for oss som senter. Vi jobber kontinuerlig med å ha en forutsigbar forvaltning og dette er et viktig steg i denne retningen.

NFI IGANGSETTER EVALUERING AV ALLE FILMSENTER OG FOND I NORGE

Norsk Filminstitutt har på oppdrag fra Stortinget startet en prosess for å evaluere den regionale forvaltingen i Norge.


Evalueringen vil foregå gjennom hele 2021 og det vil bli opprettet en prosjektgruppe samt en referansegruppe i denne forbindelse. Det er enda ikke besluttet i detalj hvordan evalueringen skal gjennomføres eller hvem som skal sitte i disse gruppene. Filmkrafts daglig leder Anne Lærdal er foreslått av FilmReg som representant for filmsentrene i prosjektgruppen og Filmkraft ønsker generelt å være involvert i dette arbeidet for å sikre en god prosess. Referansegruppen vil bestå av et utvalg av bransjerepresentanter både enkeltpersoner som virker i bransjen i dag men også representanter for fagforeninger og interesseorganisasjoner. Kjersti Mo, Direktør ved Norsk Filminstitutt er eier av prosjektet. 


 
Artikkel om forskriftene og hvorfor de er viktige for deg

Filmkraft har skrevet en artikkel som forklarer hvordan vi som filmsenter operer med utgangspunkt i forskrifter og føringer fra våre finansiører.


Filmkraft ønsker å gi en kort innføring i de forskrifter som vi selv og dere som søker støtte fra oss er underlagt. Denne teksten vil ikke erstattet kravet og behovet for at du leser og setter deg inn i forskriften, men vil heller gi deg en introduksjon til hvordan vi som filmsenter forholder oss til dem, og hvordan det vil påvirke deg som filmarbeider og prosjektene du søker med.

Les artikkelen HER.
 
SØKNAD

NESTE FRIST FOR SØKNADER over kr 100 000 er 14. april 2021

Filmkraft retter seg mot den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland. Man kan søke støtte til utvikling og produksjon av kortfiksjon, dokumentarfilm/serie og utvikling av manus til lang fiksjon ved filmsenteret i Rogaland. Les mer på våre hjemmesider om ditt prosjekt kvalifiserer til å søke støtte hos oss.

Filmkraft har 4 søknadsfrister hvert år for tilskudd over kr 100 000. Søknader på opp til 100 000 kr vil behandles løpende administrativt som før. Alle søknader sendes inn via RegPortal:Filmkraft.

Gjenstående søknadsfrister og styremøter i 2021:
14. april (6 uker før styremøte 26. mai)
18. august (6 uker før styremøte 29. september)
20. oktober (6 uker før styremøte 1. desember)

Deler av administrasjonen til Filmkraft er på hjemmekontor nå, men de er å treffe på digitale møter som man enkelt kan forespørre i forkant på mail. Filmkonsulent Lars Skorpen er tilgjengelig via epost og telefon 928 19 335. Send en mail for å be om møte/skype/Zoom møter. Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig ukedager i vanlig kontortid for digitale møter eller e-post og telefon 451 81 132. Ta gjerne kontakt i forkant for å avtale møter. 

Filmkraft Talent
Viktige datoer:


5. mars: FRIST søknad Film Rookies crew
24-27 mar: Amandusfestivalen 2021

Følg med på Filmkraft Talents Facebook-side 
Periskop informerer om film og filmfestivaler du kan oppleve digitalt
Du kan også søke mentorveiledning på ditt manus hos TRAFO
Filmkraft 
Viktige datoer:
Fimkraft Rogaland på Facebook
Filmkraft på YouTube
Hjemmeside
Filmkraft Rogaland på LinkedIn
Copyright © 2021 Filmkraft Rogaland AS, Alt innhold er beskyttet av lov om opphavsrett.


Vil du endre hvordan du mottar eposter fra oss?
Du kan oppdatere innstillingene eller melde deg av nyhetsbrevet her.

Email Marketing Powered by Mailchimp