INSPIRATIONSMAIL APRIL 2012


Kære modtager af vores inspirationsmail
 
Årets første inspirationsmail udsendes i april - vi har haft travlt!
Det er blevet til en lang række møder med kommuner rundt om i landet, oplæg om bymidteudvikling, studietur for Herning Kommune, interne researchture til Hamburg/Bremerhaven og Seattle/Vancouver samt en lang række andre spændende opgaver.
 
Provinsbyer i balance – ny rapport om provinsbyerne og deres bymidter
I marts blev rapporten ”Provinsbyer i balance” lanceret. Rapporten sætter fokus på provinsbyerne, deres udfordringer og muligheder, og ser særligt på bymidten som ressource. Den er lavet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium og kan læses her. Torsten har haft den glæde at følge arbejdet med rapporten, først som deltager i et ekspertpanel, siden som oplægsholder i Sorø, hvor rapporten blev præsenteret. I Torstens oplæg satte han fokus på samspillet mellem bymidteudvikling og detailhandel og argumenterede for, at kommunerne går mere aktivt ind i arbejdet med at understøtte detailhandlen i bymidten. Det har særligt tyske byer gode erfaringer med.
 
Food Policy – mad indlejret i et større strategisk koncept
Urban gardening og urban farming er emner der bobler og spirer i danske kommuner, men vi har ikke så mange konkrete erfaringer. Langs den nordamerikanske vestkyst er man nået skridtet videre, især i Vancouver og Seattle, som vi besøgte i starten af april. Her er fænomenerne indlejret i et større strategisk koncept – food policy – der handler om at gentænke byudviklingen med mad som omdrejningspunkt. Kort fortalt handler det om at fremme en mere grøn, miljøvenlig og social byudvikling. Læs mere om Vancouvers Food Policy her.

HUBS – oplæg om turisme og branding
HUBS er et EU-støttet (Interreg IV) projekt i Øresundsregionen, med en række svenske deltagere samt Brøndby Kommune. Projektet bidrager til at fremme bæredygtig turisme i byer/områder uden for de store vækstcentre. Christopher skal holde oplæg for projektets deltagere samt politikere og andre interesserede, hvor han præsenterer en række best case eksempler fra Danmark og Europa. Eksemplerne skal give viden om og inspiration til, hvordan mindre byer/områder kan tiltrække turister. Christopher skrev i sin tid speciale om bl.a. branding og turisme, og det kommer nu HUBS til gode.   
 
Studieture som strategisk udviklingsværktøj
Studieture er fortsat en af vores absolutte kerneydelser, og vi løser pt. opgaver for fx Københavns Kommune, Svendborg Kommune, Hjørring Kommune og Helsingør Kommune. Alle studieture skræddersys 100 % til den enkelte gruppe, og anvendt på den måde er studieture et effektfuldt strategisk udviklingsredskab. Vi har stadig plads til enkelte yderligere opgaver i efteråret 2012 og hører gerne fra interesserede kommuner. Se eksempler på studieture og temaer/destinationer på vores hjemmeside www.byrejsen.dk


De bedste hilsener
Christopher, Emma og Torsten
 
  
Læs mere om vores ydelser, cases, kunder og faglige profil på www.byrejsen.dk


Du modtager denne e-mail fordi du er tilmeldt inspirationsmails fra byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling. Hvis du ikke ønsker at modtage inspirationsmails længere kan du altid afmelde dig med et enkelt klik

Inspirationsmailen udsendes af:
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling
C/O Republikken
Vesterbrogade 24B
1620 KĂžbenhavn V
Denmark

Add us to your address book

Copyright (C) 2012 byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling All rights reserved.

Videresend inspirationsmailen fra byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling til en ven