Copy
FILMKRAFTS NYHETSBREV
MARS 2021
"THE VIEW" på internasjonal festival

 

Filmkraft kartlegger bransjen
Vi så et behov for oppdatert informasjon om filmselskapene som virker i Rogaland og har derfor delt en bransjeundersøkelse som alle produksjonsselskaper i regionen ble bedt om å svare på. Deler av informasjonen skal brukes til en info-side på våre hjemmesider, slik at eksterne aktører og andre som søker samarbeid enkelt kan orientere seg i Rogaland. For å sikre at så mange som mulig fyller ut skjema har vi utvidet fristen til 10. mars. 

Første runde med behandling av søknader over 100.000 kr gjennomført
Vi har nå gjennomført første runde med søknader over 100.000 kr for styremøte den 17. mars. Vår nye søknadsportal, RegPortal, har enda noen utfordringer og vi ber om at dersom du oppdager feil eller vanskeligheter meld i fra til oss. Vi vil at denne portalen skal bli et godt verktøy for alle våre søkere. 

Strategi på høring lukket
Høring for Filmkrafts strategi er nå ferdig og vi takker for alle svar. Du kan se alle svarene her. Nå fortsetter arbeidet med å lese gjennom alle svar, og etterhvert ferdigstille vår nye strategi. Vi gleder oss. 

Ny eier og bli bedre kjent med oss
I forbindelse med utskiftninger av både ansatte og styre ønsker Filmkraft å dele informasjon med de interesserte om personene i Filmkraft i en serie artikler. Andre artikkel om styret vårt er nå ute, les mer under.

Kodenavn: Nagasaki vinner på Slamdance
Filmkraft gratulerer Gofilm ved Gunhild Oddsen, regissør Fredrik S Hana og alle de andre involverte med gjev pris for beste dokumentar under årets Slamdance festival!

 


Alt godt,
Anne, Jan, Marie, Lars og Kristine

SØKNAD

SPESIALUTLYSNING: DIGITAL PITCHING PÅ FESTIVAL OG MARKED

Den digitale verden er en ny utfordrende salgsarena og flere festivaler utlyser nå digitale pitcher og forumer med helt nye krav og former. Filmkraft ser derfor et behov for et tidsbegrenset og spesialtilpasset stipend. Stipendet er rettet mot både produksjonsselskaper og prosjekter i Rogaland og skal muliggjør deltagelse på viktige festivaler, markeder og salgsarenaer.

Filmkraft har allerede satt i gang pitcheveiledning som går gjennom hele 2021 og som har som mål å hjelpe produsenter og regissører med forberedelser til pitcher, men ønsker i tillegg å legge til rette for at produsentene kan få dekket sine kostnader ved produksjon av pitch og akkreditering.

For å dekke dette behovet har Filmkraft besluttet å ta deler av budsjettet som var satt av til reise-stipender over til denne spesial-utlysningen. 
 

Hvem kan søke
Produksjonsselskaper som ordinært kan søke våre tilskudd kan også søke på denne ordningen. 

Hva kan det søkes om
1) En generell selskapspresentasjon. Dette kan det søkes støtte til én gang i løpet av ordningens gyldighet. Det kan søkes om inntil 10.000 kr. 
2) Prosjekter som skal pitches eller presenteres på en festival eller marked kan søke én gang per invitasjon/bekreftelse om deltakelse. Det kan søkes om inntil 10.000 kr. 

På begge punktene over kan det i tillegg søkes om støtte til faktiske kostnader for akkreditering. 

Gyldighet

Ordningen er midlertidig og vil kun være åpen for søknader i 2021. Ordningen blir tilgjengelig fra 8. mars 2021 i RegPortal.

Les mer om krav til søknad på RegPortal.

UNDERSØKELSE
Filmkraft kartlegger bransjen - utvidet frist

Vi så et behov for oppdatert informasjon om filmselskapene som virker i Rogaland og har derfor delt en bransjeundersøkelse som alle produksjonsselskaper i regionen ble bedt om å svare på. Deler av informasjonen skal brukes til en info-side på våre hjemmesider, slik at eksterne aktører og andre som søker samarbeid enkelt kan orientere seg i Rogaland.

For å sikre at så mange som mulig fyller ut skjema har vi utvidet fristen til 10. mars. 

GÅ TIL SKJEMA HER.

ARRANGEMENT

ROGALERRET 10. MARS 2021

Program:
NINJABABY
PROSJEKT Z
BORTEBANE
STOLTHET OG FORFALL

Les mer HER.

Vi følger smittevern og restriksjoner nøye og oppdaterer våre arrangementer deretter. 

Rogalerret er en møteplass for både filmbransjen og et kulturinteressert publikum.
Tiltaket arrangeres av Filmkraft og FOLKEN.

ARRANGEMENT

ONLINE VEILEDNING I PITCHING I HELE 2021
 

Sammen med Vestnorsk filmsenter og Midtnorsk Filmsenter arrangerer Filmkraft veiledning i pitching fra noen av Europas beste. Søk om å få personlig veiledning fra én av disse og få skreddersydd rådgivning til deg og ditt prosjekt, helt uten kostnad. 

