Nezobrazuje se Vám email korektně? Prohlédněte si ho ve svém prohlížeči.

Obsah vydání:

 

Klepněme slídily přes prsty: Nominace na Big Brother Awards otevřeny!

Studie ISP: Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty?

Nový comics „Pod dohledem“ má naučit mladé lidi chránit si soukromí

Svobodná kultura ke stažení také v češtině!

Strategie rozvoje Opencard – prodej osobních údajů občanů

Iure se sešlo se zástupci BIS kvůli Data Retention

IuRe oslovilo poslance otevřeným dopisem s argumenty proti schválení novely zákona o léčivech

Výbor pro občanská a politická práva vypracoval podnět ke zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNA

Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2009

Německý ústavní soud pozastavil šmírování v komunikaci občanů

Vláda rozhodla: konec beztrestnému sledování zaměstnanců

Stanovisko IuRe k materiálu MV "Strategie boje proti terorismu pro léta 2010 - 2012"

Kde nás můžete potkatKlepněme slídily přes prsty: Nominace na Big Brother Awards otevřeny!

Máte pocit, že někdo příliš nakukuje do vašeho soukromí? Klepněte ho přes prsty a ukažte ostatním, kdo je tady největší slídil. Otevírají se nominace na Ceny velkého bratra 2010.
Anticeny pro nejvlezlejší firmy, úřady či technologie.

Počínaje 20. dubnem odstartovaly nominace na 6. ročník soutěže Big Brother Awards o anticeny pro největší slídily v našem soukromí. Slídily může nominovat kdokoliv, stačí vložit nominaci do formuláře na stránkách www.slidilove.cz. Vítěze vybere z došlých nominací odborná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů. Adeptů na ocenění je celá řada. Stále se rozvíjející technologie prodlužují prsty slídilů, kteří s chutí zasahují do našeho soukromí - sledují nás kamerami, shromažďují naše data v databázích, apod. I na první pohled neškodné věci, které nám zdánlivě zjednodušují život a zajišťují naši bezpečnost mohou být možným nebezpečím pro naše soukromí.

Celý článek: http://www.slidilove.cz/content/klepnete-slidily-pres-prsty

Nominovat slídila: http://www.slidilove.cz/node/add/nominace-bba-2010

 

Studie ISP: Co dělají provideři a telefonní operátoři s našimi daty?

IuRe realizovalo ojedinělou studii o tom, jak s daty o naší komunikaci nakládají poskytovatelé internetových a telekomunikačních služeb (ISP) v ČR. „Podle informací IuRe Policie ČR v roce 2009 oslovila poskytovatele služeb elektronických komunikací s požadavkem na sdělení provozních a lokalizačních údajů celkem ve více než 145 tisících případech,“ upozorňuje Filip Pospíšil. Slídění jí povoluje zákon o elektronických komunikacích z roku 2005, který předjímal tzv. Data Retention směrnici (2006/24/ES) Evropské unie. V České republice jsou už od roku 2005 preventivně „pro všechny případy“ po dobu šesti měsíců uchovávány záznamy o e-mailech, navštívených internetových stránkách, telefonních hovorech i SMS. K záznamům má Policie přístup na základě povolení soudu i bez něj. „Podle všeho Policie ČR této možnosti hojně využívá a jak napovídá množství dotazů, nebude to zřejmě jen pro účely odhalování teroristů,“ uzavírá Filip Pospíšil.

Studie ke stažení: http://www.slidilove.cz/sites/default/files/Studie%20ISP_final.pdf

 

 Nový comics „Pod dohledem“ má naučit mladé lidi chránit si soukromí 

IuRe se jako partner mezinárodního projektu „Personal data, rights? Informing and senziting the young European Citizens“ podílelo na přípravě comicsu, jehož ambicí je zcitlivět téma ochrany soukromí u mladých dospělých. Prostřednictvím příběhu mladých lidí se snaží ukázat co se může stát, když si člověk nechrání soukromí. Na přípravě comicsu se podílely organizace z Francie, Španělska resp. Katalánska, České republiky a sdružení European Digital Rights (EDRi), které sjednocuje 27 organizací zabývajících se ochranou soukromí a občanskými právy (včetně IuRe). Výsledkem spolupráce je comics ve čtyřech jazykových verzích: francouzské, anglické, katalánské a české. On-line verzi v češtině najdete na http://ldh-czech.lpbook.fr/

O tištěnou verzi se můžete přihlásit na hlatka@iure.org nebo přímo u nás v kanceláři.

