Copy
 

Platform implementatie Linked Open Data
Februari 2014

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk online 

   
 

Het platform implementatie Linked Open Data is een open community die kennis en ervaring opbouwt over het werken met Linked Open Data. Iedereen is van harte welkom om inhoudelijk bij te dragen aan de cases. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Folmer.
 

Inspirerend symposium VU Amsterdam

Op 29 januari was er een drukbezochte bijeenkomst van het Platform implementatie Linked Open Data bij de VU in Amsterdam. Op het programma stonden ondermeer een presentatie van Martin Kaltenböck van de Semantic Web Company en Phil Archer van het W3C. Martin Kaltenböck vertelde over de aanpak van het linked open data project in zijn land Oostenrijk en introduceerde het Europese project EU LOD2 waarin 12 lidstaten kennis uitwisselen over linked data. Er zijn de nodige overeenkomsten tussen deze projecten en het PiLOD. Martin Kaltenböck nodigt de Nederlandse PiLOD uit om over en weer kennis te delen.
Phil Archer nam de aanwezigen mee in een studie naar business modellen voor Linked Open Data. Een hard business model is er nog niet. Toch wordt er wel ingezet op linked open data. Als belangrijkste redenen noemde Archer: het gemak van data integratie, vergroten data kwaliteit, de ontwikkeling van nieuwe diensten en kostenreductie. De powerpoint van Phil Archer is te bekijken op de website van W3C.

Alle presentaties van 29 januari zijn vastgelegd op video en online te bekijken.
 

PiLOD 2.0 werkt aan

Actueel

Een greep nieuwtjes vanuit de werkgroepen
  • Op 12 maart presenteren de werkgroep Linked Data & Locatie en de werkgroep Sensor Data hoe zij gegevens over archeologische vindplaatsen combineren met sensor data van waterstanden. Deze combinatie van gegevens legt snel bloot op welke vindplaatsen de natuurlijke conservering in gevaar is.
  • De werkgroepen URI Strategie en Semantiek gaan de URI Strategie toepassen op de BAG en op basis daarvan verdiepen
  • De werkgroep Dienstverlening in verbinding onderzoekt de mogelijkheden van Linked Data als integratie-oplossing versus service architectuur.
  • De Kennis en Educatie groep werkt hard aan een semantische wiki die de toegankelijkheid van de (ontwikkelde kennis) PiLOD nog verder kan vergroten. 
 

Meld je aan voor de volgende bijeenkomst!

Op 12 maart organiseert het Platform implementatie Linked Open Data, samen met ECP een openbare bijeenkomst over Linked en Open Data. In de ochtend praten de werkgroepen u bij op hun activiteiten. In de middag is er aandacht voor praktijkvoorbeelden van het gebruik van Linked Open Data en worden de daarbij geconstateerde issues blootgelegd. Meer informatie en aanmelden
 

Communicatie en linked data
 

Ook aanwezig in Amsterdam op 29 januari waren Jim Jones & Auriol Degbelo van de universiteit van Münster. Zij hadden een demo-opstelling meegenomen die op een speelse manier het ecologische model van de  ‘triangle of sustainability’ illustreert. Want je kunt met Linked Data weliswaar relaties in beeld brengen, maar het blijft een uitdaging om het verhaal dat die gerelateerde data vertellen tot leven te brengen. De installatie die de heren uit Münster hebben gemaakt, laat je de triangle of sustainability bedienen aan de hand van het ontbossingsvraagstuk. Zie de film op youtube voor een impressie van deze installatie.
 

