Copy
 

INSPIRE nieuws
Oktober 2015

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk hem online 

   
 

Kennissessie Harmonisatie

Op 21 oktober 2015 is er een Europese INSPIRE deadline. INSPIRE Datasets die vanaf 15 mei 2009 nieuw verzameld zijn of uitgebreid geherstructureerd, moeten op die datum zijn geharmoniseerd. Het gaat daarbij zowel om harmonisatie van de technische manier waarop je gegevens vastlegt als om semantische harmonisatie: gebruiken de lidstaten dezelfde begrippen.

Op 1 juli organiseerde Geonovum een harmonisatie-kennissessie. Daarbij werden de wettelijke verplichtingen nog eens toegelicht en is aangegeven hoe er bij de EU vragen rond dit thema kunnen worden gesteld. Het leeuwendeel van de bijeenkomst stond echter in het teken van tooling die de harmonisatie-opgave kan ondersteunen en praktijkervaringen.

Bekijk de presentaties

 

Kadaster biedt adressen geharmoniseerd op INSPIRE aan

Eind juli heeft Kadaster via PDOK haar eerste volgens de eisen van de Europese INSPIRE richtlijn geharmoniseerde dataset ontsloten. Dit betekent dat elk adres in Nederland nu volgens dezelfde kenmerken is opgeslagen als adressen in andere EU lidstaten. Hierdoor kunnen Nederlandse adressen gekoppeld en vergeleken worden met adressen van andere lidstaten. De geharmoniseerde dataset is te vinden in PDOK onder de naam 'INSPIRE geharmoniseerd'. Dit bestand wordt dagelijks bijgewerkt, zodat er altijd een up-to-date versie beschikbaar is. PDOK serveert de nieuwe dataset Adressen alleen als WMS en WFS. Voor deze nieuwe dataset is geen atomfeed (bulk download) beschikbaar. De WMS, WFS en atomfeed van de niet-INSPIRE geharmoniseerde dataset Adressen blijft ook nog gewoon beschikbaar.

> Bezoek de PDOK website met de downloads

 

Terugblik klantenpanel PDOK-INSPIRE

Op 2 juli kwam het klantenpanel PDOK en INSPIRE bijeen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de laatste ontwikkelingen besproken rond PDOK en INSPIRE. Ook werden verschillende presentaties gegeven waarmee kennis en ervaringen werden gedeeld. Het verslag en de presentaties van deze bijeenkomst kunt u hieronder downloaden.

 

Testbed: geo in het web

Geonovum ziet het Web als belangrijk publicatiekanaal voor locatie-informatie en wil graag dat locatie-informatie goed toegankelijk is voor web ontwikkelaars zonder specifieke geo-ICT kennis. Daarom organiseren wij een testbed waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor het publiceren van locatie-data als bruikbaar en integraal onderdeel van het web. Geonovum wil graag de markt betrekken om binnen dit testbed vier onderzoeksvragen te beantwoorden. Ook INSPIRE krijgt aandacht in dit testbed.
Meer informatie...
 

Frans–Nederlandse kennisuitwisseling grootschalige topografie en kabel en leidinginformatie

Frankrijk heeft een vergelijkbare wet als Nederland voor informatie over kabels en leidingen ter voorkoming van graafschade. Voor uitvoering van die wet is er een programma gestart voor inwinning van kabel en leidinginformatie in combinatie met grootschalige topografie. In een tweedaags seminar wisselden Nederland en Frankrijk kennis en ervaring uit. Nederland presenteerde haar ervaring met het WION-KLIC, de BGT en de manier waarop wij de geo-informatie organiseren.

Tijdens de bijeenkomst gaf gemeente Haarlem een voorbeeld van gebruik grootschalige topografie voor gebieds- en servicegerichte dienstverlening. Enexis en Alliander benadrukten de behoefte aan dataregistratie en uitwisseling. De Fransen en Cyclomedia gaven voorbeelden van gegevensinwinning met behulp van laser en cyclorama foto’s voor gedetailleerde 3D topografie. Met INSPIRE als gemeenschappelijk kennisterrein is verdere samenwerking  tussen Frankrijk en Nederland voorzien.

 

Agenda

Datum Evenement Toelichting
21 oktober
5 november
24,25 november
9 december
INSPIRE deadline harmonisatie
Presentatie Open Data Estafette
INSPIRE op Geobuzz
INSPIRE: van brengen naar halen
Meer informatie
Delft
Den Bosch
De Bilt
 
Geonovum| Postbus 508 | 3800 AM Amersfoort | www.geonovum.nl
 
 
   
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden
U ontvangt deze mailing omdat u zich via onze website heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.