Svobodná kultura ke stažení také v češtině!
Unikátní otevřený nekomerční překlad knihy profesora Lawrence Lessiga o problematice autorských práv v době Internetu Svobodná kultura byl po třech letech dokončen. 8. května jej představil tým překladatelů čítající více jak padesát dobrovolníků.
Otevřený nekomerční překlad knihy profesora práv Harvardské univerzity Lawrence Lessiga Free Culture ( česky Svobodná kultura) probíhal v období květen 2007 až duben 2010. V červnu 2007 ho zaštítil zpravodajský server operačním systému Linux, svobodném softwaru a informačních technologiích Root.cz a věnoval mu pracovní platformu wiki. Na překladu se podílelo přes  padesát dobrovolníků, kteří překládali a editovali  texty kapitol, opravovali chyby a přispívali do  diskusí o tomto tématu.
Celý článek: http://www.slidilove.cz/content/svobodna-kultura-ke-stazeni


Strategie rozvoje Opencard – prodej osobních údajů občanů
 

Rada hlavního města Prahy schválila 16. března strategii dalšího rozvoje Opencard. Z dokumentu je zřejmé, že představitelé hlavního města mají s kartou velké plány. Vedle chvályhodného rozšíření počtu funkcí nebo zavedení klouzavého kupónu na MHD se ale připravují i řešení, které mohou významně ovlivnit bezpečnost osobních údajů držitelů karty.

Zřejmě nejdůležitější změnou pro soukromí uživatelů Opencard je fakt, že se hlavní město chystá prodat veškeré osobní údaje držitelů karet Dopravnímu podniku (DP) a následně jeho plánované dceřiné společnosti. V rukách DP se ocitnou databáze, které dosud spravoval odděleně DP a Magistrát.

Celý článek zde:http://www.slidilove.cz/content/strategie-rozvoje-opencard-%E2%80%93-prodej-osobnich-udaju-obcanu
 

Iure se sešlo se zástupci BIS kvůli Data Retention

 Zástupci Iuridica Remedia se 1. dubna sešli na schůzce se zástupci BIS. Jednali o teoretických možnostech a o praxi využívání provozních a lokalizačních údajů zpravodajskými službami. Dle tvrzení zástupců BIS v současné době není touto zpravodajskou službou využívána možnost získávat od policie provozní a lokalizační údaje s využitím povinnosti policie předávat informace zakotvené v § 78 zákona o policii. Dále ubezpečili zástupce IuRe, že BIS sama má zájem na prosazení transparentních a účinných kontrolních mechanismů, které by zefektivnily kontrolu zpravodajských služeb.

IuRe oslovilo poslance otevřeným dopisem s argumenty proti schválení novely zákona o léčivech 

IuRe se 7. dubna 2010 obrátilo na poslance sněmovny ČR s argumenty proti schválení novely zákona o léčivech. Předložený návrh vytváří z původního úložiště elektronických receptů (jejichž používání je založeno na dohodě pacienta a lékaře) centrální úložiště, do něhož budou muset být údaje nejen z elektronických receptů, ale obecně o všech výdajích léků (s výjimkou léků volně prodejných bez omezení) vkládány povinně. Dopis se zásadními argumenty a reakce některých poslanců na něj najdete v článku.

Celý článek: http://www.slidilove.cz/content/iure-oslovilo-poslance-otevrenym-dopisem-s-argumenty-proti-schvaleni-novely-zakna-o-lecivech

 
Výbor pro občanská a politická práva vypracoval podnět ke  zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNA 

30.3.2010 - V podnětu adresovaném Radě vlády pro lidská práva Výbor konstatoval, že je třeba upravit zpracování DNA v trestněprávní i soukromoprávní oblasti a to buď dílčími novelizacemi stávajících zákonů, nebo zcela novým zákonem o DNA, který by zároveň novelizoval nebo případně rušil ustanovení stávajících zákonů.

