INSPIRATIONSMAIL SEPTEMBER 2012


Kære modtager af vores inspirationsmail,
 
Bymidterne og deres strategiske betydning er i den grad på dagsordenen pt. Senest har Minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen udtalt: "Og der ligger nøglen, tror jeg, for at skabe velfungerende og attraktive byer: At vi får aktiveret og genskabt bymidterne.” (ByplanNyt 4/2012). Vi er helt enige, og bymidterne har været et tema i både oplæg, workshops og studieture i de seneste måneder. Læs mere nedenfor.

Strategisk udvikling af Holbæk Kommune – oplæg for byrådet
Kommuneplanarbejdet er godt i gang, det er nu Planstrategiens intentioner skal omsættes i konkret virkelighed. Hvordan udnytter Holbæk sine styrker bedst muligt, og hvordan kan der skabes synergier imellem erhvervsudvikling og byudvikling? Det var centrale temaer, da Torsten holdt oplæg for Holbæk Byråd 6. juni. Oplægget – der var forberedt i tæt dialog med forvaltningen – pegede bl.a. på muligheden for at koble eksisterende idrætsuddannelser og -faciliteter med Holbæk Sygehus´ stærke speciale inden for behandling af overvægt. Blandt de konkrete forslag var, at idrætsfaciliteterne kunne udbygges yderligere med fa­ciliteter til vandsport, hvor Holbæks beliggenhed ned til fjorden kunne udnyttes til kano, kajak etc. Dermed kunne der skabes en styrkeposition med appel til flere grupper. Læs hvad byrådet fik ud af oplægget her.

Region Syddanmark ønskede eksempler på strategisk byudvikling – casen Herning blev foldet særligt ud
13/9 holdt Torsten oplæg for Region Syddanmarks afdeling for Regional Udvikling, Strategi og Analyse. Oplægget rummede en række eksempler på vellykket strategisk byudvikling, og casen Herning blev foldet særligt ud. Hvad er det, Herning kan og gør, og hvordan har de konkret grebet deres byudvikling og borger­inddragelse an i de seneste fem år? Interviews med nøglepersoner, ekspertworkshop, idekonkurrence, kommunale investeringer og offentlig-private samarbejder har været blandt nøgleordene. Senest er det lykkedes at sikre en betragtelig privat medfinansiering af udviklingen i bymidten og en stærk opbakning til centerforeningen, der dermed har midler og mandat til arbejdet i bymidten. Parallelt har kommunen ansat en bymidtekoordinator med et budget på 1 mio. kr. om året. Vi følger fortsat Herning, der er blandt de mest innovative og handlekraftige kommuner i Danmark.

Strategisk udvikling af detailhandlen i København – workshop satte konkrete fingeraftryk
I juni måned holdt byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling oplæg for embedsmænd, lokalpolitikere og repræsentanter for detailhandlen i tre bydele i København. Oplægget spillede strategisk ind ift. flere af de igangværende strategier og initiativer i kommunen, bl.a. ønsket om at styrke bylivet og sikre en levende detailhandel i alle bydele. Eksempler fra Hamburg, Osnabrück, Esbjerg og Herning demonstrerede, hvilke løsninger der er succes med andre steder. Valby Lokaludvalg har efterfølgende lavet et forslag til styrkelse af Valby som handelsdestination. Det indebærer bl.a. ønsket om en ”Quartiersmanager efter Hamburg-modellen” samt fysisk sammenbinding af indkøbscentret Spinderiet og specialbutikkerne på Valby Langgade.  Vi kipper med flaget og ønsker Valby Lokaludvalg og Københavns Kommune al mulig held med styrkelsen af de enkelte bydele i København og deres identitet og attraktivitet.

Svendborg Kommune i Hamburg – besøget hos ”Quartiersmanager” tog kegler
Svendborg Kommunes studietur til Hamburg har ligeledes sat tanker og dialog i gang. På studieturen i juni, som Christopher havde planlagt og var rejseleder på, besøgte kommunen bl.a. Quartiersmanager Sascha Bartz i bydelen Grossneumarkt-Fleetinsel. Den unge arkitekt er delvist betalt af kommunen, delvist af handelsstandsforeningen i kvarteret. Han arbejder på fuld tid med at styrke og udvikle bydelens identitet og profil. Blandt opgaverne er at organisere møder med alle aktører i bydelen, PR, events, markedsføring, samarbejde med bymuseet, organisere markeder med lokale produkter og have dialog med kommunen fx om hvordan vejarbejde kan tilrettelægges, så det generer handlende og cafeer/restauranter mindst muligt. Svendborg Kommune har fortsat dialogen med Sascha Bartz efter studieturen, bl.a. om et muligt samarbejde om at sælge lokale produkter på hinandens markeder. Det ville være et eksempel på et grænseoverskridende bysamarbejde, vi synes ideen er spændende og krydser fingre!

Seminarer om detailhandelsplanlægning hitter – borgmestre og byrådsmedlemmer blandt deltagerne
Nu har der allerede stået meget om detailhandel og strategisk bymidteudvikling, så vi nævner bare helt kort, at Byplanlaboratoriets seminarer om ”Detailhandel – levende bymidter eller butiksdød?”, som holdes i København 25. oktober og i Vejle 22. november, er blevet et hit. I alt 90 deltagere har tilmeldt sig. Repræsentanter for bl.a. ICP, COOP, COWI og byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling holder oplæg. Vi glæder os til seminaret og den efterfølgende diskussion. Vores budskab er klart: butikkerne i bymidten har absolut en fremtid. Vi præsenterer vores model med alle de håndtag, kommunen kan skrue på – og vi underbygger det med konkrete eksempler og den nyeste viden. Vil man forstå, hvad de fysiske butikker skal gøre for at overleve i dag, kan vi i øvrigt anbefale den netop udkomne bog ”Retail-renæssance. Om at skabe stærke fysiske butikker i en multichannel-tid” (Mette Skovgaard Frich og Maria Dahl Jørgensen, 2012).

På gensyn til Byplanmødet 4-5/10, til detailhandelsseminarerne 25/10 og 22/11 og rundt omkring i fagmiljøet og i de danske bymidter.

Christopher, Emma og Torsten

  
Læs mere om vores ydelser, cases, kunder og faglige profil på www.byrejsen.dkDu modtager denne e-mail fordi du er tilmeldt inspirationsmails fra byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling. Hvis du ikke ønsker at modtage inspirationsmails længere kan du altid afmelde dig med et enkelt klik

Inspirationsmailen udsendes af:
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling
C/O Republikken
Vesterbrogade 24B
1620 KĂžbenhavn V
Denmark

Add us to your address book

Copyright (C) 2012 byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling All rights reserved.

Videresend inspirationsmailen fra byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling til en ven