Copy

Het laatste nieuws over de geo-standaarden

Invitation to tender

Testbed geodata APIs

De overheid produceert veel open geodata. Deze gegevens kunnen voor verschillende organisaties bruikbaar zijn. Maar niet iedereen is expert op het gebied van het toepassen van geodata. Kunnen API’s hier uitkomst bieden? Dat willen we uitzoeken in een testbed. Wij nodigen zowel private als publieke partijen - en samenwerkingen daartussen - uit om voorstellen in te dienen voor dit testbed. 

Het doel van het testbed is om belangrijke succesfactoren/best practices te identificeren om meer organisaties en bedrijven in staat te stellen geodata te gebruiken. De indieningsperiode voor de aanbesteding begint op 5 juli 2021. De deadline voor het indienen van een offerte is donderdag 2 september 2021

> Lees meer

Bijeenkomsten

Open Geodag | 14 september 2021


Met het oog op de volksgezondheid moet Nederland wanneer nodig vorm kunnen geven aan een anderhalvemetersamenleving. We moeten bovendien onze economie transformeren om tot maximaal anderhalve graad temperatuurstijging te komen. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging van de energietransitie, klimaatadaptatie, een woonopgave en duurzame, veilige voedselvoorziening.

Deze uitdagingen vragen om een integrale ruimtelijke aanpak: ruimte die nodig is voor het ene vraagstuk, kan de beschikbare ruimte voor het andere vraagstuk immers beperken. De overheid is in de lead om dit ruimtelijk beleid vorm te geven en uit te voeren. Om meer grip te krijgen op deze complexe vraagstukken en hun onderlinge relaties, spelen geodata, rekenmodellen en visualisaties een wezenlijke rol. ‘Digital twins’ gaan als een snelkookpan voor beleid fungeren. Om draagvlak mogelijk te maken voor besluiten die mede op basis van dit soort digitale modellen worden genomen, is het essentieel dat we technische, semantische en ethische kaders hebben op basis waarvan je de gebruikte data kan toepassen, begrijpen en beoordelen.

In de ochtend van 14 september spreekt Rob van de Velde van Geonovum met verschillende gasten over de uitdagingen die dit voor ons werkveld meebrengt. Aan tafel schuiven Arie Versluis van het Ministerie van BZK,  Sanne Hettinga van VU Amsterdam die werkt aan een synthetische populatie en Arash Azami, oprichter the Internet of Energy initiative.

In de middag presenteren Linda van den Brink en Friso Penninga in het 'Geo-standaard journaal' internationale en nationale ontwikkelingen die komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. De hele dag zijn er bovendien diverse masterclasses en werksessies te volgen.

Schuif jij de 14de (virtueel) bij ons aan?

Aanmelden

In consultatie

Consultatie API design rules en update API strategie

Het Kennisplatform API’s raadpleegt deze zomer het werkveld of een aantal extensies op de REST API Design Rules een goede weerspiegeling zijn van ‘best practices’ op API gebied. Ook presenteert het platform een vernieuwd hoofdstuk over Architectuur van de Nederlandse API strategie. De consultatie loopt tot 30 augustus 2021. 

> Lees meer

En verder...

Verkenning: Overheid kan niet om data van derden heen


In juni hebben Suzanne van Poelgeest van het Ministerie van BZK en Marc de Vries van Geonovum een verkenning opgeleverd naar het gebruik van door derden ingewonnen data door de overheid. Zij hebben gekeken wat het potentieel van die data is en waar je tegenaan loopt als je hier gebruik van wilt maken. 

Gebruik van data van derden (niet-overheden) wordt cruciaal voor goed bestuur. ‘Derden hebben zoveel interessante data! Het zou doodzonde zijn om die als overheid niet te gebruiken,’ vindt Marc de Vries. ‘Om niet iedere keer het wiel opnieuw uit te hoeven vinden, doet de overheid er goed aan om afspraken te maken met die derden over het gebruik van hun data'. Hoe de overheid dit het beste zou kunnen aanpakken, staat in de verkenning die De Vries (Geonovum) samen met Suzanne van Poelgeest (ministerie van BZK) uitvoerde.


> Lees meer

GeoSamen: Visie op de Geosector


De geosector is volop in beweging. Om nieuwe technieken en kansen optimaal te benutten, hebben overheden en bedrijfsleven gezamenlijk een nieuwe visie opgesteld: GeoSamen 2. In deze visie positioneren overheid, wetenschap en bedrijfsleven locatiedata als vitale infrastructuur voor onze maatschappij.

> Download GeoSamen 2

EU dataspaces: doorpakken op INSPIRE

 

Nu de implementatie deadlines van INSPIRE zijn gepasseerd, breekt er een nieuwe fase aan. De Europese Commissie werkt aan de realisatie van dataspaces. De eind vorig jaar voorgestelde Europese data governance verordening en de binnenkort te verwachten implementatiewet voor de Europese high-value datasets, komen in deze dataspaces tot leven.

De data governance verordening en de high-value datasetlijst zijn onderdeel van een breder pakket aan Europese verordeningen over digitalisering en datagebruik. Andere verordeningen gaan bijvoorbeeld over kunstmatige intelligentie, digitale markten en open data. Europa neemt stelling over de rol die data inneemt in de samenleving en hoe wij daar in Europa mee omspringen. Er komen meer data beschikbaar en het gebruik van die data wordt gestimuleerd, maar wel met inachtneming van de individuele burgerrechten van Europeanen.


> Lees meer

Vragen over de geo-standaarden?

Heb je een vraag over de geo-standaarden? Plaats je vraag op het Geoforum of stuur een mail naar Geonovum
 

2021 Geonovum,


Wil je deze emails niet meer ontvangen?
schrijf je uit.