Les mer HER. 

ARRANGEMENT

BESTE PRAKSIS: LANG FIKSJON

Filmkraft viderefører satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling under paraplyen "BESTE PRAKSIS". Vi vil starte dagen med en god samtale hvor det også åpnes opp for spørsmål fra salen.
Hva kreves av diverse søknadsvedlegg? Hva kan det søkes om?
Hvilke muligheter finnes og hvordan nå gjennom til NFI?

NB: Vi har nå fått beskjed om at NFI har fått reiserestriksjoner i hele mars. Vi undersøker nå muligheten for en digital løsning men vil komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig. Du kan fortsatt melde deg på og vi ønsker å beholde datoen så langt det lar seg gjøre. 
 
Tid: 24. mars
SØK PLASS innen 15. mars.
Les mer HER.

ARRANGEMENT

BESTE PRAKSIS KORT FIKSJON

PÅ GRUNN AV RESTRIKSJONER FORBUNDET MED COVID-19 MÅTTE DESVERRE ARRANGEMENTET UTSETTES. VI KOMMER TILBAKE MED MER INFORMASJON SNARLIG.

Ravn Wikhaug, produksjonsrådgiver dokumentar- og kortfilm og Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, filmkonsulent kortfilm, fra NFI kommer for å snakke med vår regionale filmbransje om NFIs tilskuddsordninger.

Les mer om arrangementet HER.

"BESTE PRAKSIS" er et initiativ fra Filmkraft og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og mener at BESTE PRAKSIS vil fortsette å være en viktig møteplass for vår regions produsenter. Følg Filmkraft Mesterklasser & workshops for flere arrangementer.

ARRANGEMENT

HUMAN 2021: Seminar
 

Filmkraft tipser Human Internasjonale Dokumentarfestival sitt seminar "Dramaturgi i norsk dokumentarfilm" som arrangeres onsdag 3. mars kl 13:00. Seminaret er gratis og påmelding kreves. Les mer HER.

ARRANGEMENT

NORDISK PANORAMA 2021 ÅPNER FOR PÅMELDING
 

Påmelding for filmer til Nordisk Panorama 2021 er nå åpnet. Nordisk Panorama er en festival for kort- og dokumentarfilmer og samler bransjen fra alle de nordiske landene. Påmeldingsskjema og informasjon finner du HER.

ARRANGEMENT

PÅMELDING: Pitchekonkurranse for spillefilm og tv-serie idéer
 

Filmkraft tipser om Barnefilmfestivalen i Kristiansands pitchekonkurranse. Alt du trenger er en god idé!
Frist for påmelding: 1. mars

Les mer HER.

 

ARRANGEMENT

PÅMELDING: Film på årets Kortfilmfestival i Grimstad
 

Filmkraft tipser om Kortfilmfestivalen i Grimstad og frist for påmelding av film til konkurranseprogrammet. 
Det er åpent for påmelding i følgende kategorier: 
Norsk kortfilm, fiksjon
Norsk kortfilm, dokumentar
Norsk musikkvideo


Frist for påmelding: 15. mars

Les mer HER.

 

ARRANGEMENT

PÅMELDING: WORK IN PROGRESS

Filmkraft tipser om Spillkonventet 2021 og mulighet for å presentere ditt spill i utvikling.

Frist for påmelding: 5. mars

Les mer og meld deg på HER.

 

FESTIVALNYTT


Kodenavn: Nagasaki regissert av Fredrik S. Hana og produsert av Gunhild Oddsen på Gofilm gratuleres med pris på Slamdance for beste dokumentar! Filmen har norsk premiere i konkurranseprogrammet under årets HUMAN International Film Festival! Festivalen går av stabelen 1-7 mars i Oslo og digitalt. Videre skal filmen fortsette sin festivalreise til Imagine Film Festival i Nederland.

View regissert av Odveig Klyve, produsert av Gunhild Oddsen ved Gofilm og alle de andre lokale filmskaperne som bidro gratuleres med verdenspremiere på den Oscar-kvalifiserende festivalen Big Sky Documentary Film Festival i Montana, USA! Kortdokumentaren var en del av Filmkrafts KORTDOK satsning i 2019 og fikk senere produksjonsstøtte. Filmen er en av ti utvalgte kortdokumentarer som konkurrerer i Mini.doc programmet deres. Festivalen finner sted 19-28 februar 2021 i Montana USA. 

Tottori - Sommeren vi var alene regissert av Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsen hadde svensk premiere som åpningsfilm under årets BUFF Malmø Filmfestival. Filmen skal også vises i konkurranseprogrammet til New York International Children's Film Festival. 

Vi gratulerer og ønsker dem lykke til!

FILMKRAFT TALENT

PRODUSENTER FOR FILM ROOKIES OG FILMVERKSTED

Filmkraft Talent er glade for å få med seg henholdsvis Filmavdelingen AS som produsent på Film Rookies og Tall Film som produsent på Filmverksted. Film Rookies er allerede godt i gang med planlegging og manusutvikling mens Filmverksted skal settes i gang snarlig. Filmkraft og Filmkraft Talent ser frem til å samarbeide med begge produksjonsselskapene. 

