Klik hier als je deze mail niet goed kan lezen.
 
inhoud

Itinera Novascanteam krijgt versterking  
     
  In de vorige nieuwsbrief formuleerden we een ambitieuze doelstelling: we willen alle schepenbankregisters gescand hebben tegen eind 2016. Met deze uitdaging in het achterhoofd, optimaliseerden we de bezetting van de scanstudio en konden ook collega Jos en vrijwilliger Dirk ingeschakeld worden als scanoperator. Zij scannen sinds enkele maanden elk twee halve dagen per week. Samen met de andere vrijwilligers Jos, Rudi, Martin en Robert en jobstudenten Eveline en Dieter proberen we in de zomermaanden een permanente bemanning van de boekscanner te voorzien.  
  terug naar inhoud
 
 
500 registers webklaar  
     
  Vanwege hun hoge resolutie vergt de opslag van de TIFF-beelden uit het scanproces veel geheugenruimte. Daarom gebeurt de lange-termijnbewaring  van de Itinera Novascans op de krachtige servers van de Universiteit van Keulen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt een kopie van alle bestanden ook nog op een andere fysieke plaats bewaard.

Voor het onlinegebruik via de website wordt er een JPEG-kopie op lagere resolutie van die moederbestanden gemaakt. Op dat gebruiksbestand wordt eerst een watermerk aangebracht, zodat het digitale beeld te allen tijde identificeerbaar blijft als resultaat van het Itinera Novapoject.

Ook de transfer van scans naar Keulen en de aanmaak en stockering van de JPEG-bestanden gebeurt sinds begin vorig jaar door vrijwilligers. Het vereist naast een basiskennis van Linux ook veel nauwgezetheid en geduld. Ons conversietriumviraat, Wilfried, Rudi en Martin, rondde onlangs de kaap van 500 registers of net geen 430.000 beelden.
 
 
  terug naar inhoud
 
 
Erfgoeddag 2014 succesverhaal voor Itinera Nova  
     
  Op 27 april vond voor de veertiende keer Erfgoeddag plaats met als thema Grenzeloos. Als trouwe deelnemer bood het stadsarchief dit jaar twee activiteiten op twee verschillende locaties aan. In de wandelzaal van het gotische stadhuis lokte En plein public vele enthousiaste bezoekers. In het stadsarchief zelf kwamen ook enkele honderden geïnteresseerden een kijkje nemen naar de voorstelling van Itinera Nova.

Onze vrijwilligers, de beste ambassadeurs die het project zich kan wensen, legden de bezoekers geduldig uit wat Itinera Nova juist inhoudt. Zij toonden hoe zij online transcriberen. De werking van onze boekscanner werd non-stop gedemonstreerd in de scanstudio. Enkele van onze student-vrijwilligers stelden hun project voor, waarbij tien bekende Leuvenaars hun stem leenden aan een paar interessante 15de-eeuwse akten. Tenslotte kon iedereen een glaasje klerkenbier proeven, perfect getapt door Fernand.

Op de foto: slager Filip Rondou en zijn echtgenote kwamen luisteren naar de akte die hij in het Middelnederlands voor ons insprak. Winand en Yves, twee van onze studenten, lichtten hun project enthousiast toe.
 
  terug naar inhoud
 
 
Klerkenbier van onze vrijwilligers wordt gesmaakt  
     
  Het Leuvens Klerkenbier, dat onze vrijwilligers ten voordele van Itinera Nova lanceerden, kon in primeur geproefd en gekocht worden op Erfgoeddag. Het frisse, licht zurige, blonde bier van brouwerij De Vlier viel in de smaak en vele bezoekers namen dan ook een fles mee naar huis.

Voor de geïnteresseerden: we hebben nog enkele dozen op voorraad, dus voor 5 euro kan je in de leeszaal van het stadsarchief nog steeds een flesje (75 cl) kopen. Per fles gaat er 1 euro naar de vrijwilligers van Itinera Nova.
 
  terug naar inhoud
 
 
Special guest op zomerse studentenleesgroep  
     
  Om af te kicken van de examens en de vakantie in te zetten, zakte onze Itinera Novastudentengroep nog eens af naar het stadsarchief om samen een interessante akte door te nemen. Naar goede gewoonte werd deze bijeenkomst begeleid door gebakjes en ook de studenten zelf zorgden voor appelcake en chocomousse.

