Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in uw browser.

Maart 2017

Het Platform Linked Data Nederland bestaat vijf jaar! Dinsdag 7 maart vierden we dat met een symposium in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wat is er gerealiseerd de afgelopen vijf jaar en wat zijn de uitdagingen voor de nabije toekomst? Een terugblik...
 

"Ik daag u uit"


Na een hartelijk welkom en felicitaties, volgden twee sprekers die complimenten gaven aan het Platform, maar ook uitdagingen neerlegden voor de Linked Data community.

Erwin Folmer heet iedereen welkom bij 5 jaar Platform Linked Data NederlandErik Jonker van het Bureau Digicommisaris en Noud Hooyman van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu daagden het Platform Linked Data uit om beslissers en hun adviseurs duidelijk te maken wat Linked Data te bieden heeft: “Wat kunnen we nu, dat we zonder Linked Data niet kunnen?”. Beslissers moeten weten welke problemen ze met Linked Data kunnen oplossen. Aan de Linked Data community de oproep om dit komende tijd inzichtelijk te maken.

BAG als Linked Data


Janette Storm van het Kadaster toonde 7 maart de linked data versie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het Kadaster heeft deze Basisregistratie in februari als Linked Data en API gepubliceerd.

Adresgegevens zijn veelgevraagd. Aan een adres kan je immers heel veel andere informatie verbinden. Zit er op dit adres een bedrijf? Of misschien wel drie? Wie is de eigenaar van een pand? En de beheerder? Wat gebeurt er in het pand? Linked data maken het eenvoudiger om adresgegevens te verrijken met relaties naar verschillende typen databronnen. Door de verschillende relaties zichtbaar te maken, kan linked data fungeren als lijm tussen de Basisregistraties en zijn inconsistenties sneller op te sporen.

Kadaster onderzoekt de mogelijkheden van linked data mede met het oog op de uitvoering van de Omgevingswet. Daarvoor moeten immers veel verschillende typen datasets bij elkaar komen, zoals beleidsstukken, voorlichting, jurisprudentie en uitvoeringsaanwijzingen. Het verbinden vermogen van linked data kan hier haar nut bewijzen.

Op 18 april organiseert Kadaster een kijkje in hun linked data keuken waar je van harte welkom bent.

Jubilieum uitgave

Met plezier presenteren wij de jubileum uitgave "Linked Data in Nederland | van pilot tot platform". Een must read voor wie wil weten wat linked data is en waar het zoal wordt toegepast. Download de publicatie.

Als de nood aan de man is


Brandweerman en IT-specialist Bart van Leeuwen nam ons mee naar de dagelijkse realiteit van de brandweerman. Aan de hand van een brand bij een autogarage waar zijn collega’s die ochtend bij betrokken waren, liet hij zien hoe weinig een brandweerman soms weet over het pand dat hij binnentrekt. En hoe frustrerend het is te weten dat mogelijk levensreddende informatie er wèl is.

Bart van Leeuwen laat zien dat er meer data is dan je te zien krijgt.Na een melding ontvangen alle betrokken ongeveer dezelfde geaggregeerde mix van relevante en irrelevante informatie. Herkomst en betrouwbaarheid van de informatie is vaak onduidelijk. In dit geval was er een brand gemeld op het een adres in een woonwijk. Het bleek echter een garage. De garage stond echter geregistreerd op het adres aan de achterzijde van het pand waar de brand was gemeld. Het hebben van een compleet omgevingsplaatje kan een kwestie van leven of dood zijn. Zijn er gevaarlijke stoffen in de buurt? Of kwetsbare locaties als scholen of verpleeghuizen?
De huidige databases kunnen niet overweg met onzekerheid. In een Europese pilot, onderzoekt Bart van Leeuwen nu samen met het NIFV hoe je met linked data de kracht van geo-informatie kunt vergroten. Deze pilot wordt in het najaar van 2017 afgerond.

Zie ook het artikel "Smart Data for Smarter Firefighters" van Bart van Leeuwen in Fire Engineering

Kalender


Waar kom je ons komende tijd tegen?

13 april 2017  |  Werkgroep Linked Bier  |  Haarlem
18 april 2017  | Inspiratiesessie Kadaster |  Apeldoorn
19 april 2017  | Creating Shared Value with Big Data |  Amsterdam

Nieuwe fase, nieuwe trekkers


Aan het einde van de middag droeg Rob van de Velde van Geonovum, de rol van Geonovum als “clubhuis” van PLDN over aan Jan Wester van het Big Data Value Center. Alwin Sixma (BDVC) volgt Erwin Folmer (Geonovum/Kadaster) op als trekker van het Platform. ECP neemt de communicatie-activiteiten van het Platform over van Geonovum.


Het BDVC verbindt veel partijen die rond Data actief zijn: hetzij als vrager, hetzij als aanbieder van oplossingen en techniekproviders. Juist veel MKB-ers en ZZP-ers maken deel uit van de achterban van het BDVC en maken gebruik van de gedeelde faciliteiten. Ook ECP zal het eigen netwerk inzetten om kennis van toepassingsmogelijkheden van Linked Data in andere sectoren te vergroten en zal met platformleden samenwerken om de bekendheid van Linked Data onder bestuur en management te vergroten.

Geonovum blijft partner van het platform, maar beperkt haar rol tot een inhoudelijke. "Daar waar linked data in combinatie met geo-informatie worden gebruikt, blijven wij van de partij."

Linked Bier


Dimitri van Hees (APIwise, bedenker van het Linked Bier gebrouwen door de Brouwtoren) sloot de feestelijke middag af met de daad bij het woord om te komen met meer aansprekende use-cases om de betekenis van Linked Data duidelijk te maken.

Met de platformleden werkt Dimitri aan de ontwikkeling van een “DBeerPedia”. DBeerPedia moet gaan helpen gegevens over bier en brouwerijen toegankelijk te maken vanuit verschillende perspectieven. Vanuit de brouwer, de toeleverancier van grondstoffen, vervoerders, verzamelaars van flessen en etiketten, consumentenorganisaties (veganisten wilden de herkomst van de lijm van het etiket weten), de gemeente (vergunningen), zorg (allergenen), voedsel- en warenautoriteit (incidenten en terugroepacties), en vele anderen.

Er is een github omgeving waar je meer kunt lezen over dit initiatief. Donderdag 13 april komt de werkgroep samen in de Jopenkerk in Haarlem om in een passende omgeving door te pakken op dit initiatief. Meer informatie over deze werkgroep volgt op de website van het Platform Linked Data Nederland.
 

Proost op de volgende fase!

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het Platform Linked Data Nederland
2017 Geonovum


Uitschrijven en wijzigen gegevens
bijwerken gegevens or uitschrijven