Copy
Filmkrafts nyhetsbrev
                                           
 

 

FILMKRAFT KOMMER MED VIKTIG MELDING!

Siste frist for anmodninger på prosjekter i 2020 og søke tilskudd inntil kr 100 000 via filmsøk er 
30. november.
 

Vi går over til NY SØKNADSPORTAL rundt årsskiftet. Alle regionale filmsentre og fond skal over til samme søknadssystem som det NFI bruker.

Filmkraft stenger derfor ned søknader via Filmsøk fra og med 1. desember. Åpne saker vil bli overført nytt system. Alle søknader i Filmsøk fra 1. desember vil bli avvist.

 

Vi åpner behandlingen av søknader via nytt søknadssystem 4. januar og man kan anmode i den nye portalen fra mandag 11. januar.

Produsentene våre må forvente at det vil være en overgangsfase når vi går over til ny portal og vi ber om forståelse for dette.

*Tilskudd som gis i styremøtet 2. desember vil følges opp separat og man vil kunne anmode i desember 2020 iht egne instrukser i tildelingsbrev.


med ønsker om en fortsatt innholdsrik november fra oss

Anne, Jan, Marie og Lars 

SØKNAD

NESTE FRIST FOR SØKNADER over kr 100 000 er 3. februar i 2021

Filmkraft retter seg mot den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland. Man kan søke støtte til utvikling og produksjon av kortfiksjon, dokumentarfilm/serie og utvikling av manus til lang fiksjon ved filmsenteret i Rogaland. Les mer på våre hjemmesider om ditt prosjekt kvalifiserer til å søke støtte hos oss.

Filmkraft har 4 søknadsfrister hvert år for tilskudd over kr 100 000. Søknader på opp til 100 000 kr vil behandles løpende som før når vi har åpnet den nye portalen.

Søknader sendes inn via vårt nye søknadsportal som er operativt fra 4. januar 2021.

Søknadsfrister og styremøter i 2021:
3. februar (6 uker før styremøte 17. mars)
14. april (6 uker før styremøte 26. mai)
18. august (6 uker før styremøte 29. september)
20. oktober (6 uker før styremøte 1. desember)

Filmkonsulent Lars Skorpen er tilgjengelig via epost og telefon 928 19 335. Send en mail for å be om møte/skype konferanser.  Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig ukedager i vanlig kontortid og er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132. Ta gjerne kontakt i forkant for å avtale møter. 

Filmkraft Talent
Viktige datoer:


13. nov: SØKNADSFRIST IDEWORKSHOP
2. des: ROGALERRET på Folken
30. nov-4. des: IDÉWORKSHOP m/Pitch
9. des: TALENTTIMEN

Følg med på Filmkraft Talents Facebook-side 
Periskop informerer om film og filmfestivaler du kan oppleve digitalt
Du kan søke også mentorveiledning på ditt manus hos TRAFO!
Filmkraft 
Viktige datoer:

30. nov: Siste frist for å anmode om rater 
2. desember: Styremøte
2. desember: ROGALERRET
8. des: BESTE PRAKSIS-Distribusjon
1. des: SØKEPORTALEN STENGES
21. jan: BESTE PRAKSIS-kort fiksjon
27. jan: GRO DAHLE-FAMLEFASEN
øvrige søknadsfrister på NFI
Status og tiltak i forbindelse med COVID-19 på NFI
Fimkraft Rogaland på Facebook
Filmkraft på YouTube
Hjemmeside
Filmkraft Rogaland på LinkedIn
Copyright © 2020 Filmkraft Rogaland AS, Alt innhold er beskyttet av lov om opphavsrett.


Vil du endre hvordan du mottar eposter fra oss?
Du kan oppdatere innstillingene eller melde deg av nyhetsbrevet her.

Email Marketing Powered by Mailchimp