Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in uw browser.

De Geo-Standaard

31 mei organiseerden wij de Open Geodag. In deze nieuwsbrief kijken wij terug en vind je links naar de gehouden presentaties.Open Geodag 2017: de toekomst is al lang begonnen


Voor iedereen in de geo-sector die af en toe het gevoel had dat hij de draad begon kwijt te raken, was de Open Geodag 2017 een goede gelegenheid om weer helemaal bijgepraat te worden. Waar zijn we aanbeland in de geo-evolutie? Waar aanvankelijk militaire en publieke belangen de geo-ontwikkelingen aandreven, zijn het momenteel vooral slimme, vaak onzichtbare marketeers die locatie en andere data inzetten om onze toekomst te vormen. Hoe die toekomst eruit ziet... Maar een ding werd duidelijk tijdens deze Open Geodag: de toekomst is al lang begonnen.


10 jaar Geonovum
Geen mooiere locatie voor een Geodag dan de Prodentfabriek in Amersfoort. En geen beter publiek dan op deze zomerse, laatste dag van mei om een terugblik op 10 jaar Geonovum aan te presenteren. Rob van de Velde, directeur van Geonovum opende de dag met zichtbaar plezier. En ook met trots. Want in 10 jaar is veel bereikt. Standaarden die zouden zorgen voor een naadloze uitwisseling van geo-informatie. Standaarden die per wet geregeld zouden worden. Geo-data die voor iedereen toegankelijk zouden zijn. 10 jaar geleden was het nog een droom. Intussen is het werkelijkheid. Een mooie werkelijkheid waarin veel maatschappelijke waarde wordt gecreëerd, met de Basisregistraties en PDOK voorop.

Waar + wie = macht
Maar net zoals Van de Velde 10 jaar geleden al graag over de toekomst droomde, zo zocht hij ook op deze Geodag opnieuw nadrukkelijk de toekomst op. En in de geo-wereld wordt die toekomst steeds meer opgeëist door marketing en commercie. Daarom had hij een spreker uit de internationale marketingwereld uitgenodigd om de keynote te verzorgen: Asif Khan, directeur van de Location Based Marketing Association.
Asif Khan en zijn organisatie werken voor grote bedrijven, maar ook voor overheden, onderwijsinstellingen en ngo’s. Zij helpen deze organisaties om nieuwe manieren te vinden om locatiegegevens en persoonsgebonden gegevens in te zetten om er zoveel mogelijk profijt uit te halen. “Waar + wie = macht.” Dat is volgens Khan de kernformule. Het werd een wervelende tour langs de meest spectaculaire toepassingen van locatiegegevens waar Khan en de zijnen zich momenteel mee bezig houden.

Het kan allemaal
Het was snel, het was veel, en het was enthousiasmerend en beangstigend tegelijk. Dat blinden makkelijker kunnen lopen dankzij instructies op basis van een gps-chip in hun schoen, dat vinden we allemaal mooi. Maar wat vinden we van een wereld waarin foutparkeerders middels de locatie van hun auto en de registratie van hun kenteken, publiekelijk aan de schandpaal worden genageld op de schermen van computergebruikers in de nabije omgeving? Of van digitale billboards en intelligente vloeren die hun reclameboodschap realtime aanpassen op basis van het profiel van de voorbijganger? Sensors in kleding, schoenzolen, alles steeds beter verstopt zodat we niet eens merken dat de verlichting en de muziek zich aanpassen op het moment dat jij een kledingstuk aan het passen bent…? Het kan allemaal. En er kan nog veel meer!

Iedereen die dacht dat hij weer up to date was na de inleiding van de dag, begon daar tijdens deze keynote misschien weer aan te twijfelen. En misschien was dat ook precies de bedoeling. Want wat weten we eigenlijk over wat er op dit gebied gebeurt? Wat mag wel, wat mag niet? Ironisch genoeg bleek uit de presentatie van Khan dat de meeste projecten in Europa in Duitsland worden uitgevoerd. Dat was toch het land met de strengste privacyregels van alle Europese landen?