Celý článek: http://www.slidilove.cz/content/rada-vlady-pro-lidska-prava-vypracovala-podnet-pravni-uprave-problematiky-zpracovani-osobnic

Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2009

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých webových stránkách zveřejnil svou výroční zprávu za rok 2009.

Výroční zpráva: http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=201&submenu=202

 

Německý ústavní soud pozastavil šmírování v komunikaci občanů

 Německý ústavní soud 2. března nařídil okamžité vymazání všech dat shromážděných podle právních předpisů vycházejících z tzv. Data Retention směrnice, na jejímž základě dochází ke shromažďování údajů o telefonních hovorech a o pohybu a činnosti uživatelů na Internetu. Tažení evropských ochránců soukromí proti špehování soukromé komunikace občanů, kterého se účastní také IuRe, tak zaznamenalo velký úspěch. Také Češi se v této věci obrátili na Ústavní soud (viz. články dále)

Celý článek: http://www.slidilove.cz/content/nemecky-ustavni-soud-pozastavil-smirovani-v-komunikaci-obcanu


 
Vláda rozhodla: konec beztrestnému sledování zaměstnanců

 Šmírování zaměstnanců v budoucnu zřejmě nebude zaměstnavatelům procházet tak snadno. Vláda přijala 8. února podnět Rady vlády pro lidská práva a uznala potřebu zpřísnit kontroly zaměstnavatelů. Zároveň zavede pro slídily sankce. Dlouhodobá snaha IuRe v oblasti ochrany soukromí na pracovišti začíná přinášet první výsledky v podobě prosazení podnětu, který IuRe navrhovala. Na základě podnětu vláda uložila Ministru práce a sociálních věcí, aby do plánu kontrol inspekce práce začlenil kontrolování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti před neoprávněnými zásahy.

Celý článek: http://www.slidilove.cz/content/vlada-rozhodla-konec-beztrestnemu-sledovani-zamestnancu

 

 Stanovisko IuRe k materiálu MV "Strategie boje proti terorismu pro léta 2010 - 2012"

 17.2.2010 - Iuridicum Remedium, o. s. souhlasí s požadavkem vyváženosti efektivního boje proti terorismu na straně jedné a šetření základních práv a svobod občanů na straně druhé, který je označen jako jedna z klíčových zásad boje proti terorismu v materiálu MV ČR „STRATEGIE BOJE PROTI TERORISMU pro léta 2010 – 2012“. Bohužel některá opatření navrhovaná v tomto materiálu tento požadavek zjevně nerespektují. Je nutné zmínit především požadavek rozšiřování pravomocí tajných služeb, zejména pak v oblasti elektronických komunikací.

Celý článek: http://www.slidilove.cz/content/stanovisko-iure-k

 

Kde nás můžete potkat

IuRe bude mít v sobotu 22.5. svůj stánek na brněnském festivalu alternativní kultury a aktivismu ProtestFest 2010. Festival začal už 10. května a podrobnosti o něm najdete na www.protestfest.czPřijdou vám užitečné informace, které dostáváte z IuRe?


Máte pocit, že práce odváděná experty IuRe má smysl?

Podpořte činnost IuRe libovolnou finanční částkou!

Svůj finanční příspěvek nám prosíme posílejte buď v hotovosti přímo na náš bankovní účet 14 6006 1001/5500 nebo složenkou na sídlo či kancelář organizace. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro daňové účely a můžete si zvolit konkrétní projekt, na který budete chtít přispět. Nyní můžete přispět i prostřednictvím PayPal na mail donate@iure.org.


K odběru zpravodaje jste se přihlásil/a přes webové stránky www.slidilove.cz

Odhlašte <<Email>>  z odběru newsletteru | Přepošlete příteli | Upravte si svůj profil
Naše poštovní adresa:

Iuridicum Remedium, o.s.
U Průhonu 23/1201
170 00 Praha 7
Tel: +420 222 515 564
E-mail: iure@iure.org

www.slidilove.cz
www.iure.org
bpp.iure.cz
www.uzijsisvaprava.cz
www.shromazdovacipravo.cz

(CC) 2009 Iuridicum Remedium Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko
Email Marketing Powered by Mailchimp