Copy
Wro Digitaal
Bekijk deze mail in je browser

Uitnodiging
Denk mee met de ontwikkeling van de standaarden voor de omgevingsdocumenten!

Meld je aan

De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door onder meer omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken (standaarden) opgesteld en uitgewisseld. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over deze standaard en organiseren daarvoor op 19 januari 2017 een consultatie sessie. Aanmelden voor deze sessie is mogelijk door een mail te sturen aan Geonovum.

In een eerste vorm zijn nu opgesteld:

  • Een generiek Informatiemodel voor overheidsbesluiten;
  • Specifieke toepassingen op dit Informatiemodel voor de waterschapsverordening en de omgevingsverordening;
  • Het Berichtenmodel.

We maken een algemene standaard voor overheidsbesluiten die wordt verbijzonderd met specifieke toepassingen voor de omgevingsdocumenten. Ook de Omgevingswet zelf brengt grote veranderingen met zich mee. Graag willen we het werkveld al in een vroeg stadium informeren over-  en betrekken bij-  de ontwikkelingen van deze standaard.

Voorwaarde voor het deelnemen aan deze eerste consultatie is het bezoeken van de toelichtende sessie.
Deze sessie staat gepland voor 19 januari en is gericht op de inhoud, het gebruik en de (technische) werking van de standaard. Na deze sessie kunt u uw feedback op de standaard te geven door middel van het beantwoorden van een aantal specifieke vragen.

Begin februari 2017 organiseren we een sessie waarop we de ontvangen feedback terugkoppelen. Deze sessie is facultatief, en staat open voor deelnemers aan de eerste sessie.

Met jullie input kunnen wij verder met de ontwikkeling van de standaard, dus we hopen op jullie enthousiaste deelname!

Consultatie sessie:

Datum: 19 januari 2017
Tijdstip: 13.30 – 17.00uur
Locatie: Midden van het land

Terugkoppel sessie  (open voor deelnemers aan de eerste sessie):

Datum: 9 februari 2017
Tijdstip: 9.15 – 12.00uur
Locatie: Midden van het land

Opgave om deel te nemen aan deze sessies is noodzakelijk en kan via een mail aan Lars Paardekooper

Inschrijving voor de sessie van 19 januari sluit op 6 januari 2016.

Inschrijving voor de terugkoppelsessie van 9 februari sluit op 26 januari 2016

 

2016 Geonovum,