Maar wat we er ook van vinden, die marketing-gedomineerde toekomst, Khan verdient lof voor zijn openheid. Hij gaf onomwonden en heel duidelijk inzicht in een werkelijkheid die al lang bestaat. En die ook mogelijkheden biedt voor andere dan louter commerciële doeleinden. Het is hoe dan ook een werkelijkheid die impact zal hebben op alles en iedereen. En dus ook op de verdere ontwikkeling van geo-standaarden.

Geo-standaarden
Na de middagpauze was er een goedgevuld programma met zeer veel verschillende vakinhoudelijke deelsessies. Ook hier kwam de toekomst veelvuldig aan bod. Want hoe ziet de geo-agenda van IenM er uit? Wat is de invloed van al die sensoren in de openbare ruimte? En hoe zorgen we ervoor dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet continu door de laatste innovaties wordt gevoed? Het is een willekeurige greep uit de thema’s die aan bod kwamen.

Op het gebied van geo-standaarden was er zelfs een primeur. Voor het eerst in tien jaar presenteerde Geonovum een whitepaper over geo-standaarden. Drie vragen stonden centraal: Wat hebben we bereikt? Wat zijn de trends? En wat is de impact van die trends op de ontwikkeling van onze geo-standaarden? Friso Penninga van Geonovum leidde het publiek door de analyse die het standaardenteam van Geonovum heeft gemaakt: meer 3D, meer Linked Data, meer toepassingen van sensoren, meer gebruikers en steeds meer kanalen en doelgroepgerichte toepassingen waardoor de tijd van ‘one size fits all’ voorbij lijkt te zijn… Maar hij presenteerde ook een aantal van de prangende vragen waar deze analyse toe leidt. En waarvoor hij het publiek opriep om mee te denken over de antwoorden. De whitepaper staat gepubliceerd op github en de consultatie staat open voor iedereen.

Samenhang in basisregistraties
Op het gebied van de basisregistraties ging het enerzijds over de BRO, de basisregistratie ondergrond die net als de Omgevingswet via agile/scrum-methodes wordt ontwikkeld. Anderzijds – in een presentatie van Ruud van Rossum van het ministerie van IenM – ging het over de verdere doorontwikkeling van die basisregistraties en het feit dat dat alleen maar kan als er meer in samenhang wordt gedacht en gewerkt. Geheel in het thema van deze Geodag gaf Van Rossum een vooruitblik op de nabije toekomst. Een toekomst waarbij de grenzen tussen de verschillende basisregistraties vervagen en er zowel qua governance als financiering meer integraal gestuurd zal worden.

Tot slot… een goed gesprek
In een stijlvolle podiumsetting met zitbankjes en een aantal leren fauteuils werd tot slot het inhoudelijke deel van de Open Geodag afgesloten door een breed samengesteld panel. Melanie Peters (Rathenau Instituut), Steven Luitjens (Ministerie van BZK en Voorzitter bestuur Geonovum), Henk Scholten (VU en Geodan), Ingrid Hoogstrate (KING), Tirza van Daalen (Geologische Dienst Nederland TNO), Manon Wagenaar (Kadaster) en Monique Stouten (Provincie Overijssel) waren voor deze gelegenheid uitgenodigd. Zij reageerden op gefilmde interviews met Eppo Bruins (lid Tweede Kamer), Frank Tierolff (raad van Bestuur Kadaster) en Symone de Bruin (manager Fysieke Leefomgeving, Apeldoorn). Gespreksleider voor dit onderdeel was Noud Hooyman van het ministerie van IenM. Om de beurt nodigde hij elk van de panelleden uit voor een korte wandeling of een kort interview, waarbij hij prikkelende of prangende vragen voorlegde. Dat data open en voor iedereen toegankelijk moeten zijn, daarover waren alle panelleden het natuurlijk eens. En dat de klant meer centraal moet staan bij verdere ontwikkelingen, daarover ook. Maar hoe dan om te gaan, bijvoorbeeld, met het feit dat de anonieme overheid onder de invloed van social media steeds meer verandert in ambtenaren die met naam en gezicht vindbaar zijn? En dat klanten daar soms erg direct en persoonlijk mee om kunnen gaan? En er dus andere skills worden gevraagd van ambtenaren die in deze veranderende omstandigheden hun werk moeten blijven doen?

