Copy
Projectleider herstructurering gemeentelijke watertaken Amsterdam
In maart en april 2021 verschenen rapporten van respectievelijk de Inspectie voor Leefomgeving en Transport en de Rekenkamer Amsterdam waarin onafhankelijk van elkaar wordt geconcludeerd dat de organisatiestructuur en -cultuur van de Stichting Waternet aanpassing behoeft. Lees verder....
Scopebepaling en aanpak evaluatie GGD en Veilig Thuis Haaglanden
Binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis (VT) Haaglanden werken negen gemeenten samen: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Lees verder....
Meer projecten bekijken

Sámen werken in het sociaal domein
Complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals die in het sociaal domein, houden zich niet aan bestuurlijke termijnen en gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn geen scherpe grenzen van het systeem. Dat vraagt om regie over het uitgelijnde proces en de beoogde koers. Het vraagt om te gaan met onzekerheden, toevalligheden en onverwachte opgaven en ontwikkelingen. En vereist dat er oog is voor en het ruimte bieden aan en bijeenhouden van een veelheid aan wensen, verwachtingen en belangen van personen en organisaties, die zich in het vraagstuk inmengen. Lees verder....

 


Participatie is organisatiecultuurontwikkeling
Burgerparticipatie, overheidsparticipatie, kernen- en dorpendemocratie, Right-to-Challenge en doe-democratie… Zomaar een greep uit de vele bewegingen die gaande zijn om inwoners intensiever te betrekken bij het maken van plannen en beleid. Gemeenten steken veel energie in het verkleinen van de kloof tussen inwoners en overheid. Bij de ene gemeente gaat dat beter dan bij de andere, maar veel gemeenten blijven steken in systeemoplossingen zoals een participatiewebsite, uitnodigende filmpjes voor inwoners en ‘praktische’ stappenplannen voor medewerkers. Lees verder....

 

Meer blogs & nieuws bekijken
GNGMKRS is het label van & Van de Laar voor interim, executive search en werving & selectie
Werving & selectie @ GNGMKRS
GNGMKRS verzorgt – naast interim-bemiddeling – executive search en werving & selectie voor strategische, management- en directiefuncties binnen de lokale overheid: gemeenten, samenwerkingsverbanden, waterschappen en provincies. Wij beschikken binnen deze overheidslagen over een groot en actueel netwerk van ervaren rotten én jonge talenten die de (latente) behoefte hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.
Lees verder....
Succesvol ingevuld
GNGMKRS vervulde de voorbije periode succesvol tijdelijke en vaste functies binnen de lokale overheid. Hierbij een impressie van de via onze bemiddeling óf executive search en werving & selectie vervulde functies en rollen:
Lees verder....
Naar GNGMKRS
Wegens groeiende vraag naar onze dienstverlening én vanuit ambitie, komen wij graag in contact met denkers én doeners. Ben jij die nieuwe collega die samen met ons op missie gaat? Wij zijn op zoek naar:
Neem contact met ons op
& Van de Laar is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met denkers én doeners voor de publieke sector.
 
Onze adviseurs zijn op een missie: bijdragen aan een zelfbewuste en wendbare publieke sector. Dat doen wij door sámen met onze opdrachtgevers resultaatgericht, betrokken en met energie te werken aan hun maatschappelijke en organisatievraagstukken.
 
De bestuurlijke toekomst van gemeenten. De vormgeving, evaluatie en doorontwikkeling van samenwerkingsverbanden. De structurering van en sturing op een organisatie(onderdeel). Mens-, team- en organisatieontwikkeling. Grip op het sociaal domein. Het doen van onafhankelijk onderzoek. Stuk voor stuk vraagstukken waarop onze ervaren adviseurs én jonge talenten graag hun hersens kraken en waarvoor zij met passie hun handen uit de mouwen steken.
 
Onderzoek & Advies               Procesbegeleiding & Realisatie               Training & Coaching
 
Interim, Executive Search & Werving en Selectie
& Van de Laar
LinkedIn
Website
GNGMKRS
LinkedIn
Website
Ons adres:

Don Boscostraat 4
5611 KW Eindhoven
085 - 747 06 18

info@en-vdl.nl
en-vandelaar.nl

Wil je de voorkeuren wijzigen waarop je deze mails ontvangt?
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of uitschrijven van de nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp