Copy
Filmkrafts nyhetsbrev
                                           
 
"MULLAEN OG MEG" mottar tilskudd i Filmkrafts runde 3 i 2020.

Filmkrafts tildelinger runde 3. i 2020


Filmkraft hadde rekordhøy søknadsmasse i tredje tildelingsrunde 2020. Ny daglig leder, Anne Lærdal, er svært fornøyd med kvalitet og bredde i søknadene. Trenden fra forrige søknadsrunde bekrefter et fortsatt høyt aktivitetsnivå i Rogaland, hvor vi dessverre har måttet gi avslag til flere gode prosjekter. Filmkraft fikk 37 søknader om tilskudd til film og spill med en samlet søknadssum på kr 6 671 156.  Av dette ble det i styremøte 23. september vedtatt tilskudd til 8 prosjekter med søknadssum over kr 100.000. I tillegg har 9 prosjekter inntil kr 100 000 blitt vedtatt administrativt. Av disse 17 prosjektene var 9 utviklingsstøtte og 8 produksjonsstøtte. Samlet tildeling ble kr 2 691 000, hvorav kr 180 000 er fordelt på fire ulike tilskudd til smittevern i forbindelse med COVID-19 under opptak.

 

Les mer om prosjektene her
Se Filmkraft sine tildelingelister her
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Lars Skorpen, filmkonsulent, mobil: 928 19 335
Anne Lærdal, daglig leder, mobil: 992 66 890
SØKNAD

NESTE FRIST FOR SØKNADER over kr 100 000 er 21. oktober

Filmkraft retter seg mot den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland. Man kan søke støtte til utvikling og produksjon av kortfiksjon, dokumentarfilm/serie og utvikling av manus til lang fiksjon ved filmsenteret i Rogaland. Les mer på våre hjemmesider om ditt prosjekt kvalifiserer til å søke støtte hos oss.

Filmkraft har 4 søknadsfrister hvert år for tilskudd over kr 100 000. Søknader på opp til kr 100 000 vil behandles løpende som før. Søknader sendes inn via Filmsøk

Søknadsfrister og styremøter i 2020:
15. januar (6 uker før styremøte 4. mars)
21. april (6 uker før styremøte 3. juni)
12. august (6 uker før styremøte 23. september)
21. oktober (6 uker før styremøte 2. desember)

Filmkonsulent Lars Skorpen er i Stavanger ca annenhver uke igjennom høsten, og er tilgjengelig via epost og telefon 928 19 335. Send en mail for å be om møte/skype konferanser.  Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig ukedager i vanlig kontortid og er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132. Ta gjerne kontakt i forkant for å avtale møter. 

LOGO

FILMKRAFT HAR SKIFTET LOGO!

Filmsenteret minner alle aktører i bransjen om at vi opererer med vår nye logo som vi gikk over til i fjor høst (lik denne over) og at dere også er iht til tilskuddskontrakter forpliktet til å bruke denne på rulletekst og trykksak mm. Prosjekter støttet gjennom Filmkraft Talent sine ordninger som Filmkraft Start-Stipend ol skal bruke logoen tilhørende Filmkraft Talent på samme måte. Logoene våre laster dere enkelt ned på våre hjemmesider

Filmkraft Talent
Viktige datoer:


 5. sept: FILM ROOKIES kick-off på teatret
7. sept: SØKNADSFRIST CREW TELEGENIC
14. okt: ROGALERRET på Folken
15. okt: ROGALERRET på turne i Haugesund

Følg med på Filmkraft Talents Facebook-side 
Periskop informerer om film og filmfestivaler du kan oppleve digitalt
Du kan søke også mentorveiledning på ditt manus hos TRAFO!
Filmkraft 
Viktige datoer:

2. sept: Søknadsfrist Fond for lyd og bilde
9. -13. sept: TIFF JUNIOR
14. sept: frist Nye veier, lang dokumentar,NFI
14. sept: Søknadsfrist Nye veier,dramaserier,NFI
15. sept: Søknadsfrist IDFA Docs for Sale
16. -20. sept: KAPITTEL FILM
17. -27. sept: NORDISK PANORAMA
22. sept: STRATEGISAMLING på Filmkraft
22. sept: Søknadsfrist dramaserier,NFI
23. sept: FILMKRAFT styremøte
30. sept: frist Innkjøpsordningen (Filmbib)
14. okt: ROGALERRET på Folken
15. okt: ROGALERRET på turne i Haugesund
øvrige søknadsfrister på NFI
Status og tiltak i forbindelse med COVID-19 på NFI
Fimkraft Rogaland på Facebook
Filmkraft på YouTube
Hjemmeside
Filmkraft Rogaland på LinkedIn
Copyright © 2020 Filmkraft Rogaland AS, Alt innhold er beskyttet av lov om opphavsrett.


Vil du endre hvordan du mottar eposter fra oss?
Du kan oppdatere innstillingene eller melde deg av nyhetsbrevet her.

Email Marketing Powered by Mailchimp