Copy
 

Platform Linked Data Nederland
Mei 2015

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk online 

   
 

In deze editie...

Begin april was er een levendig symposium van het Platform Linked Data Nederland bij Watenet Amsterdam. In deze nieuwsbrief vindt u impressies van de gehouden presentaties en leest u meer over de komende activiteiten, waaronder een prijsvraag!
 

Meerwaarde van linked data voor de BGT

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Linda van den Brink van Geonovum uitgezocht of linked data een goede manier is om de verschillende basisregistraties met elkaar te verbinden. In haar onderzoek liep Van den Brink tegen een aantal problemen aan. Zo zijn de basisregistraties open data, maar in de praktijk blijkt het nog niet altijd makkelijk om aan die data te komen. Ook het genereren van links, bijvoorbeeld tussen het Handelsregister (NHR) en BAG, en het converteren van data naar linked data was een flinke uitdaging, zo schetste Van den Brink.
Met een demo, waarin een klein deel van de Leidse binnenstad centraal stond, werd getoond wat de meerwaarde is van linked data voor de BGT en andere basisregistraties. Eén van de aanwezigen zag hier direct mogelijkheden in voor klantcontactcentra. “Als de mensen in die centra beschikken over een koppeling van gegevens, zou dat veel tijd kunnen schelen en bovendien zou dat de klantvriendelijkheid enorm kunnen bevorderen.”
 

Win een verfilming van je project en ga gratis naar Wenen!

In 2015 reikt het Platform Linked Data Nederland een prijs uit voor  “De Beste Linked Data Toepassing van 2015”. We nodigen je van harte uit om toepassingen/projecten in te dienen voor deze prijs. Indienen kan tot 1 augustus.

De prijs “Beste Linked Data Toepassing van 2015”, wordt in 2 categorieën uitgereikt; 1 op het gebied van Linked Open Data, en 1 op het gebied van Linked Enterprise Data. De winnaars krijgen een award en een verfilming/animatie van hun toepassing/project. De winnaars zijn tevens de Nederlandse nominaties voor de Europese Linked Data contest. De uiteindelijke winnaar kan gratis naar de Semantics conferentie (15-17 september) in Wenen waar de Europese prijs wordt uitgereikt.

Ongetwijfeld zijn er meerdere “parels” tussen de aanmeldingen die aandacht verdienen. De top 10 van indieners nemen we dan ook mee in een publicatie “De Parels van Linked Data”, die eind 2015 verschijnt.

> Meld je toepassing aan op semantics.cc en vul het Nederlandse template in
 

LOD Laundromat zorgt voor ‘schone’ linked (open) data 

Hoe ben je er zeker van dat er sprake is van ‘schone’ linked (open) data? Dat kan door gebruik te maken van de LOD Laundromat, een ‘wasmachine’ die ervoor zorgt dat alle ongewilde ‘vlekken’ worden verwijderd. Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam demonstreerde Wouter Beek van de VU de LOD Laundromat.
 
Echt moeilijk is het allemaal niet, zo schetste Beek de werking van de ‘wasmachine’:
- Ga naar de LOD Laundry Basket;
- Voeg data toe (uit de Dropbox);
- Wacht 15 tot 60 minuten;
- Deel het resultaat met de rest van de wereld.
 
Dat de LOD Laundromat voorziet in een behoefte, blijkt onder meer uit het aantal triples dat tot nu toe is toegevoegd: ruim 37 miljard (en counting!)
 

1 juli: Werkbijeenkomst Platform Linked Data Nederland

Op 1 juli 2015 is er weer een werkbijeenkomst van het Platform Linked Data Nederland. Dit is een kleine, praktisch ingestoken bijeenkomst waarbij de focus grotendeels ligt op de binnen het Platform Linked Data Nederland draaiende projecten. Van bezoekers wordt verwacht dat zij al kennis over linked data hebben en al vaker PLDN bijeenkomsten hebben bezocht. Tijdens de dag staan enkele thema’s centraal die aan meerdere projecten raken, zoals het beschikbaar stellen van nog veel meer Nederlandse datasets als linked data – het succes van linked data staat of valt immers met het volop aanwezig zijn van linked data op het web!
 
> Aanmelden voor deze werksessie
 

29 september Linked Data Congres 2015

Op 29 september nemen vele (internationale) topsprekers (o.a. Google, Vrije Universiteit, UK overheid, Alliander, etc.) u mee in  ontwikkelingen en toepassingen van Linked Data. Ook reiken wij op dit congres de prijs "De Beste Linked Data Toepassing van 2015" uit! Mede-organisator is het CERISE project - een project voor smart grids ter ondersteuning van de energietransitie -. CERISE organiseert in middag een parallelle sessie over de toepassing van Linked Data in het Energie domein. Bekijk het programma.
Om alvast verzekerd te zijn van een plaats, kunt u zich nu alvast aanmelden. De bijeenkomst heeft plaats in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.
 

