Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in uw browser.
Wro digitaal, nieuws over RO Online en RO Standaarden in een overzicht

Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de digitale aspecten van de Wro. Geonovum attendeert u via deze service op (aanstaande) wijzigingen in de RO Standaarden en gemaakte werkafspraken. Het Kadaster verzorgt via deze service het laatste nieuws over Ruimtelijkeplannen.nl. Ook informatie over digitale welstandseisen vindt u met enige regelmaat in deze nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:Ruimtelijkeplannen.nl op 10/11 juni en 14/15 juni niet beschikbaar
In de Nieuwsbrief Wro Digitaal van maart berichtten wij u dat de website Ruimtelijkeplannen.nl op 26 en 27 april niet bereikbaar is in verband met een fysieke verhuizing van het systeem RO-Online. De data waarop de website Ruimtelijkeplannen.nl niet bereikbaar is, zijn veranderd. De planning is nu als volgt:

De in deze perioden door gemeenten, provincies en het rijk beschikbaar gestelde ruimtelijk plannen, visies en besluiten worden door het systeem RO-Online wel opgehaald. Hierdoor zullen deze plannen direct raadpleegbaar zijn wanneer de website Ruimtelijkeplannen.nl weer online is.

De pilotomgeving kan door deze bronhouders worden gebruikt voor onder andere het testen van plannen. Met de productieomgeving wordt dé website Ruimtelijkeplannen.nl aangeduid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk RO-Online bij het Kadaster.Aftellen begonnen: gebruik nieuwe RO Standaarden per 1 juli 2013 verplicht
Over 2 maanden is het zover: het gebruik van de RO Standaarden 2012 is verplicht. Alle gemeenten, de provincies en het rijk gebruiken vanaf 1 juli een 2012 manifest en alle nieuwe plannen die vanaf dat moment beschikbaar en raadpleegbaar worden gemaakt, voldoen aan deze nieuwe standaarden.

Een visie, plan, besluit of verordening die voor 1 juli 2013 op basis van de RO Standaarden 2008 als ontwerp ter inzage is gelegd, mag op basis van de RO Standaarden 2008 na 1 juli 2013 worden afgerond. Het overschakelen van RO Standaarden 2008 naar RO Standaarden 2012 tijdens de planprocedure in de periode 1 oktober 2012 tot 1 juli 2013 is eveneens toegestaan. Het verplicht gebruik van de RO Standaarden 2012 is voorgeschreven in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening die per 1 oktober 2012 inwerking is getreden.RO Standaarden bijeenkomst voor docenten
Tijdens deze bijeenkomst voor docenten in het onderwijs praten wij u bij over de digitaliseringverplichting van de Wet ruimtelijke ordening. De RO Standaarden 2012 en gerelateerde ontwikkelingen passeren daarbij de revue. De opgedane kennis kan worden gebruikt in de vakken en colleges die door u worden gegeven.

Bent u betrokken bij een opleiding in de ruimtelijke ordening, GIS, geodesie of geeft u les bij een andere opleiding waar deze onderwerpen ter sprake komen? En u wilt bijgepraat worden? Meldt u zich dan nu aan voor deze bijeenkomst die plaats vindt bij Geonovum op 15 mei van 13.00 tot 17.00 uur.Nieuwe leden Klankbordgroep RO-Online
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep geplaatst voor de werving van nieuwe leden voor de Klankbordgroep RO-Online. Hieraan is goed gehoor gegeven. We zijn blij te kunnen melden dat alle plaatsen zijn gevuld en we weer op volle sterkte verder kunnen.

De Klankbordgroep van RO-Online, bestaande uit professionals uit het RO-werkveld, geeft terugkoppeling aan de beheerders van RO-Online. Dit doet zij onder andere over het gebruik van de website Ruimtelijkeplannen.nl.Wist u dat?
..al 40% van alle bronhouders gebruiken maken van een 2012 manifest?
Sinds begin dit jaar is er een duidelijke toename in het gebruik van een 2012 manifest. Het manifest is de inhoudsopgave van alle ruimtelijke plannen van een bronhouder op een via het internet toegankelijk weblocatie. Het 2012 manifest bevat zowel 2008 als 2012 plannen, visies en besluiten. Iedere bronhouder heeft dus één actuStijgende lijn: in gebruik nemen van 2012 manifest door bronhouderseel (wettelijke) manifest beschikbaar. Vanaf 1 juli 2013 moeten alle bronhouders over een 2012 manifest beschikken, ook al hebben zij alleen maar 2008 plannen. Dit betekent dat nog 60% van alle bronhouders de komende 2 maanden overstappen op het 2012 manifest.

..er geen inhoudelijk aanpassingen nodig zijn om de welstandsnota aan IMWE te laten voldoen?
De standaard voor de digitale welstansdnota is het Informatiemodel Welstand: IMWE.
IMWE is opgezet om geen voorwaarden te stellen aan de inhoud en opbouw van de welstandsnota. De werkwijze kan wel verschillen. Werken aan de nota conform IMWE kan betekenen dat bepaalde gebieden overlappen (wat het model toestaat), en grenzen getekend worden die via de analoge werkwijze niet zo duidelijk zichtbaar waren.Gevonden voorwerpen
Naast de berichten in deze nieuwsbrief stellen we u ook graag op de hoogte van berichten die een relatie hebben met de digitaliseringsaspecten van de ruimtelijke ordening.   
Agenda
April
23-25   | Overheid & ICT beurs

Mei
15       | Kennisplein: RO Standaarden bijeenkomst voor docenten

Juni
4         | Provero congres “De grens over”
6         | OPEN GEO dag door Geonovum
10/11  | Pilotomgeving Ruimtelijkeplannen.nl niet beschikbaar
14/15  | Productieomgeving Ruimtelijkeplannen.nl niet beschikbaar
17       | Kennisplein: geo-standaarden bijeenkomst voor docentenVragen aan de helpdesk
Heeft u een vraag over Ruimtelijkeplannen.nl, stuur deze dan naar de helpdesk, of bel op werkdagen tussen 9 en 12 uur naar de helpdesk op 088 - 183 29 01. Deze informatie is ook te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl -> kies voor de optie contact. Misschien is uw vraag al gesteld? Lees meer

Heeft u een vraag over de RO Standaarden, stuur deze dan naar de helpdesk. Voor telefonisch contact raadpleeg de website voor het nummer en de openingstijden. Misschien is uw vraag al gesteld? Lees meer
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor hebt ingeschreven op de website geonovum.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl

Schrijf <<Emailadres>> uit van deze lijst| Stuur deze nieuwsbrief door

Vragen? Neem contact op met

Helpdesk RO Standaarden ro-standaarden@geonovum.nl
Helpdesk RO-Online ro-online@kadaster.nl