DBPedia

De dag na de PiLOD bijeenkomst op de VU vond daar ook de DBPedia conferentie plaats. Sebastian Hellman van DBPedia maakte van de gelegenheid gebruik om ook op de PiLOD bijeenkomst een snelle introductie te geven van deze machine-readable versie van Wikipedia. Eén van de toepassingen die hierop is gemaakt, brengt relaties tussen data grafisch in beeld. Volg voor meer informatie de link onder Query Results Visualizations.
Enno Meijers van de Koninklijke Bibliotheek vertelde over het DBPedia initiatief Nederland. In 2012 is Stichting Bibliotheek gestart met het opzetten van de Nederlandse DBPedia. De uitdaging is nu om de hele Nederlandse wikipedia te koppelen aan DBPedia. Vrijwilligers gevraagd
 
 

PiLOD op het W3C/OGC congres ‘Linking Geospatial Data’

Op 5 en 6 maart zijn verschillende PiLOD vertegenwoordiging aanwezig op de W3C/OGC workshop Linking Geospatial Data in Londen. Op 5 maart presenteert Frans Knibbe van Geodan in de sessie Linked Geospatial Data zijn paper over Linked Data and geoinformatics. In de sessie It’s about time presenteert Rein van ’t Veer van Digitaal Erfgoed Nederland de paper Towards a geotemporal semantic infrastructure for Dutch cultural historical data. 6 maart is Bert Spaan van de Waag Society aan de beurt in de Lightning Talks: Sensitive Subjects. Hij presenteert de paper A geospatial API for linking and distributing open data – researching new ways of linking similar objects from different data sets. Diezelfde dag is Linda van den Brink van Geonovum voorzitter van de Lightning Talks: More questions. Zie voor meer informatie de website.
 
 

Open Data Estafette Water

Het Netherlands Water Partnership (NWP), ECP -Platform voor de InformatieSamenleving- en LEF future center willen hergebruik van open data in de watersector een impuls geven. Daarom organiseren zij op 6 maart 2014 de Open Data Estafette voor de watersector.
 
 

Linked Open Data voor maatschappelijke innovaties
 

De Overheid en ICT beurs gaat in 2014 met een vernieuwd concept aan de slag. De beurs biedt als vanouds een overzicht van ICT-ontwikkelingen en de ondersteuning die daarbij geboden kan worden. Daarnaast is er een congresprogramma waarin de mogelijkheden van ICT voor het actuele decentralisatievraagstuk centraal staan. Zowel op de beurs als in het congresprogramma staan ook de nodige ontwikkelingen rond geo-informatie in de schijnwerpers. Ook de PiLOD staat in het programma met een lezing. Erwin Folmer en John van Echtelt geven op 10 april een lezing waarin zij maatschappelijke innovaties belichten die mogelijk zijn dankzij Linked Open Data. Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van deze presentatie en een bezoek aan de beurs, in het bijzonder het geo-café De Omgeving. In dit café zijn overheidsorganisaties aanwezig om ontwikkelingen rond geo-informatie binnen de overheid te demonstreren. Bestel hier uw gratis toegangsbewijs
 
 

Tweetfeed

Snel op de hoogte zijn van wat er zoal wordt getwitterd rond #lodnl en #pilod? Op de website van Geonovum vind je een overzicht van tweets.
 

Waar gaat het eigenlijk over?

Wil je weten waar het in de PILOD om draait? In het factsheet over het Platform implementatie Linked Open Data vind je de activiteiten van de pilot gebundeld in een dubbelzijdig A4.
 
 

Platformbijeenkomsten

Datum Evenement Toelichting
12 maart 2014
10 april 2014
17 april 2014
19 mei 2014
25 juni 2014
RCE Amersfoort
Overheid en ICT jaarbeurs Utrecht
SLO Enschede
Waag Society Amsterdam
Beeld en Geluid Hilversum
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie
 

Aankondiging living lab Sensor Web & the Internet of Things

In het voorjaar gaat “Sensor Web & the Internet of Things” van start. Op 3 april is de kick-off bijeenkomst bij het RIVM in Bilthoven. Diverse sprekers nemen u dan mee in de kenmerken en uitdagingen van het thema. Ook introduceren deelnemers praktijkvraagstukken die zij in dit living lab inbrengen. Sensor Web & the Internet of Things legt contact met de sensor werkgroep van PiLOD om de ervaringen en expertise op dit thema verder te kunnen verdiepen. Meer informatie...
 
 

Ook goed om te weten

 

Blijf op de hoogte

LinkedIN | Pilod.nl | Nieuwsbrief | Twitter #lodnl #pilod
 
 
 
   
Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven voor deze mailing
U ontvangt deze mailing omdat u zich via onze website heeft aangemeld.