INSPIRATIONSMAIL JUNI 2012


Kære modtager af vores inspirationsmail
 
Sommeren står for døren
De sidste måneder har virkelig været travle med en lang række spændende opgaver, hvor vi især har haft fokus på detailhandel og bymidteudvikling. Torsten holdt blandt andet oplæg i Sorø ved lanceringen af rapporten ”Provinsbyer i balance”, og i denne uge holdt han oplæg samt faciliterede en workshop for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Derudover har vi på to af vores studieture til Hamburg med hhv. Svendborg og Københavns Kommune, haft detailhandel som tema, og oplevede inspirerende eksempler. Christopher holdt derudover i maj oplæg om branding og turisme for HUBS, et EU-støttet (Interreg IV) projekt i Øresundsregionen.

Levende bymidter og detailhandel hænger tæt sammen
I Torstens oplæg i Sorø samt oplægget i denne uge for Københavns Kommune, satte han fokus på samspillet mellem bymidteudvikling og detailhandel og argumenterede for, at kommunerne går mere aktivt ind i arbejdet med at understøtte detailhandlen i bymidten. Det har særligt tyske byer gode erfaringer med. Men hvorfor er det overhovedet et problem, at bymidterne mister detailhandlen til centrene?
 
Hvorfor er indkøbscentrene så populære?
Et godt handelsliv er med til at skabe en levende, tryg og oplevelsesrig by. Derfor er det et problem, når stadig mere detailhandel flytter ind i indkøbscentrene. I dag er det 24%, om 8-10 år vil det være omkring 30%, der ligger i centrene.Centrenes styrker er bl.a. fælles (lange) åbningstider, et attraktivt butiksmiks, et pænt fysisk miljø (som der investeres rigtig mange penge i), en samlet profil og fælles markedsføring. Samt naturligvis beskyttelsen mod vejr og vind.

Hamburg: samarbejdende detaillister tager kampen op med centrene
De handlende i bymidten kunne gøre meget af det samme. Det ville kræve en del koordinering, og det har man i Hamburg gjort gode erfaringer med. Her har man fjorten såkaldte ”Quartiersmanagere”, der er ansat og betalt af den lokale handelsstandsforening (dem er der 40 af i Hamburg).  Disse Quartiersmanagere skaber fælles fodslag internt mellem de handlende, arrangerer events, aktiviteter, står for kommunikationen med kommunen. etc.
Og mere end det. I forstaden Poppenbüttel har den lokale Quartiersmanager hjulpet de handlende med at fokusere på de ældre som kundegruppe. De sætter pris på personlig betjening og et lokalt butiksmiljø. Derfor har man lavet gratis hente- og bringeservice for de ældre, der hver torsdag kan komme ned og købe ind. Eller få bragt varerne hjem. Han har også hjulpet med at få lavet et hæfte om områdets historie, hvor der også er beskrivelser af de enkelte butikker, samt en række andre fælles aktiviteter. På den måde er områdets egen profil blevet styrket, og butikkerne har profiteret af indsatsen. 

Osnabrück: detailhandel, bymidteudvikling, branding og turisme tænkt sammen
I Osnabrück er man gået skridtet videre. Byen besluttede for nogle år siden, at man ikke ville have et nyt indkøbscenter i bymidten, men i stedet satse på at udvikle kvaliteterne i den åbne bymidte. Det førte både til fysisk opgradering af bymidten og til dannelsen af en CityManagement-enhed på to personer, der har tæt og daglig kontakt til detailhandlen og udvikler bestemte, profilerede indkøbsmiljøer i byen. I samarbejde med handelsstandsforeningerne og erhvervsmæglerne arbejder de på at skabe kvarterer, der har en særlig profil og henvender sig til en bestemt kundegruppe. Det betyder, at de også aktivt tager kontakt til de butikker, der mangler for at skabe det rette miks.
Det hele er både indholdsmæssigt og organisatorisk tænkt sammen med turisme, branding og profilering af Osnabrück, og det sker med udgangspunkt i byens unikke styrker og egen historie. Det var her, den Westfalske Fred blev sluttet i 1648, og derfor markedsføres byen som ”Fredsbyen Osnabruck”, og spadserer man igennem byen, ser man mange referencer til denne historiske begivenhed. 
 
Osnabrück indgår i et netværk af ”Historiske byer”, der markedsfører sig samlet. Dermed er Osnabrück et eksempel på en by, der arbejder strategisk og proaktivt med detailhandlen, som tager udgangspunkt i sin egen identitet og styrker, tænker organisatorisk på tværs og endda indgår i strategiske samarbejder med andre byer.
 
Vil I høre mere om Hamburg, Osnabrück og det strategiske arbejde med detailhandlen?
Vi kommer gerne forbi og holder et inspirationsoplæg, hvor vi med konkrete eksempler viser, hvordan man arbejder. Det kan fx være for kommunen og handelsstandsforeningen som inspiration til nye samarbejder om udvikling af bymidten. I vores oplæg trækker vi på vores viden fra en lang række europæiske byer og danske kommuner. Der er også mulighed for at opleve fx Hamburg og Osnabrück på en studietur. Vi har kontakterne og skræddersyr meget gerne en tur for jer. Husk: en målrettet og skræddersyet studietur give fælles referencer og fremdrift. Derfor er den en investering med meget kort tilbagebetalingstid.

Oplæg på Byplanmødet og detailhandelsseminarer
Der er mulighed for at høre mere om emnet på Byplanlaboratoriets to detailhandelsseminarer i hhv. København 25/10 og Vejle 22/11, hvor Torsten holder oplæg. Læs mere på www.byplanlab.dk.
Husk også Byplanmødet den 4-5/10, her holder Torsten oplæg om emnet ´Provinsbyerne - landdistrikternes sikre holdepunkt´.
 
 
Rigtig god sommer til jer alle!

Bedste hilsener
Christopher, Emma og Torsten
 
  
Læs mere om vores ydelser, cases, kunder og faglige profil på www.byrejsen.dk


Du modtager denne e-mail fordi du er tilmeldt inspirationsmails fra byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling. Hvis du ikke ønsker at modtage inspirationsmails længere kan du altid afmelde dig med et enkelt klik

Inspirationsmailen udsendes af:
byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling
C/O Republikken
Vesterbrogade 24B
1620 KĂžbenhavn V
Denmark

Add us to your address book

Copyright (C) 2012 byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling All rights reserved.

Videresend inspirationsmailen fra byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling til en ven