Copy

De Geo-Standaard

Inhoud van deze nieuwsbrief:
SDI.Next


 

Consultatie versie 0.97 Standaarden Omgevingswet (STOP/TPOD) van start

Op 21 december 2018 hebben KOOP en Geonovum de 0.97 versie van de Standaard Officiële Publicaties met specifieke toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (STOP/TPOD) opgeleverd. Deze standaarden liggen van 28 januari tot 22 maart 2019 in consultatie.

Op basis van de 0.97 versie van deze "STOP/TPOD" standaarden kunnen softwareleveranciers starten met de ontwikkeling van software voor de bevoegde gezagen. De STOP standaarden beschrijven de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van officiële publicaties. De TPOD standaarden zorgen ervoor dat juridische artikelen aan werkingsgebieden en geometrie zijn gekoppeld.

Naast STOP/TPOD is er ook een Conceptueel informatiemodel (CIM). Dit (informatie)model definieert de informatie die een rol speelt in de Omgevingswet met concepten zoals regel, activiteit, locatie, begrip of omgevingswaarde, inclusief hun kenmerken en onderlinge relaties. Daarnaast zijn er het Informatiemodel officiële publicaties (IMOP) en het Informatiemodel toepassingsprofielen (IMTP) om omgevingsdocumenten correct te kunnen publiceren in de landelijke voorziening.

De documenten zijn nader toegelicht tijdens een voorlichtingssessie op 28 januari in Utrecht. 

Bekijk en download de consultatie versie 0.97 van STOP/TPOD


Consultatie nieuwe standaarden bodem- en grondonderzoek


Op maandag 24 december is de publieke consultatie gestart voor twee nieuwe standaarden: ‘geotechnisch onderzoek’ en de ‘bodemkundige wandbeschrijving’. De publieke consultatie loopt tot 11 februari 2019.

De standaard voor ‘geotechnisch onderzoek’ is een deelverzameling die bestaat uit ‘geotechnische boormonsterbeschrijving’ en ‘geotechnische boormonsteranalyse’. De standaard voor geotechnisch onderzoek hoort bij het registratieobject 'booronderzoek' in het domein bodem- en grondonderzoek. Binnen het domein bodem- en grondonderzoek valt ook het registratieobject ‘wandonderzoek’. Deze bestaat uit de twee deelverzamelingen: ‘bodemkundige wandbeschrijving’ en ‘bodemkundige wandmonsteranalyse’.

Meer over de online consultatie vind je op de website basisregistratieondergrond.nl


Kwaliteitsdashboard RO


Sinds 2010 is het toepassen van de RO Standaarden verplicht in de ruimtelijke ordening. Met de invoering van de Omgevingswet, gaat het hele omgevingsrecht digitaal. Ruimtelijke plannen gaan daar ook in op. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden, voert het beheerteam van de RO Standaarden in samenwerking met het Kadaster sinds 2017 kwaliteitscontroles uit. Vanaf 2019 kan elke bronhouder online zo’n kwaliteitsanalyse uitvoeren.

Vanuit de helpdesk RO Standaarden zijn in 2017 alle bronhouders persoonlijk benaderd over de kwaliteit van de data die op Ruimtelijkeplannen.nl zijn geplaatst. Daarbij is gekeken naar de beschikbaarheid van de planonderdelen, het correcte gebruik van plantype, de planstatus en dossierstatus, de locatie van de documentatie en of er vervallen dan wel verouderde data aanwezig is. De bevindingen zijn, voorzien van aanbevelingen, teruggekoppeld aan de bronhouders.

Nu de invoering van de Omgevingswet binnen handbereik komt, is in samenwerking met het Kadaster een online kwaliteitsdashboard ontwikkeld. Bronhouders kunnen nu dus zelf inventariseren in hoeverre hun planvoorraad klaar is voor de toekomst van de Omgevingswet. Het dashboard laat zien op welke onderwerpen de analyses zijn uitgevoerd en bij welke plannen er fouten of aandachtspunten zijn geconstateerd. Via de beheerder van MijnKadaster in de eigen organisatie kunnen bronhouders worden gemachtigd voor dit dashboard.