Onvermijdelijk kwam het gesprek ook weer op de soms onvoorziene consequenties van toepassingen op basis van locatiegegevens. “Wat willen we met onze samenleving?”, vroeg Steven Luitjens, voorzitter van het bestuur van Geonovum en lid van het GI-beraad zich hardop af. Onlangs een keer op weg naar de Arena in Amsterdam merkte hij op dat de menigte met crowdmanagement bestuurd werd. In het licht van de recente terroristische aanslagen best een veilig idee. Maar toch… zijn we ons ervan bewust wat de eventueel minder leuke consequenties zijn van het feit dat Schiphol intussen is veranderd in een grote sensor? “Ik ben niet tegen”, verduidelijkte hij. “Maar ik ben wel tegen het feit dat die downsides nooit besproken zijn, en dat er zoveel gebeurt zonder dat we het er ooit over hebben gehad.”

Dicht op de huid
“Aan dit soort ontwikkelingen en voorzieningen hebben we allemaal meegeholpen”, stelt Van de Velde, die de dag ook weer mocht afsluiten. “De ontwikkeling van geo-standaarden begon altijd vanuit de gedachte voor een betere dienstverlening. Maar we moeten ons realiseren dat we nu wel erg dicht op de huid van mensen beginnen te komen. Onder andere door het feit dat we zo nauwkeurig de locatie van mensen kunnen bepalen. Maar ook doordat we in combinatie met andere (open) data nog zoveel meer kunnen weten van die mensen. Natuurlijk blijven we geo-standaarden ontwikkelen en willen we open data nastreven om maatschappelijke waarde te creëren. Maar soms moeten we misschien dingen ook even verder doordenken, en eventueel terugleggen bij onze opdrachtgevers. Zodat we met zijn allen kunnen stilstaan bij de vraag: Hoe ver willen we gaan?”
 

Presentaties


10 jaar Geonovum - Rob van de Velde
Spatial Data on the Web - Phil Archer
Verkenning Informatievoorziening Energiedomein - Paul Janssen & Leen van Doorn
Nieuwe Sturing op de Basisregistraties: doorontwikkeling in samenhang - Ruud van Rossem
Beta-lab Soest - Klaas van Haaften

Omgevingswet hack - data voor gebruikers - Joost Broumels & Sjors Slaats
Feedback in geo-portalen - Paul van Genuchten
Naadloos een 3D gebouw in een 3D omgeving plaatsen - Hugo Ledoux & Friso Penninga
10 jaar INSPIRE... - Ine de Visser
PDOK locatieserver - Jeroen Baltussen & Jeroen Hogeboom

Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik - Gerard Trouborst
OGC Testbed 13 QGIS Security - Andreas Matheus & Frank Terpstra
Geostandaarden van de toekomst - Friso Penninga
Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) - Bert Gerlofs & Ron Wardenier 

Linked Data profiel op NEN3610 - Paul Janssen & Hans Schevers
Ondertussen onder de grond... Basisregistratie Ondergrond - Marcel Reuvers
5 years of linking spatial data in the Netherlands - Linda van den Brink
Geocommunity PDOK - eerste hulp bij gebruik - Dimitri van Hees
 
Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de geo-standaarden en Geonovum
2017 Geonovum


Instellingen wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief