Copy
 

Platform implementatie Linked Open Data
Juli 2014

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk online 

   
 

Op 25 juni bezochten zo’n 150 man het congres van het Platform implementatie Linked Open Data bij het Instituut voor Beeld en Geluid. Diverse sprekers lichtten de werking en toepassing van Linked Data toe. Ook werd bekendgemaakt dat het platform verder gaat onder de naam Platform Linked Data Nederland. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Kadaster, TNO en Geonovum hebben al toegezegd het platform komende drie jaar te ondersteunen. Na de zomervakantie pakken we de draad dus weer op om de mogelijkheden van Linked Data verder te brengen. Ondertussen kunt u de meeste presentaties van 25 juni nog eens online bekijken. In deze nieuwsbrief vindt u een sfeerimpressie.
 
 

VOC - Wie voeren er mee?

bron: Rijksmuseum - Detail van schilderij De terugkomst in Amsterdam van de tweede expeditie naar Oost-Indië, Hendrik Cornelisz. Vroom, 1599 Eén van de krachten van Linked Data is dat het combinatie van databronnen eenvoudiger maakt en bovendien de herkomst van data inzichtelijk houdt. Victor de Boer van Beeld en Geluid illustreerde dit aan de hand van historisch onderzoek naar de VOC. Daarin werden brondata van diverse monsterrollen gecombineerd. Elke bronregistratie gebruikte zijn eigen terminologie. Met de technieken van linked data werden termen gerelateerd aan een soort ‘supertype’. De brondata bleef daarmee intact, maar werd wel beter vergelijkbaar en herbruikbaar. Zo werd bijvoorbeeld zichtbaar hoeveel man per provincie aanmonsterde. Bijkomend voordeel is dat je eenvoudig kan nagaan waar de data vandaan komt. Is dit data afkomstig uit een algoritme of uit een authentieke bron?
 
 

Met linked data slimme vragen stellen

In de wereld van de uitgeverij en in de farmaceutische wereld worden de principes van linked data nu in de praktijk toegepast. Wolters Kluwer past linked data bijvoorbeeld toe om verwijzingen in haar juridische uitgaven te verbinden. Ook de mogelijkheid om visualisaties te maken, bijvoorbeeld van de verschillende domeinen waarin aan een bepaald begrip wordt gerefereerd, levert hier toegevoegde waarde. In de farmaceutische sector ontdekt men ook de mogelijkheden van linked data. In OpenPHACTS bijvoorbeeld. OpenPHACTS is een publiek-private samenwerking met als doel: het ontwikkelen van medicijnen goedkoper en sneller te laten plaatsvinden. Dankzij linked data is het mogelijk vragen te stellen als: in welk medicijn wordt stof x of y toegepast, of waar komt eiwit x of y in voor. Dat kan onderzoek versnellen en verbeteren.
 

4 en 5 september SEMANTiCS conferentie in Leipzig

Van 1 tot 5 september staat Leipzig in het teken van semantiek. Die week vindt de internationale conferentie SEMANTiCS plaats. Op deze jaarlijkse conferentie treffen meer dan 250 professionals elkaar, afkomstig uit overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Naast diverse pre-conference workshops, vindt op 4 en 5 september de conferentie plaats. Voor meer informatie http://www.semantics.cc/
 
 

Werkgroep trekkers - bevlogen sprekers, praktische resultaten

Tijdens de presentaties van de resultaten van de werkgroepen van het platform, spatte het enthousiasme van het podium. John van Echtelt betoogde dat je met linked data veel beter in staat bent om een probleem vanuit verschillende perspectieven te belichten. Dat helpt zowel de burger als de bestuurder.

Marcel van Macklenbergh (Belastingdienst) schreeuwde zijn enthousiasme letterlijk uit, met een knipoog naar de afscheidsspeech bij Microsoft van Steve Ballmer. Er volgde een bevlogen verhaal met de punchline: help mij om weer jouw overheid te worden. Marcel illustreerde dit aan de hand van cases die hij voorbij ziet komen bij de Belastingdienst. Linked data kan hem helpen om situaties die niet in de geest van de wet zijn, gefundeerd recht te zetten.

De trekkers van de LOD werkgroepen

Indruk maakte ook de presentatie van Dimitri van Hees van Freshheads die vanuit het perspectief van ontwikkelaars een pragmatische kijk op linked data gaf. Hij waarschuwde impliciet voor het verkopen van Linked Data als heilige graal om hergebruik van open data door ontwikkelaars te stimuleren. Voor ontwikkelaars is Linked Data in de pure vorm (RDF formaat met context) vaak nog een brug te ver. Als je doel is om data aantrekkelijk te maken voor hergebruik door ontwikkelaars, stel de data dan beschikbaar in een JSON of JSON-LD API was zijn advies. Met die taal kunnen zij uit de voeten.
Matthijs Vonder (TNO) en Linda van den Brink (Geonovum) presenteerden hun recepten voor respectievelijk linked sensordata en linked geo-data. Arjen Santema en Marco Brattinga presenteerden de resultaten van de werkgroep semantiek aan de hand van een adres uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Hun zoektocht is neergeslagen in een compact boekwerk dat voor iedereen ook online te raadplegen is.
 

Toolbox Platform Linked Data


Op de wiki van het platform vindt u beschrijvingen van de activiteiten van de platform deelnemers. Ook vindt u er links naar verschillende gebruikte tools.
 
 

Presentaties 25 juni

PiLOD LODx talks Middagpresentaties
 

Nanotechnologie en linked data

Dave Blank, professor aan de Universiteit van Twente en wetenschappelijk directeur van MESA+, het instituut op het gebied van de nanotechnologie in Nederland, nam de aanwezigen mee in de wereld van de nanotechnologie. Een microwereld waar Nederland groot in is. Met nanotechnologie kan je doordringen tot de kern van specifieke eigenschappen en die op andere materialen toepassen. De waterafstotende eigenschappen van een lotusblad kan je dan ineens toepassen in wanden van ziekenhuizen of op de snijvlakken van scalpels, zodat die makkelijker schoon te houden zijn. Met linked data beschrijf je de (verschillende) eigenschappen van een gegeven. Hierdoor zijn deze gegevens ook in een andere context ineens bruikbaar.

Hier was het nieuws

De Koninklijke Bibliotheek beschikt over een indrukwekkend krantenarchief. Hoe maak je deze gegevens nu aantrekkelijk toegankelijk? Dat was de vraag die in 2011 leidde tot de toepassing: Hier was het nieuws. Elsbeth Kwant van de Koninklijke Bibliotheek liet zien hoe je met deze toepassing op basis van je locatie kan opzoeken wat er vroeger over in de kranten heeft gestaan. Deze toepassing is mogelijk doordat er context aan de data is toegevoegd. Voor de Koninklijke Bibliotheek smaakte dit project naar meer. Het Netwerk Digitaal Erfgoed werd opgericht om de samenleving te verrijken met digitaal erfgoed. Voordeel van erfgoed informatie met context is dat je slimmer kan zoeken. Denk alleen al aan het uitfilteren van spellingsvariaties. Een zoekvraag reikt ook verder, doordat verschillende ingangen naar data leiden (bijvoorbeeld wie, wat, waar of wanneer). En het biedt mogelijkheden om eigen data te verrijken. Je kan bijvoorbeeld eenvoudiger het sterfjaar van auteurs nagaan wat van belang is om de rechtenstatus helder te krijgen.
 
 

Gevonden voorwerpen...

 

Linked data in beeld

Na de zomervakantie verschijnt een publicatie waarin de resultaten van het Platform zijn verbeeld. Wilt u deze publicatie ontvangen? Laat dan uw adres achter op het inschrijfformulier.
 
Blijf op de hoogte

LinkedIN | Pilod.nl | Nieuwsbrief | Twitter #lodnl 


Het Platform implementatie Linked Open Data wordt mogelijk gemaakt door:
Geonovum | TNO | DANS | SLO | DEN | Ministerie I&M | Ministerie BZK |Ordina | Belastingdienst | Kadaster | Forum Standaardisatie | Rijkswaterstaat
 
 
   
Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven voor deze mailing
U ontvangt deze mailing omdat u zich via onze website heeft aangemeld.