Ook professor Jelle Haemers en praktijkassistente Andrea Bardyn (geschiedenis middeleeuwen KULeuven) namen graag deel aan deze informele leesgroep. Welke akte we onder de loep namen, ontdek je in het laatste item van deze nieuwsbrief.
 
  terug naar inhoud
 
 
Leuvenaar in de kijker: Antoon Haneron  
     
  Antoon Haneron is geen Leuvenaar. Hij werd er één. En wat voor één!

De uit Atrecht afkomstige jurist was een gewichtige hoffunctionaris van de Bourgondische hertog Filips de Goede. Hij was onder meer proost van de Brugse Sint-Donaaskerk, kanselier van Vlaanderen, en leermeester van de zoon van Filips, Karel de Stoute. Over Antoon is dus reeds veel bekend, maar dat hij ook een belangrijke rol vervulde in Leuven bleef tot nog toe onderbelicht. Wél geweten is dat hij één van de eerste rectoren was van de Leuvense universiteit. Die werd opgericht in 1425; Haneron werd rector in 1434, nadat hij reeds als professor werkzaam was in de 'artesfaculteit' in 1430. Vermoedelijk vestigde hij zich dan in Leuven, dat zijn nieuwe thuisstad zou worden.

Zijn hele leven lang zou de professor in de kunsten en de rechten verregaand investeren in de uitbouw van de universiteit en het studentenleven. Zo verschijnt hij in een akte van 1435, een jaar na zijn rectoraat, als uitbater van een studentenhuis in de Hoelstraat (nu Tiensestraat). In een akte uit 1489 bedenkt hij het door hem opgerichte Sint-Donaascollege met een schenking. Over deze laatste akte en Antoon Haneron meer in het laatste item van deze nieuwsbrief.

Deze bijdrage kwam tot stand dankzij prof. dr. Jelle Haemers (geschiedenis middeleeuwen KULeuven), waarvoor onze oprechte dank.
 
 
  terug naar inhoud
 
 
Akte in de kijker  
     
  Om de uitzonderlijke waarde van de Leuvense schepenbankregisters te illustreren, selecteren we bij elke nieuwsbrief een akte die we in de kijker willen plaatsen.

Deze keer kozen we voor een akte van 23 mei 1489, getranscribeerd door Dirk De Wever.

Antoon Haneron (zie vorige item van deze nieuwsbrief) bezat een huis in de Kattestraat (nu Charles Deberiotstraat) waar hij in 1484 het 'Sint-Donaascollege' stichtte. De oorspronkelijke naam van dit college verwijst naar Hanerons functie in de Sint-Donaaskerk te Brugge - overigens heet het Leuvense stadspark officieel nog steeds 'Sint-Donatuspark', verwijzend naar het verleden van de straat die nu aan het park grenst. Het college zou heel lang een link met Brugge behouden en vooral Brugse studenten en seminaristen huisvesten - onder meer Erasmus zou er studeren.

In deze akte schenkt Haneron zijn net opgerichte college een rente op een landgoed in Ter Kamerenbos. Hij voelde allicht de hete adem in zijn nek van de Leuvense opstandelingen... en van Pietje de Dood. Hij werd toen namelijk geviseerd door de Leuvense ambachten die tegen het beleid van de Bourgondische hertogen in opstand waren gekomen. Misschien probeerde Haneron zijn college in deze woelige tijden veilig te stellen door het met een forse rente te begiftigen.

Antoon Haneron zelf laat in de akte weten dat hij nog steeds goed bij geest is (gesont ... in zijnder memorien ende goeden verstannesse wel wesende), maar met ernstige fysieke problemen kampt (onmachticheden van leden mits ouderdomme). Hij haalt dit aan, samen met het feit dat hij omwille van de oorlog niet kan reysen ... zonder perikel van live ende goede, als reden om een zaakwaarnemer aan te stellen om de schenking af te handelen. Wat er ook van zij, het jaar nadien stierf deze bekende Leuvenaar.

Voor de volledige transcriptie: klik hier.

Deze bijdrage kwam tot stand dankzij prof. dr. Jelle Haemers (geschiedenis middeleeuwen KULeuven), waarvoor onze oprechte dank.

Op de foto: het Sint-Donaascollege in de Kattestraat op het kadasterplan van 1813.
 
  terug naar inhoud
 
 

      Uitschrijven <<Email Address>> Stuur door naar een vriend
      Copyright © 2014 | Stadsarchief Leuven | All rights reserved.