Ideeënmarkt Informatiemodellering en gegevensuitwisseling


Ziet u de bomen nog in het bos van informatiemodellering? Bent u nieuwsgierig naar recente ontwikkelingen of misschien juist nog maar kort betrokken bij informatiemodellering? Dan nodigen wij u van harte uit om kennis op te doen en uw collega’s te ontmoeten op de eerste ideeënmarkt Informatiemodellering en gegevenswisseling op woensdagmiddag 13 maart 2019 te Den Haag.

De ontwikkelingen rond informatiemodelleringen in Nederland gaan snel. Meerdere overheidsorganisaties zijn druk aan het bouwen om meer grip te krijgen op hun gegevens en gegevensstromen. Ze maken immers steeds meer gebruik van digitale gegevens, leggen deze vast en bewerken ze. Gegevens zelf zijn echter nog geen informatie. Met informatiemodellen leg je de basis voor samenhang in de manier waarop je data gebruikt, voor de koppeling met API’s en apps, en hoe je vanuit verschillende invalshoeken informatie kan maken van gegevens.

Geonovum, Forum Standaardisatie en het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Afspraken Berichten nodigen u van harte uit om elkaar beter te leren kennen en elkaar te inspireren op onze ideeënmarkt. Verschillende organisaties hebben al aangegeven dat zij graag een ideeënkraam bemannen om hun kennis te delen. Zij horen ook graag van u wat u aan het doen bent. Genoeg ruimte dus voor netwerken en bijpraten en voor het gezamenlijk duiden van kansrijke ontwikkelingen.

Houdt u zich binnen de overheid bezig met informatiemodellen of informatiemodellering? Dan bent u van harte welkom! Wilt u kosteloos zelf een kraam bemensen om uw model en werk te presenteren? Neem ook dan contact met ons op (via Dick Krijtenburg). We hebben nog ruimte voor enkele deelnemers.

Ideeënmarkt Informatiemodellering en gegevensuitwisseling
woensdag 13 maart 2019, 13:00 tot 17:00 uur (aansluitend netwerkborrel)
Horeca Academie | Anna van Hannoverstraat 4 | Den Haag (direct tegenover ov-station Den Haag Laan van Noi)
Aanmelden


Lancering conceptversie Nederlands API Strategie en uitreiking gouden API
 

API’s (Application Programming Interfaces) spelen een belangrijke rol op het Internet. Met behulp van een API kan een applicatie automatisch toegang krijgen tot bepaalde informatie en/of functionaliteiten. Zo kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs.

Dat klinkt goed, maar bij het implementeren van een API kan je veel keuzes maken. Wat is dan wijsheid? En hoe voorkomen we dat we richting programmeurs tig verschillende API oplossingen presenteren vanuit de overheid? Met deze vragen in gedachte, is begin 2018 het Kennisplatform API’s gestart. In dit platform delen verschillende organisaties hun kennis over het toepassen van API’s en verkennen zij nut en noodzaak om de aanpak van API’s onderling af te stemmen en waar nodig te standaardiseren. Op 13 februari 2019 presenteren zij de conceptversie van de API-strategie voor Nederland tijdens een feestelijke meet-up in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Tijdens dezelfde meet-up maakt het Kennisplatform API ook bekend wie van de tien genomineerden naar huis gaat met het gouden API voor de 'beste API van de overheid'. Een vakjury buigt zich komende weken over de vraag welke genomineerde API zich het meeste onderscheidt op de aspecten toegankelijkheid, implementeerbaarheid en waarde voor de eindgebruiker. Verder zijn er diverse werksessies en presentaties waarbij je kunt aanschuiven en meer te weten komt over het ontwikkelen en inzetten van API’s.
Aanmelden voor Kennisplatform API

Linked Spatial Data in Europe


Twee jaar geleden organiseerde EuroSDR en het Platform Linked Data Nederland Europese implementaties met linked data. Op 12 maart doen we het nog een keer en met een nóg indrukwekkender lijst internationale sprekers. In één dag maak je kennis met een keur aan linked data implementaties, leer je van de best practices en is er volop ruimte om van gedachten te wisselen met linked data specialisten. Het volledige programma en de mogelijkheid om in te schrijven vind je op de website van Platform Linked Data Nederland.
Aanmelden voor SDI.Next Linked Spatial Data Europe
Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de geo-standaarden en Geonovum
2019 Geonovum


Instellingen wijzigen of afmelden voor deze nieuwsbrief