Copy

Het laatste nieuws over de geo-standaarden

Linked data geeft Basisregistraties meer samenhang

 

Biedt linked data toegevoegde waarde om de basisregistraties beter te benutten? In juli 2020 sloten medewerkers van Kadaster, Provincie Noord-Holland, Netage, IHW en Geonovum zichzelf vijf dagen op om deze vraag in de praktijk te toetsen.

Zij werden positief verrast door de goede ondersteuning die er inmiddels bestaat voor linked data. En ondanks dat geo-basisregistraties inhoudelijk steeds verder op elkaar worden afgestemd, is linked data onmisbaar om de geo-basisregistraties niet alleen te koppelen, maar ook in samenhang te kunnen gebruiken.

lees meer...

REST API Design rules op Pas-toe-leg-uit lijst

 

9 juli 2020 zijn twee standaarden goedgekeurd voor opname op de Pas-toe-of-leg-uit lijst die zijn voorbereid door werkgroepen van het Kennisplatform API.

Het gaat om de REST API Design Rules en NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0. Beide standaarden zijn als verplichte standaarden op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst opgenomen.
Daarnaast is de bredere standaard OAuth 2.0 op de lijst Aanbevolen standaarden geplaatst.

lees meer...

In Consultatie: Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL 2.0)

Om gevaarlijke situaties en economische schade te voorkomen door beschadiging van ondergrondse water-, elektriciteit-, gas-, warmte- en telecomleidingen, ben je verplicht om voor de start van graafwerkzaamheden informatie op te vragen over de ligging van kabels en leidingen.

Dit gaat via een KLIC-melding bij het Kadaster.
Over de manier waarop informatie in de KLIC-registratie worden vastgelegd en gepresenteerd zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). In het ter consultatie liggende IMKL 2.0 zijn de afspraken vastgelegd die nodig zijn om data voor de Europese richtlijn kostenreductie breedbandinternet in de KLIC-voorziening mee te nemen. Van 13 juli tot en met 21 augustus 2020 kan het werkveld aangeven of de standaard goed werkbaar is en nog verbeterpunten doorgeven.

Opgeleverde standaarden


Update Nederlandse Metadataprofielen gepubliceerd

Metadata maken het eenvoudiger om data te vinden en helpen om de relevantie van data te beoordelen voor het doel van de gebruiker. Om geodatasets en -services te beschrijven, worden de Nederlandse profielen voor datasets (ISO-19115) en services (ISO-19119) toegepast. Deze profielen zijn afgestemd met de eisen uit de Europese INSPIRE richtlijn. Pas je het Nederlandse metadatprofiel toe, dan voldoe je dus ook aan de metadatarichtlijnen van INSPIRE. De Nederlandse profielen voor Metadata zijn bijgewerkt naar versie 2.1.0 in verband met internationale aanpassingen en aanscherpingen.

lees meer...

IMGeo 2.2 gepubliceerd


Op 1 juli is IMGeo 2.2 gepubliceerd. In IMGeo 2.2 zijn de inwinregels aangescherpt. Deze zijn per direct van kracht voor de bijhouding van de BGT. Voor de bestaande inhoud van de BGT geldt een overgangsperiode tot 1 maart 2022 om de gegevens in lijn met de aangescherpte afspraken te brengen.  

lees meer...


Versie 1.0 van de TPOD standaarden voor de Omgevingswet gepubliceerd

Op 22 april is versie 1.0 van de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD) gepubliceerd. Met de oplevering van versie 1.0 is een belangrijke stap gezet op weg naar een evenwichtige TPOD-standaard.

lees meer...

Terugblik op de OGC meeting juni 2020

De 115e OGC meeting in juni 2020 vond niet plaats in Canada, maar virtueel. Linda van den Brink volgde diverse sessies en deelt de highlights.

lees meer...

Vacatures


Wil jij onze nieuwe collega worden?

Geonovum zoekt een beheerder van de standaarden Omgevingswet èn een Senior informatiemodelleur. Je vindt de uitgebreide functieprofielen op onze website.
 

Geo4COVID - Quickscan gebruik Telecomdata voor COVID in EU

De maatregelen tegen Corona die het kabinet heeft aangekondigd zijn ingrijpend en doen niet alleen een beroep op onze solidariteit, maar ook op de professionele deskundigheid van onze sector.

Binnen de kaders van de huidige wetgeving is het in Nederland niet mogelijk om telecomdata te gebruiken voor de Corona pandemie. Op 29 mei 2020 heeft de minister van EZK de Spoedwet Telecom (art 14.7) ingediend bij de Kamer over het gebruik van zendmastdata voor het bepalen van locatiegegevens. Het kabinet wilde het via een tijdelijke Noodwet mogelijk maken om te bepalen of gezondheidsmaatregelen vanwege het coronavirus versoepeld of juist aangepast moeten worden. In een quickscan verkenden wij hoe Telecomdata in andere Europese landen worden ingezet.

Europa zet in op data voor een gezonde planeet

Recent benadrukte Commissievoorzitter von der Leyen dat Europa de transitie naar een gezonde planeet en een nieuwe digitale wereld moet leiden. Digitale transformatie en datagedreven innovatie moeten bij gaan dragen aan realisatie van de doelstellingen van de Europese Green Deal. Vanuit deze ambities kijkt de commissie ook naar INSPIRE.

lees meer...

Vragen over de geo-standaarden?

Heb je een vraag over de geo-standaarden? Plaats je vraag op het Geoforum of stuur een mail naar Geonovum
 

2020 Geonovum,


Wil je deze emails niet meer ontvangen?
schrijf je uit.