Copy
 

Platform Linked Data Nederland
Maart 2016

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk online 

   
 

Veel aandacht voor linked data in de tweede week van februari 2016! De aftrap werd gegeven op 8 en 9 februari met het werkoverleg van de OGC/W3C werkgroep Geodata op het web bij Geonovum. Om geodata integraal onderdeel te laten worden van het web, kijkt deze werkgroep onder meer naar de uitgangspunten van linked data. De afsluiting van de linked data week vond plaats op de internationale DBpedia bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag op 12 februari. En in het midden van de week, op 10 februari vond het Linked Data symposium plaats van het Platform Linked Data Nederland, gevolgd door een EuroSDR meeting de 11de.

In deze nieuwsbrief lichten we een paar presentaties van het symposium van de 10de voor je uit. Je kunt alle gegeven presentaties bekijken op de website van Platform Linked Data Nederland.
 

Europese milieugegevens als linked data?

Michael Lutz van het Joint Research Centre, vertelde over de activiteiten van het Are3na project. In het kader van de INSPIRE-richtlijn realiseren de Europese lidstaten een digitaal snelwegennet voor het uitwisselen van milieu-informatie. In de INSPIRE-informatiemodellen zijn al relaties aangebracht tussen verschillende milieuthema’s. Maar daarmee zijn niet alle relaties in de praktijk ook gelegd.

Een uitdaging is bijvoorbeeld hoe je tabulaire en sensordata goed verbindt met geodata. Dit soort gegevens kom je onder meer tegen in thema’s als gezondheid, emissies en energie. Om het delen van milieu-informatie verder te optimaliseren, identificeert het Are3na project hulpmiddelen. Bijvoorbeeld oplossingen om INSPIRE data in open data portalen mee te nemen en een Sensor Observation Service waarmee je dynamische datastromen kunt verwerken. Met betrekking tot linked data is een inventarisatie gedaan van bestaande linked geodata en is er een concept methodologie opgesteld van hoe je INSPIRE data omzet naar RDF. Nu is het tijd om hiermee in pilots aan de slag te gaan. Aan de Linked Data community in Nederland vertelt Michael Lutz dat er rond linked data antwoorden nodig zijn op vragen als: Hebben we linked data nodig? En zo ja: geldt dat dan voor alle INSPIRE-data? Moet je de Service Oriented Architecture aanpassen? Je bent van harte welkom mee te doen in de Are3na community.

Zie https://joinup.ec.europa.eu/community/are3na/description voor meer informatie.
 
 

Een tijdsgevoelige geocodeerservice

Waar heeft iets zich afgespeeld? De aanduiding van plaatsen zoals wij die nu bezigen, zijn niet statisch. De spelling van plaatsnamen varieert. Plaatsnamen veranderen. Straten worden hernoemd.

Gastheer van het symposium, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, presenteerde een nieuwe geocodeerservice. Deze service helpt je niet alleen om plaatsen in de huidige tijd te vinden, maar ook in andere tijden.

In de presentatie kan je de aanpak bekijken.
 
 

Hoe breng je geodata naar het web?

De W3C/OGC werkgroep voor geodata op het web organiseerde een side-event op het Linked Data Symposium. In één van de sessies presenteerden zij een werkdocument met voorbeelden over hoe webtechnologie kan worden toegepast op locatiegegevens. Op dit document ontvangt de werkgroep graag commentaar.

De voorbeelden in het document laten een kanteling zien van een traditionele geodata infrastructuur naar die van een Linked Data benadering. Omdat ‘locatie’ vaak een verbindende factor is over diverse datasets heen, zijn geodata een bruikbare aanvulling in de Linked Data cloud. De voorbeelden in het document zijn bedoeld voor zowel webontwikkelaars als geodata expers en zijn opgetekend vanuit de praktijk. Praktijkcases komen bijvoorbeeld uit de hoek van het transport, leefomgeving en administratieve gegevens.

Commentaar op het werkdocument, tips voor optimale presentatie van de inhoud en zeker ook aanvullingen in de vorm van praktijkvoorbeelden, zijn van harte welkom. Het complete document vind je op de website van W3C.
 
 

Op weg naar een linked geodata infrastructuur in Finland

In Finland wordt linked data toegepast op de geodata infrastructuur. Wie een plaats in Finland zoekt via Google, krijgt al direct een klein plaatje met gerelateerde data te zien. Het Finse portaal paikkatiedot.fi is de drijvende kracht hierachter. In een pilot worden nu data over plaatsen van verschillende bronnen met behulp van een URI strategie bijeen gebracht.

In de presentatie van Esa Tiainen (National Land Survey Finland) is zowel de onderliggende URI-aanbeveling als architectuur te bekijken.
 
 

Volgende bijeenkomsten

In het Testbed Geo voor het web, wordt linked data gebruikt om geodata integraal onderdeel te maken van de ecologie van het web. Op 17 maart worden de resultaten uit dit testbed gedeeld. U kunt zich ook hiervoor nog aanmelden

De eerstvolgende bijeenkomsten van het Platform Linked Data Nederland staan gepland op

21 april | Werksessie PLDN Data smart publiceren in Utrecht
27 juni  | Symposium PLDN in Eindhoven


 
 

Korting voor PLDN-netwerk Beyond Data Event on 29 March 2016 in Eindhoven

Op 29 maart vindt in Eindhoven het Beyond Data Event 29 March 2016 www.beyonddataevent.com plaats. Speciaal voor het netwerk van het Platform Linked Data Nederland is er een kortingsregeling voor dit event. Meld je aan via https://euroforum.paydro.com/beyond-open-data-2
 
 

Gevonden voorwerpen

 
 
 
   
Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven voor deze mailing
U ontvangt deze mailing omdat u zich via onze website heeft aangemeld.