FILMKRAFT TALENT

IDÈWORKSHOP - EKTE HISTORIER

Filmkraft Talent søker nå deg som går med en dokumentar-idé i magen. Søk om å bli med i Idéworkshop for å uvikle din idé til en full pitch og kanskje det er nettopp din idé som blir til ferdig kort-dokumentar!

Les mer om Idéworkshop og Filmverksted HER.

Frist for innsending av idé er 3. mars 2021. Send din idé samt noen linjer om deg selv til kristine@filmkraft.no.

ANNET
FOLKA I FILMKRAFT

I takt med utskiftninger av både ansatte, styremedlemmer og eiere de siste årene vil Filmkraft fremover dele informasjon om hvem vi er, hvilke bakgrunner og kompetanse vi besitter og hvilke arbeids- og ansvarsområder vi fordeler mellom oss i en artikkelserie. I den andre artikkelen vil vi presentere styret vårt.

Les artikkelen HER.

SØKNAD

REGPORTAL


Vi har nå gjennomført første runde med søknader over 100.000 kr for styremøte den 17. mars. Vår nye søknadsportal, RegPortal, har enda noen utfordringer og vi ber om at dersom du oppdager feil eller vanskeligheter om å melde fra til oss.

Vil vil også minne om at all korrespondanse vedrørende allerede innsendte søknader, slik som endringer, forespørsler om utsettelser og liknende skal gjøres skriftlig i portalen. Dette gjør du enkelt ved å sende en melding til saksbehandler under den aktuelle søknaden. 

På denne måten unngår vi misforståelser og du er sikret en best mulig oppfølging av din søknad. 

Vi vil at denne portalen skal bli et godt verktøy for alle våre søkere. 
 
SØKNAD

NY FORSKRIFT FOR SPILL

Den nye spillforskriften er nå notifisert av ESA og dermed åpnes det igjen opp for vedtak på søknader. Dette gjelder ikke bare hos oss men også andre sentre, fond og NFI. Forskriftens fulle navn er «Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill» og den har ikraftstredelse fra 01.03.2021.

Om du vurderer å søke utvikling av spill må du lese godt gjennom forskriften før du søker.

NFI planlegger en gjennomgang av den nye forskriften snarlig så følg med på våre Facebook-sider for mer informasjon.

Les mer og finn lenke til forskriften i sin helhet HER. 

SØKNAD

NESTE FRIST FOR SØKNADER over kr 100 000 er 14. april 2021

Filmkraft retter seg mot den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland. Man kan søke støtte til utvikling og produksjon av kortfiksjon, dokumentarfilm/serie og utvikling av manus til lang fiksjon ved filmsenteret i Rogaland. Les mer på våre hjemmesider om ditt prosjekt kvalifiserer til å søke støtte hos oss.

Filmkraft har 4 søknadsfrister hvert år for tilskudd over kr 100 000. Søknader på opp til 100 000 kr vil behandles løpende administrativt som før. Alle søknader sendes inn via RegPortal:Filmkraft.

Gjenstående søknadsfrister og styremøter i 2021:
14. april (6 uker før styremøte 26. mai)
18. august (6 uker før styremøte 29. september)
20. oktober (6 uker før styremøte 1. desember)

Deler av administrasjonen til Filmkraft er på hjemmekontor nå, men de er å treffe på digitale møter som man enkelt kan forespørre i forkant på mail. Filmkonsulent Lars Skorpen er tilgjengelig via epost og telefon 928 19 335. Send en mail for å be om møte/skype/Zoom møter. Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig ukedager i vanlig kontortid for digitale møter eller e-post og telefon 451 81 132. Ta gjerne kontakt i forkant for å avtale møter. 

Filmkraft Talent
Viktige datoer:

1. mars: FRIST Søke STARTStipend
3. mars: FRIST Idéworkshop påmelding


Følg med på Filmkraft Talents Facebook-side 
Periskop informerer om film og filmfestivaler du kan oppleve digitalt
Du kan søke også mentorveiledning på ditt manus hos TRAFO!
Filmkraft 
Viktige datoer:
1. mar: FRIST Påmelding pitchekonkurranse Barnefilmfestivalen
1-5 mar: Berlinale 2021
10. mar: Rogalerret
10. mar: FRIST utfylling av bransjeundersøkelse
15. mar: FRIST påmelding Beste praksis: Lang fiksjon
15. mar: FRIST påmelding Kortfilmfestivalen
24. mar: Beste praksis: Lang fiksjon
4. mai: GRO DAHLE-FAMLEFASEN
øvrige søknadsfrister på NFI
Status og tiltak i forbindelse med COVID-19 på NFI
Fimkraft Rogaland på Facebook
Filmkraft på YouTube
Hjemmeside
Filmkraft Rogaland på LinkedIn
Copyright © 2021 Filmkraft Rogaland AS, Alt innhold er beskyttet av lov om opphavsrett.


Vil du endre hvordan du mottar eposter fra oss?
Du kan oppdatere innstillingene eller melde deg av nyhetsbrevet her.

Email Marketing Powered by Mailchimp