Email not displaying correctly? View it in your browser.
Till Paradigmmäklarnas hemsida
 Om var ledarskap egentligen utövas... 


För några månader sedan blev vi inbjudna att utveckla vår syn på ledarskap i en stor organisation. De som bjöd in oss var naturligtvis chefer i organisationen och deras avsikt var att låta något hundratal andra chefer och ledare fundera över sin roll, sina metoder och sina resultat vad gäller ledarskap.

Vår första fråga inför uppdraget var att försöka ringa in vad ledarskap egentligen är. Vad är den minsta kvalitet som man skulle kunna kalla ledarskap? Under lager på lager av metoder, incitamentssystem, motivationsverktyg och hemliga härskartekniker. Vilket är det absolut minsta ledarskap man kan hitta?

Vi kunde båda två dra oss till minnes en eller annan chef som utövat extremt lite ledarskap men ändå fått verksamheten att fungera hjälpligt. Några gånger har vi haft väldigt, väldigt avlägsna och frånvarande ledare som likafullt stått i spetsen för någotsånär samordnade företag. Ledarskap kan tydligen utövas på ganska stor distans. Vi följde tråden och upptäckte att den ledning som ligger absolut längst bort utövas av stjärnor många ljusår härifrån. Astrologi är en företeelse som grovt förkortat innebär att enskilda människor låter sig ledas av stjärnbilder och planetkonstellationer. Deras beslut påverkas alltså av hur himlakroppar rör sig. Den som låter sig ledas – om än i väldigt liten utsträckning – av himlakropparnas positioner måste rimligen gå med på att himlakropparna utövar ledarskap. Tankekedjan slutade i – kaffesump. Det har, vid något tillfälle i historien, funnits människor som låtit sina beslut, sina göranden och låtande och sin inställning till sin omvärld påverkas av kaffesump. För dig som undrar vad i hela friden vi svamlar om vill vi bara göra ett förtydligande. Att spå i kaffesump var – och är märkligt nog fortfarande i vissa kretsar – ett sätt att se in i framtiden och därmed skapa underlag för vettiga beslut. Kanske invänder du att ledarskapet egentligen utövas av spågumman, inte av kaffesumpen? Vi återkommer till det men det finns en definitiv överenskommelse mellan den som blir spådd och den som spår som går ut på att det är en tredje part inblandad nämligen de makter som låter sumpen anta de former den gör. Huruvida detta är sant eller inte är naturligtvis något vi kan diskutera i oändlighet men det är åtminstone en förutsättning för en meningsfull stund hos spågumman (och för den ibland rundhänta ersättning som spågumman ville ha för sina tjänster).

Precis som när det gäller astrologi slår vi fast att om någon låter sig ledas av kaffesump så har kaffesumpen utövat ledarskap. Det måste i så fall vara det mest passiva, mest intetsägande och mest defensiva ledarskap någon någonsin definierat. Självklart är det så att det här ledarskapet helt och hållet försiggår i huvudet på den som blir ledd. Tänk om det är på det viset att allt ledarskap faktiskt är en kvalitet hos de ledda – inte hos den som leder? Den här tanken har vi mycket svårt att få fäste för hos våra kunder och ett av skälen är naturligtvis att våra kunder är chefer och berömmer sig av att vara goda ledare. Vi har ingen annan uppfattning men det är ändå intressant att föreställa sig hur ledarskap går till sett från andra hållet, d v s om en bra chef egentligen bara är kaffesump som tolkas av välvilliga och engagerade medarbetare.

För att en sådan här situation skall kunna uppstå krävs några få förutsättningar. Vi tror faktiskt att de är förutsättningar för ett bra ledarskap vare sig du köper kaffesumpteorin eller inte.

