Copy

Het laatste nieuws over de geo-standaarden

Consultatie nieuwe versies metadata profielen voor datasets en services

In verband met internationale aanpassingen en aanscherpingen, zijn de Nederlandse profielen voor Metadata bijgewerkt naar versie 2.1.0. De nieuwe versies liggen van 8 april tot 13 mei in consultatie.

De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met een aanscherping van een paar INSPIRE requirements enerzijds en anderzijds met het beschikbaar komen van een door de EU vastgestelde codelijst voor het element protocol. Tegelijk met de internationale aanpassingen zijn in de nieuwe versies ook een aantal interpretatieverschillen opgelost. Met name rondom de elementen die toegang en gebruiksrestricties vastleggen. Ook is de naamgeving van codelijsten en profielen in beide documenten gelijkgetrokken.

> Lees verder...

Geo4COVID

De maatregelen tegen Corona die het kabinet heeft aangekondigd zijn ingrijpend en doen niet alleen een beroep op onze solidariteit, maar ook op de professionele deskundigheid van onze sector.

Nadat de Nederlandse overheid haar Corona strategie afkondigde, heeft Geonovum vanuit haar netwerkrol het initiatief genomen om met een aantal partners te inventariseren hoe data en kennis verbonden kan worden voor het gecontroleerde COVID-19 scenario.

Ook zijn wij een inventarisatie gestart van hoe geo-informatie internationaal wordt ingezet in de bestrijding van deze pandemie. Op GeoForum zijn onder de noemer Geo4COVID een aantal topics geopend waarop het netwerk kennis en ervaring kan uitwisselen.
Ook hebben we een quick scan opgeleverd met daarin een eerste aanzet om overzicht te scheppen over manieren waarop je locatie-gegevens van een mobiele telefoon zou kunnen verzamelen en in hoeverre die locatiegegevens dan bruikbaar zijn voor verschillende doeleinden. Het is een levend document dat we graag verder verbeteren en verrijken. Suggesties en verbeteringen kan je online aan ons doorgeven.

Terugblik op de OGC Technical Committee meeting Ottawa

Van 2 tot en met 5 maart schoof Linda van den Brink van Geonovum aan bij de 114e OGC Technical Committee meeting.

De meeting was op het laatste moment verzet van Hong Kong naar Ottawa Canada vanwege het heersende Corona-virus en werd bezocht door een kleinere groep leden dan normaal. Toch was het een productieve week.

> Lees de highlights van de meeting

Update MIM verschenen

Bij het delen van informatie is het van groot belang dat we hetzelfde verstaan onder de gegevens die we gebruiken en dat we gemeenschappelijke afspraken maken over hoe we gegevens beschrijven en uitwisselen. Het metamodel voor informatiemodellering (MIM) bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan verschillende niveaus van modellering.

Op 27 februari 2020 is een update van MIM gepubliceerd. In de bijgewerkte versie, 1.1, zijn meer dan 50 eisen en wensen opgepakt die tijdens de consultatieperiode door het werkveld zijn aangedragen. De grootste uitbreiding is de mogelijkheid om MIM nu ook uit te kunnen drukken in Linked Data. In de documentatie vind je een versielog waarin de wijzigingen staan beschreven.

> Bekijk de actuele versie van MIM.

Voor de implementatie van MIM zijn in het technisch register ook hulpbestanden beschikbaar zoals het UML profiel dat je in Enterprise Architect kunt inladen.

Praktijkrichtlijn uitwisseling IMBOR-classificaties Geo-BOR berichtenverkeer

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR 2020) beschrijft hoe je specifieke kenmerken van objecten in de openbare ruimte eenduidig registreert. Deze detailinformatie is bijvoorbeeld van belang bij het opstellen van aanbestedingen voor het beheer van de openbare ruimte.

Om deze informatie via StUF-Geo BOR uit te kunnen wisselen tussen bijvoorbeeld de Geo- en BOR-afdeling, is de Praktijkrichtlijn Uitwisseling IMBOR-classificatie in het Geo-BOR berichtenverkeer opgesteld.

> Lees meer...

Standaarden voor slimme auto’s

Het W3C en het OGC maken plannen om te gaan werken aan standaarden voor slimme auto’s.

De W3C zal zich met name richten op standaarden voor de uitwisseling van data die door sensoren in de auto’s worden verzameld. Het OGC op standaarden voor het opvragen en uitwisselen van route-informatie.

> Lees verder...

Werkgroepen Kennisplatform API 2020 stellen zich voor

Nog net voor de Corona-maatregelen een stop zette op bijeenkomsten, vond op 4 maart de aftrap plaats van het werkprogramma 2020 van het Kennisplatform API’s.

Onder leiding van dagvoorzitter Bert Uffen, Directeur programma Digitaal Stelsel Omgevingswet, werden zes aandachtspunten gepresenteerd op weg naar volwassenheid.
  • API Design rules
  • API Beveiliging
  • API Servicemanagement en API Dienstverlening
  • API Beleid
  • API Architectuur
  • API Design visie

Deze onderwerpen stellen zich nader voor in het dossier van het Kennisplatform APIs.

Artikelen

Vragen over de geo-standaarden?

Heb je een vraag over de geo-standaarden? Plaats je vraag op het Geoforum of stuur een mail naar Geonovum
 

2020 Geonovum,


Wil je deze emails niet meer ontvangen?
schrijf je uit.