Copy

Hej <<Förnamn>>!

På grund av försenat arbete med bokföringen flyttar vi årsmötet till måndagen den 27 februari, i övrigt är inbjudan densamma.

År 2012 är för länge sedan här och vi vill välkomna dig till föreningens årsmöte, som precis som förra året välkomnar er medlemmar att vara med, tycka till och rösta. Varmt välkommen!

20 februari kl 19, Clearmind Swedens årsmöte

Välkommen på vårt årsmöte! Vi bjuder på thé, kaffe och smörgås.
  • Tid: kl 19, måndagen den 27 februari
  • Plats: Stilla Rum, Kungstensgatan 49, Stockholm
Anmäl dig senast söndag den 19:e till info@clearmind.se så vi vet hur många smörgåsar vi skall köpa, och ev. önskemål (t ex vegetarian, allergier, etc).
Betalande medlemmar har rösträtt vid röstning på årsmötet. Garantera din rösträtt: betala medlemsavgift för 2012 till pg 199 74 75-7 eller på plats innan mötet.
Vill du motionera? Som medlem får du lämna förslag till årsmötet, senast den 4 veckor innan årsmötet. Skicka dina förslag till info@clearmind.se.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande görs tillgängliga på www.clearmind.se senast en vecka innan årsmötet.


Var med och besluta om föreningens och Clearminds framtid i Sverige!

I ett tidigare nyhetsbrev berättade vi att föreningen och Clearmind Sweden planerade att dela på sig, för att bli två samarbetande parallella verksamheter. Under 2011 har styrelsen undersökt möjligheterna för detta och bestämde till sist att bästa lösningen var att uppgå i en annan förening, "Nätverket EKIM", pga föreningarnas liknande syfte. Efter diskussion bordlades beslutet till årsmötet då en paragraf i stadgarna kräver detta.

På årsmötet kommer vi därför att rösta om förslag från styrelsen till eventuellt uppgående i föreningen "Nätverket EKIM", samt behandla förslag till ändring av punkt 1, 6 och 8 i föreningens stadgar, som i nuvarande version innehåller motsägelsefulla formuleringar.


Vill du vara med och skapa mirakler med Clearmind Sweden?

Clearmind drivs i Sverige som ideell förening sedan 2002. Som ideell förening kan Clearmind bedriva en liten kurs- och mötesverksamhet i Sverige i laglig form, utan att behöva starta och driva ett företag.

Styrelsen ansvarar för föreningen, sköter det administrativa och gör det möjligt för Clearmind att finnas i Sverige. Vill du ta en plats i Clearmind Sveriges fundament?

Styrelsearbetet är inte särskilt krävande, däremot brukar vi ha roligt och trevligt tillsammans. Ett styrelseuppdrag kan vara ett bra sätt att komma in i vad vi gör, och samtidigt bidraga till vårt arbete. Vi välkomnar både dig som har erfarenhet av styrelsearbete, som dig som kanske inte varit aktiv hittills och kanske vill få erfarenhet av styrelsearbete.

Styrelsens uppgift är vanligtvis att ha koll på verksamheten, fatta beslut om ersättningar och i viss mån aktivitetsformer, samt att sköta medlemsadministration och ekonomi. Då Clearminds verksamhet av olika anledningar går på sparlåga i Sverige just nu kommer styrelseinsatserna att vara små under 2012.

Styrelsemedlemmarna förväntas närvara på möten (ca 3-4 ggr på våren + hösten), delta i de uppgifter styrelsen ansvarar för, samt vara tillgänglig på epost och telefon. Vi vill även att du har gått en eller flera av våra kurser och att du tror på det Clearmind gör och står för.

Varmt välkommen att söka till styrelsen redan nu: anmäl ditt intresse till info@clearmind.se genom att svara på detta mejl. På årsmötet kommer vi att rösta om Clearmind Swedens framtid som enskild förening.

 Vad är Clearmind?

Både för dig som är ny eller har varit med ett tag kan det vara bra att veta vilka vi är och vad vi gör. I Sverige drivs Clearmind som en ideell förening, men i Vancouver, där Clearmind startades av Duane O'Kane, är det idag ett utbildningsföretag med ett digert kursutbud. Inriktningen kallas transpersonell psykologi som här bl a bygger på principerna i boken En Kurs i Mirakler och Bowens systemteori. Vi erbjuder t ex P.R.A.C, en 3-årig terapeututbildning på masters-nivå, som även hålls online. I Sverige är Clearminds kursutbud än så länge något mindre än i Kanada.

Läs mer på Clearmind Internationals hemsida eller ring Kristoffer på 070-795 2297 om du har frågor eller funderingar.
 

Bli medlem i Clearmind Sweden!

Vår medlemsavgift är 100kr per år och betalas per kalenderår. Om du inte ännu betalat din medlemsavgift för 2011 så är detta en bra tidpunkt inför årsmötet. Som medlem får du rabatt på våra workshops, föreläsningar och andra aktiviteter, samt när du köper boken EKIM. Du som vill bli medlem eller förnya ditt medlemskap betalar 100 kr till PlusGirokonto 199 74 75-7. Skriv ditt namn och e-postadress så vi ser vem betalningen kommer från.

Clearmind Sweden