Vises e-mailen forkert? Læs inspirationsmailen på nettet.

INSPIRATIONSMAIL JULI 2011


Kære modtager af vores inspirationsmail
 
Så er det blevet tid til den sidste inspirationsmail inden sommerferien. Vi gør her status på foråret og sender frisk inspiration fra Bordeaux, som vi besøgte tidligere på ugen.
 
Det har været et spændende forår med studieture for blandt andet Esbjerg, Herning, Roskilde, Hjørring og Randers Kommune. Turene har givet inspiration til den strategiske udvikling af byerne, fx til integration af fysisk planlægning med erhverv, kultur og rekreative områder.
 
Vi arbejder på en konsulentopgave for projektet Kreativ Metapol, der handler om kultur i byudviklingen. Projektet er i sin afsluttende fase, og vi gennemfører interviews med en række nøgleaktører og perspektiverer med vores viden om kultursamarbejde på tværs af kommunegrænser i Ruhr-distriktet.
 
Til efteråret følger en række spændende opgaver som fx studietur i forbindelse med Bygningskultur 2015, der handler om udviklingen af de fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark. Samtidig udvikler vi firmaet med en række nye konsulentydelser.
 
Rigtig god sommer!
 
Bedste hilsener
 
Christopher Vittrup Andersen og Torsten Bo Jørgensen
byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling
Bordeaux
Den sydfranske by Bordeaux nævnes som en af de store øjenåbnere af både byplanlæggere og politikere. Den sydfranske by med ca. 235.000 indbyggere har på femten år anlagt letbane og i den forbindelse byfornyet store områder og pladser, udviklet sin havnefront og fået vendt omdømmet for store sociale boligbyggerier.
 
Politisk handlekraft gav hurtig byudvikling – med letbane
Bordeaux var kendt som ”the sleeping beauty” indtil Alain Juppé blev borgmester i 1995. Derefter gik det stærkt. Den vigtigste beslutning var, at byen skulle have en letbane. Efter otte år blev tre linjer indviet og den binder Bordeaux sammen med en række kommuner i byens opland. Udover at forbedre byens infrastruktur, har letbanen også fungeret som byudviklingsplov: hvor den kom frem, har man løftet hele kvarterer.
 
Havnefronten
I takt med at Bordeauxs havneaktiviteter flyttede længere ud mod kysten, blev mange af de gamle pakhuse og havnefaciliteter revet ned og erstattet af en firesporet vej og parkeringspladser. I dag ser havnefronten helt anderledes ud, og byens borgere har igen fået adgang til floden Garonne. På en ca. 5 km lang promenade er der fx anlagt en lang række sportsanlæg, små haver med varierende lav beplantning, cykel- og rulleskøjtesti og ved Place de la Bourse skaber et genialt vandspejl liv morgen, middag og aften. Flodpromenaden er blevet byens puls og den samler alle byens borgere. Hvor ser man ellers alle befolkningsgrupper lege og more sig samtidig – uden at det koster noget?


 
Bymidten
Bordeauxs centrum har forandret sig efter letbanens indtog. Letbanen kører elegant igennem centrum med fyldte vogne; fodgængere og cyklister fylder gaderne, mens biltrafikken er blevet reduceret markant. Husene er vasket og fremstår smukke og rene. Der er arbejdet med kontraster i belægningen og bygningerne er belyst om aftenen. Her kan altså hentes inspiration til fredeliggørelse af bymidter, trafikafvikling, belysningsplaner og belægninger.
 
La Bastide
Det gamle industrikvarter har totalt forandret karakter og er i gang med en spændende udvikling. En gammel togstation er blevet omdannet til biograf, der er bygget nye boliger, et universitetsinstitut har fået en ny og spændende bygning, og langs floden skaber en lang række tæt plantede træer et fantastisk rekreativt område. Hjertet i kvarteret er den nyanlagte botaniske have som har vundet adskillige priser for sin nyfortolkning og mere rå udgave af den ellers så klassiske haveform. Haven bruges flittigt til skoleundervisningsbrug og en nyttehave til de lokale skaber endnu mere liv. Anderledes brug af parker og grønne områder i byen samt urban farming er blandt emnerne, der kan hentes inspiration til her.


 
GPV – le Grand Projet des Ville
I fire kommuner uden for Bordeaux har man med en målrettet indsats igangsat forandringen af store boligsociale områder. Man har bl.a. satset på at skabe kulturtilbud af høj kvalitet - det skaber både interesse og mindre hærværk og man har udnyttet et stort skovområde til at etablere et 12 km langt bælte med kultur- og fritidsfaciliteter. En særlig 5-årig skattefri ordning har tiltrukket kreative erhverv og håndværks erhverv for at skabe diversitet, og det har resulteret i 10.000 nye arbejdspladser.  
 
Hvem kan have glæde af inspirationen fra Bordeaux?
Bordeaux rummer værdifuld inspiration til byer, der arbejder med:
-       Politiske visioner og handlekraft
-       Letbaneprojekter, herunder opgradering af fredeliggjorte byområder
-       Masterplaner / Udviklingsplaner
-       Havneudvikling
-       Udvikling af sociale boligområder
-       Byliv og oplevelser i byen
-       Vand, belysning og belægninger

Læs mere om vores ydelser, cases, kunder og faglige profil på www.byrejsen.dk


Du modtager denne e-mail fordi du er tilmeldt inspirationsmails fra byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling. Hvis du ikke ønsker at modtage inspirationsmails længere kan du altid afmelde dig med et enkelt klik

Inspirationsmailen udsendes af:
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling
C/O Republikken
Vesterbrogade 24B
1620 KĂžbenhavn V
Denmark

Add us to your address book

Copyright (C) 2011 byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling All rights reserved.

Videresend inspirationsmailen fra byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling til en ven