‘Trendbreuk nodig om logistiek probleem op te lossen’

Vanuit TNO verzorgde Matthijs Punter een presentatie over ICT/linked data en logistiek. TNO kijkt welke vernieuwende ICT-concepten de logistieke sector vooruit kunnen helpen. In dat kader wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het iCargo-project, een groot Europees onderzoeksprogramma waarbij transportbedrijven, verladers, ICT-bedrijven en onderzoeksinstellingen betrokken zijn. Punter sneed in zijn bijdrage een wezenlijke uitdaging aan voor de logistieke sector: de hoeveelheid goederen die wereldwijd worden vervoerd zijn enorm en nemen nog steeds spectaculair toe. Nederland vormt daarop geen uitzondering. Dat leidt tot steeds meer knoop- en knelpunten. Volgens Punter is dan ook een trendbreuk nodig, eentje die vergelijkbaar is met destijds de invoering van de containers.
 
De gedachte achter deze nieuwe trendbreuk (“physical internet”) is te bekijken wat er gebeurt als goederen over het logistieke netwerk kunnen bewegen op eenzelfde manier als dat over het internet gaat. “Dan zouden we niet alleen moeten kijken naar hele andere manieren van organiseren van logistiek, maar ook naar een geheel andere manier van informatiehuishouding. Linked data kan daar een belangrijke rol in spelen.” Punter haalde aan dat de eerste ervaringen in de logistieke sector met linked data positief zijn, maar dat het geheel nog redelijk in de kinderschoenen staat. Om die reden gaat de voorkeur vooralsnog uit naar een hybride model, waarbij linked data wordt gebruikt in combinatie met bestaande berichtuitwisselingen.
 

Met korting naar SEMANTiCS in Wenen

Van 15 tot 17 september heeft de jaarlijkse SEMANTiCS conferentie plaats in Wenen. Via het Platform Linked Data Nederland kunnen twintig personen deze bijeenkomst met 15% korting bezoeken. De korting wordt uitgekeerd op basis van 'first come'first serve'. Wilt u erbij zijn in Wenen? Ga dan naar www.semantics.cc/registration en gebruik de registratiecode "PiLODers1609"
 

Rol linked data bij bestrijden en voorkomen van brand

Bart van Leeuwen gaf namens de Brandweer Amsterdam-Amstelland een overzicht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot linked (open) data. Hij maakte onder meer duidelijk welke rol linked data kan hebben bij het bestrijden en voorkomen van brand en bij de voorlichting richting burgers.
 
“Als brandweer bestrijden we niet alleen branden”, aldus Van Leeuwen, “maar sinds een tijdje doen we ook aan onderzoek. Als er bij particulieren brand is geweest dan wordt er onderzoek gedaan naar twee dingen: wat was de oorzaak van de brand en in hoeverre hebben de voorschriften die wij bijvoorbeeld hebben gemaakt op het gebied van veiligheid, geholpen bij het voorkomen van die brand?” We hebben geconstateerd dat veel branden worden veroorzaakt door menselijke fouten. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Brandweer Amsterdam-Amstelland bij mensen langs is geweest om hen te wijzen op de gevaren van brand en hoe dat te voorkomen.
 
Van Leeuwen maakte verder duidelijk dat er momenteel een proef loopt binnen de brandweer, waarbij burgers (onder meer via Twitter) real time zoveel mogelijk worden geïnformeerd over incidenten en brandveiligheid. In verband met de privacy wordt daarbij overigens niet alle data beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat op termijn data nog beter toegankelijk is, dat er een gegevenswoordenboek (Firebrary) wordt gerealiseerd en dat gemakkelijk praktische informatie kan worden opgevraagd: “Wat moet je doen als….?
 

Agenda

Datum Evenement Toelichting
24 juni
1 juli
1 augustus
15-17 september
29 september
Living lab Internet of Everything
Werkbijeenkomst Platform Linked Data
Deadline prijsvraag Linked Data
SEMANTiCS Wenen
Symposium Linked Data Nederland
Meer info
Aanmelden
Meer info
Aanmelden
Aanmelden
 

Het Platform Linked Data Nederland wordt mogelijk gemaakt door

Geonovum | TNO | Kadaster | ministerie van Infrastructuur en Milieu | Forum Standaardisatie | CUBISS | EduStandaard | Kennisnet | SLO | Taxonic | Waternet
 
 
 
 
   
Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven voor deze mailing
U ontvangt deze mailing omdat u zich via onze website heeft aangemeld.