kathleenvanbrempt.be

20-01-2012

Beste,

Deze week is in Europa de herziening van de WEEE-richtlijn (Waste Electric and Electronic Equipment) goedgekeurd. Een mooi en concreet voorbeeld van wat Europa voor ons kan betekenen. Met deze richtlijn wordt in alle lidstaten hetzelfde doel nagestreefd en opgelegd: een betere inzameling, ook van kleine elektrische en elektronische toestellen, meer en efficiënter recycleren en illegale uitvoer aan banden leggen. Het was een lange procedure, meer dan twee jaar, maar de onderhandelingen hebben geleid tot concrete resultaten die recycleren overal in Europa zullen stimuleren en afval nieuw leven zullen inblazen.
De herziening van de e-waste richtlijn was allesbehalve evident. In een Europa van 27 lidstaten is het niet altijd eenvoudig om iedereen op één lijn te krijgen. Maar dit voorbeeld maakt duidelijk wat de meerwaarde van een gezamenlijk beleid kan zijn. Goede afspraken maken goede vrienden, om het met de woorden van wijlen Phil Bosmans te zeggen. Een Europees beleid komt tot stand door de samenwerking van alle Europese spelers, en dit volgens de regels van het democratisch spel.

Helaas is dit niet altijd het geval. Meer en meer komt de democratische procedure onder druk te staan. Het Europees parlement, de enige instelling waarin rechtstreeks verkozenen zetelen, zou de controle op de Europese wetgeving moeten vrijwaren. Deze instelling wordt echter steeds vaker buitenspel gezet door de Europese Raad. Staatshoofden en regeringsleiders zijn niet opgezet met lange onderhandelingsprocedures. Om die te omzeilen, wordt de urgentie van de huidige crisis ingeroepen. Vaak onterecht. Snel optreden, overal besparen, en wel nu, zo weerklinkt dé oplossing vanuit de Raad. Van zodra een lidstaat niet onmiddellijk de weg wenst in te slaan van de zwaargewichten binnen de Europese Raad, lees Merkel en Sarkozy, probeert men onderling een akkoordje te bedisselen. Dit kán niet.

De democratie is een broos gegeven. Zo bewijzen de "hervormingen" in Hongarije… We moeten er binnen Europa dan ook alles aan doen opdat de fundamentele beginselen waarop onze Unie is gebouwd, zoals democratie, gelijkheid en solidariteit te allen tijde en door alle deelnemers worden gerespecteerd. Enkel zo banen we ons een weg naar echte toekomstperspectieven en échte welvaart.


Verder in deze nieuwsbrief:

In de kijker

In Europa

In de buurt

In de gaten

 

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat ze ons weten.

Wenst u meer informatie?
Contacteer ons via kathleen.vanbrempt@s-p-a.be.

Socialist & Democrats

U kan deze mail ook online lezen in uw browser. Indien u deze mail niet meer wenst te ontvangen, kan u hier uitschrijven.