Copy
 

Platform implementatie Linked Open Data
Maart 2014

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk online 

   
 

Terugblik op bijeenkomst 12 maart

Op 12 maart organiseerde het Platform implementatie Linked Open Data een openbare bijeenkomst bij het RCE in Amersfoort. Voor het middagdeel van deze bijeenkomst was dit keer ook het netwerk van ECP rond Open Data uitgenodigd.
Lieke Verhelst nam de aanwezigen mee in een praktijkcase van de Belastingdienst. Linked data helpt hier om betekenisinformatie te behouden bij het hergebruik van data uit diverse dedicated applicaties. Paul Hermans stelde in een energieke presentatie het stimuleren van apps ter discussie. Een app is een verschijning die over 20 jaar wellicht niet meer bestaat. Data daarentegen zijn grondstoffen. Op de lange termijn is investeren in data daarmee zinvoller. Gerard Kuys hield een pleidooi voor semantiek voor metadata standaarden en stelde een model van gebeurtenissen voor. Rein van 't Veer gaf een demonstratie van een prototype website met archeologische data, die in de PiLOD wordt gecombineerd met grondwaterstanden (peilbuisdata). Ton Zijlstra gaf een presentatie over de beleidsinbedding van (linked) open data. Hij gaf aan dat beleidsinbedding nauwelijks is gestart, dat er kennisgebrek is en gefragmenteerd aanbod. Aansluiting vinden blijkt lastig te zijn. John van Echtelt lichtte toe hoe Linked Open Data betere beslissingen over gaswinning, het bewaken van huizen en dijken en een goede nachtrust voor Groningers mogelijk maakt. De gegeven presentaties zijn te downloaden.
 

Lancering nieuwe Wiki

Na 6 weken van hard werken hebben ArchiXL en OpenInc op 12 maart een nieuwe en verbeterde versie opgeleverd van de PiLOD Wiki. De nieuwe wiki brengt content van de vorige wiki en de PiLOD pagina’s op de Geonovum website samen. De nieuwe PiLOD Wiki maakt gebruik van een combinatie van technologieën waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om in de Wiki kennismodellen te definiëren. Ook kunnen mooie mashups worden gemaakt die gebruik maken van de in de Wiki aanwezige Linked Data. Bovendien kan de beschikbare SPARQL endpoint direct bevraagd worden door middel van SPARQL queries (zie de Voorbeelden bij de Bronnen). Opmerkingen en vragen over de werking van de wiki kunt u stellen aan Jan Willem van Veen – ArchiXL en Pieter van Everdingen - OpenInc

Ga naar de wiki
 
 

W3C OGC bijeenkomst: Liever één geo-vocabulaire dan nieuwe standaarden voor geo-linked data

Internationale standaardenorganisaties W3C en OGC hielden op 5 en 6 maart een gezamenlijke workshop in Londen getiteld “Linking geospatial data”. De goedbezochte workshop werd gehost door Google. In een divers deelnemersveld, van geo-wetenschappers en -veteranen uit de private of publieke sector, tot web specialisten en linked data experts, vertegenwoordigde Linda van den Brink van Geonovum Nederland samen met vier andere deelnemers van het Platform implementatie Linked Open Data (PiLOD).
Lees meer...

CEDAR symposium

Graag attenderen wij u op het symposium van CEDAR eind maart. CEDAR publiceert en analyseert historische volkstellingen in het semantisch web. De dataset bestaat uit 17 snapshots van Nederlandse volkstellingen, uitgevoerd tussen 1795 en 1971. De bestanden zijn geconverteerd naar RDF Data Cube en gepubliceerd in een SPARQL endpoint. Het tweedaags symposium bestaat uit een update van onderzoeksresultaten op 31 maart en een hacktathon op 1 april. 
Meer informatie over het programma
 
 

Volgende bijeenkomst

Donderdag 17 april organiseert het Platform implementatie Linked Open Data weer een bijeenkomst. U bent daarbij van harte welkom. Gastheer van de bijeenkomst van april is SLO in Enschede: het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Meer informatie over programma en aanmelden
 
 

Nationale App Prijs

Het ministerie van Economische Zaken gaat een Nationale App Prijs uitreiken om het hergebruik van overheidsdata te bevorderen. Het ministerie van Economische Zaken wil  met de Nationale App prijs goede voorbeelden een podium bieden en belonen om zo het (her)gebruik van open data van de overheid te bevorderen. Zij reikt twee prijzen uit, ieder ter waarde van 4000 euro. De ene prijs gaat naar het beste ontwerp van een app die gebruik maakt van minstens  één databron van de Nederlandse overheid  over water. De andere prijs is voor de beste doorontwikkeling van een reeds beschikbare, werkende app. Daarnaast maakt men kans op het gebruik van een datacoach. De Nationale App prijs staat open voor alle soorten toepassingen: apps voor het web, sociale media, telefoon, tablet, api, etc. Organisaties die met hun app  of ontwerp van een app  in aanmerking willen komen voor een van de prijzen dienen het inschrijfformulier op www.nationaleappprijs.nl volledig in te vullen. De sluitingsdatum voor het indienen van een ontwerp van een app is 6 april 2014 en de sluitingsdatum voor het indienen van een doorontwikkeling van een bestaande, werkende app is 6 juni 2014.  
 
 

Open data Nederland in Europees perspectief

Doet Nederland het goed in vergelijking met andere Europese landen als het om open data gaat? Kijken ze in andere Europese landen anders tegen public sector information (PSI) aan dan in Nederland? Speelt cultuur een rol bij de ontwikkeling en het succes van open data beleid?  Deze vragen staan centraal in het boek ‘The Many Shades of Public Sector Information; organizing PSI in a European perspective’ door Henk Koerten, Marcel Veenswijk en Jaap Poot.
 
 

Agenda

Datum Evenement Toelichting
31 maart 2nd yearly CEDAR symposium Meer informatie
9 en 10 april Overheid en ICT - Presentatie om 11:50 Meer informatie
9 en 10 april Overheid en ICT - Beurs: café de Omgeving Meer informatie
17 april PiLOD bij SLO, Enschede Meer informatie
19 mei PiLOD bij de Waag, Amsterdam Meer informatie
25 juni PiLOD symposium bij Beeld en Geluid, Hilversum Meer informatie
 
Het Platform implementatie Linked Open Data wordt mogelijk gemaakt door:
Geonovum | TNO | DANS | SLO | DEN | Ministerie I&M | Ministerie BZK |Ordina | Belastingdienst | Kadaster | Forum Standaardisatie | Rijkswaterstaat
 
 
   
Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven voor deze mailing
U ontvangt deze mailing omdat u zich via onze website heeft aangemeld.