Den första förutsättningen är att någon blir den första anhängaren. Det som definierar ledarskap är att någon blir ledd och denna någon är alltså en helt avgörande förutsättning i vilken organisation som helst. Det måste alltså finnas minst en människa som har modet, och prestigelösheten, att medge att hon faktiskt följer någon annan. Det som händer när någon blir den första anhängaren är tre saker:

  • Hon upphöjer den potentielle ledaren (kaffesumpen  ;-)) till ledare i omgivningens ögon
  • Hon visar att det är OK att följa någon annan
  • Hon etablerar sig själv som det filter som avgör vilka av ledarens egenskaper det är viktigt att anamma och vilka man kan strunta i. Frågor som ”skall jag följa chefens arbetstider, chefens klädstil eller chefens sätt att lösa problem” avgörs av den första anhängaren genom hennes sätt att tolka ledaren.

Den andra förutsättningen är att det finns människor runt omkring med tillräckligt eget handlingsutrymme för att välja att följa eller inte följa ledaren (och den första anhängaren). Bara om anhängarna (eller de ledda) kan sägas ha valt sin ledare (i någon utsträckning) kan man tala om ledarskap. Den som släpar amerikanska ”chain-gang” fångar efter sig längs en landsväg kan knappast sägas vara deras ledare.

Den tredje, och viktigaste, förutsättningen för att detta skall hända är att de handlingar eller egenskaper som ledaren (kaffesumpen  ;-)) gör och har kan tolkas på ett sätt som gör att de ledda kan få dem att harmoniera med, och bidra till, de egna ambitionerna, värderingarna och önskningarna.

Vare sig vi studerar hur människor låter sig ledas av stjärntecken, kaffesump, religiösa övertygelser eller riktigt bra chefer i kommuner och näringsliv så kan vi konstatera att förutsättningarna ovan måste vara på plats. Det slår oss också att om vi plockar bort ledaren ur alla exemplen ovan så finns det fortfarande mycket att både diskutera och utveckla. Möjligen är det de här frågorna som managementkretsar under många år försökt närma sig genom begreppet ”medarbetarskap” men vi tror faktiskt att det missar målet. Det vi talar om är inte kvaliteter hos de enskilda medarbetarna, lika lite som det är kompetenser hos ledaren, utan systemegenskaper som gör att ledarskap utvecklas eller inte utvecklas.

Vill du utveckla ledarskapet i din organisation och ta det till nästa nivå bör du alltså ta bort ledaren ur ekvationen på samma sätt som det faktiskt kan vara både konstruktivt och betydligt mer klargörande att plocka bort kaffesumpens inverkan när du vill förstå det vi kallar vidskepelse eller folktro.

Lät det flummigt eller kanske överdrivet raljant och provocerande att kalla ledare för kaffesump? Fundera en gång till och fråga dig om det inte tvärtom är ett problem att föräldraskap betraktas enbart som en kvalitet hos föräldrar, att pedagogik betraktas som en kompetens enbart hos lärare, att politisk förmåga synes ligga enbart hos politikern och att ledarskap i hundra år blott och bart handlat om att utveckla ledaren…
 
Skriv eller ring om du vill prata mer om det här och till dess önskar vi dig en fantastisk vinter och en snar vår!
Solkullen i januari
 
Camilla och Troed
 


Like Om var ledarskap egentligen utövas… on Facebook

En sak till:

Social Media Bootcamp 2     
Camilla & Finnur kommer att fortsätta föreläsa om sociala medier; dels hur det fungerar rent praktiskt men också hur det har och kommer att förändra många förutsättningar i den riktiga världen. Är du nyfiken på mer; kontakta Finnur@parm.se eller Camilla@hending.se.

Förra året höll vi en utbildning i sociala medier och nu kommer fortsättningen. Denna gång koncentrerar vi utbildningen till en dag, närmare bestämt den 11 mars. Fysiskt kommer vi att vara på Solkullen i Eslöv men det går att delta även i den virtuella världen. Är du intresserad av att vara med? Inom kort kommer mer information på vår hemsida www.parm.se men vi vill ge våra Nyhetsbrevsläsare chansen att anmäla sig först!.
E-posta Camilla@hending.se eller Finnur@parm.se om du vill vara med. Priset är 3 600 kr för våra läsare.

Solkullen på Facebook


Följ oss på FacebookDela gärna med dig!
Our mailing address is:
Paradigmmaklarna
Solkullens Gaard
Jens Mogens Vaeg 9
Esloev, Skaane 241 35