Klik hier als je deze mail niet goed kan lezen.
 
inhoud

De archiefbrunches: heerlijk interessant!  
     
  Elk van onze 15 kroonjuwelen wordt nog eens extra in de schijnwerpers geplaatst in de aanloop naar onze feestdag, 10 oktober. Zij worden één voor één voorgesteld door een expert tijdens één van onze archiefbrunches. Die gaan nog tot oktober door elke eerste zaterdag van de maand in de leeszaal van het stadsarchief. Deze lezingen zijn tegelijk interessant en lekker, want naast de enthousiaste uitleg van de sprekers krijg je er een uitgebreid brunchbuffet bovenop.
 
Voor de eerste archiefbrunch op 2 mei ontving je reeds een uitnodiging. Sprekers van dienst professor dr. Jelle Haemers en stadsarchivaris Marika Ceunen vertelden een begeesterend verhaal over de veelzijdige inhoud van de stadsrekeningen en de discrete elegantie van de porseleinkaarten.

De volgende brunch op het programma is die van 6 juni. Van 10.30 tot 12.30 uur ontdek je samen met experte Leen Engelen de filmaffiche door René Magritte en de rest van onze rijke filmaffichecollectie. Universiteitsarchivaris Marc Nelissen vertelt ons alles over de pauselijke oprichtingsoorkonde van de faculteit theologie en de eerste jaren van de Leuvense universiteit.

Op 4 juli zet Sofie Taes het fotoalbum van Edmond Fierlants en de eerste fotografen in de kijker. Tom Coenegrachts doet hetzelfde met het panorama van de Poedermolen en de eerste ringmuur van Leuven
 
Ontdek het volledige programma op www.exclusiefstadsarchief.be onder de rubriek ‘Experten vertellen’.

Wil je deelnemen aan één van de brunches, schrijf je dan snel in via archief@leuven.be of telefonisch op 016 300 869, want het aantal plaatsen is beperkt. Per brunch betaal je € 15 per persoon.
 
  terug naar inhoud
 
 
Exclusief uit het Stadsarchief: nog tot 17 mei  
     
 
Op Erfgoeddag openden we de expo 'Exclusief uit het Stadsarchief', zodat we onze 15 kroonjuwelen aan het grote publiek kunnen voorstellen. De eerste dag lokte al meteen zo'n 1.500 bezoekers! Bekijk enkele sfeerbeelden en volg ons op de voet via onze gloednieuwe facebookpagina: www.facebook.com/StadsarchiefLeuven.

Je kan deze bijzondere archiefstukken nog tot 17 mei komen bewonderen de wandelzaal van het Leuvense stadhuis. Jij kan trouwens je stem uitbrengen voor je favoriete kroonjuweel. Het ultieme topstuk van het stadsarchief wordt bekend gemaakt op 10 oktober: dan vieren we 15 jaar Tweebronnen.

Op 16 mei vieren we de afloop van een succesvolle tentoonstelling tijdens een gezellige receptie. Deze finissage wordt om 15.00 uur vooraf gegaan door één van onze 15 topstukkenlezingen. Annelies Vercruysse en Marika Ceunen vertellen je meer over de prachtige interieurtekeningen van de stadsschouwburg in de gotische zaal van het stadhuis. Deelnemen is gratis, maar wel graag inschrijven via archief@leuven.be of telefonisch op 016 300 869.

Neem een kijkje op www.exclusiefstadsarchief.be voor onze topstukken en ons feestprogramma. Je ontdekt er ook 15 archiefstukken die net niet op de troon belandden, maar toch de moeite waard zijn om even in de kijker te zetten.
 
  terug naar inhoud
 
 
20.000 akten online getranscribeerd  
     
  In februari bereikten we een nieuwe mijlpaal met Itinera Nova. 20.000 Dietse akten staan getranscribeerd en doorzoekbaar online dankzij de gezamenlijke inspanning van al onze vrijwilligers. In de loop der jaren leverden in totaal een zeventigtal personen een bijdrage, klein of groot, om dit prachtige resultaat te bereiken. Van harte bedankt aan allemaal!  
  terug naar inhoud
 
 
Vier Itinera Novatandems vertrokken  
     
  Begin dit jaar startten we met een tandemwerking. Voortaan nemen onze ervaren vrijwilligers beginnende transcribenten onder hun hoede. Zij helpen bij het aanleren van het 15de-eeuwse oud schrift en begeleiden hen bij het maken van hun eerste transcripties voor Itinera Nova. Claire neemt zowel Christel als Marijke achterop. Kristiaan helpt René op weg en Walter en Greet nemen Fernand onder hun hoede. Goede reis allemaal!  
  terug naar inhoud
 
 
Jaarlijkse feestdis voor onze vrijwilligers  
     
  Mooie tradities moet je in ere houden en onze jaarlijkse vrijwilligerslunch is er zo één! Gewoontegetrouw zetten we in februari onze enthousiaste vrijwilligers met plezier in de bloemetjes met een uitgebreid lunchbuffet. Net als vorig jaar werd vooral het door het archiefpersoneel bereide dessertenbuffet enorm gesmaakt! Ook burgemeester Tobback, schepen van cultuur Vandevoort en de kersverse directeur cultuur Piet Forger schoven mee aan om samen met ons te vieren...  
  terug naar inhoud
 
 
Straat in de kijker: de Naamsestraat  
     
  De Naamsestraat is één van de oudste straten van Leuven en was eeuwenlang het einde van de invalsroute vanuit Heverlee en Namen. Ze is één van de belangrijkste verkeersaders in het radiaal-concentrisch stratenplan van het oude Leuven en loopt in een bijna recht tracé van de Grote Markt naar de Naamsevest.

De Naamsestraat wordt in de schepenbankregisters met meerdere benamingen aangeduid: het gedeelte binnen de eerste stadsomwalling, van de Grote Markt tot aan de voormalige Sint-Kwintensbinnenpoort, werd in de 13de eeuw Proefstrate, Proestrate of Prooststrate genoemd. Deze verschillende varianten verwijzen naar de proosten van de Sint-Pieterskerk die dicht bij het kapittel woonden. Het eerder landelijke gedeelte buiten de stadsomwalling, dat leidde van aan de huidige Parkstraat langs de Sint-Kwintenskerk naar de Naamsepoort, vinden we in de schepenbankregisters van de 15de eeuw als  Sint-Quintensstrate terug.  

Beeld uit de Leuvense Prentenatlas: De Naamsepoort, veldzijde.
 
  terug naar inhoud
 
 
Akte in de kijker  
     
  Om de uitzonderlijke waarde van de Leuvense schepenbankregisters te illustreren, selecteren we bij elke nieuwsbrief een akte die we in de kijker willen plaatsen.

Deze keer kozen we voor een akte van 19 januari 1443, getranscribeerd door Kristiaan Magnus, gecorrigeerd door Jos Jonckheer en gesignaleerd door Piet Soetewey.

Heer Emont komt zich bij de stadsraad van Leuven beklagen over drie van haar poorters die gepoogd hebben Geert Coppens te lynchen in zijn huis in Binkom, één van de dorpen waarvoor hij verantwoordelijk is. Het incident wordt zeer uitvoerig en gedetailleerd beschreven.

De drie Leuvense poorters waren naar Geerts huis getrokken, maar vonden daar de deur gesloten. Ze openden dan maar een venster en zagen binnen zijn hoed en tas liggen, wat hen de uitroep "De hoerensoen es hier bynnen want zijnen hoet ende tessche liggen dair!" uitlokte. Daarop beukten zij de deur in en zetten de achtervolging in van Geert die zich op de bovenverdieping had opgesloten. Zij namen een haecx (bijl), sloegen daarmee de deur in twee en scoten toen doer tgat van dier doere. Omdat ze hem niet te pakken kregen sloegen ze zijn inboedel kort en klein, uitten de dreiging dat ze hem nog wel te pakken zouden krijgen en dropen onverrichter zake af.

Even later keerden zij terug en eisten hun pijl terug van Geerts vrouw, die beweerde van niets te weten. Ditmaal bedreigen ze tvrouweken: "Ghij sult ons onsen pijl halen oft wij selen in uwen buyc steken!"

Alhoewel de schepenen van Binkom normaal gezien ten hoofde trekken naar Tienen, is heer Emont nu rechtstreeks naar Leuven gekomen omdat deze gevaarlijke individuen daar nog steeds ongestraft rondhangen. De raad beslist dat zij hen niet kan 'gecorrigeren' omdat het feit buiten de bevoegdheid van de meierij van Leuven valt. Zij stellen echter wel hun hulp voor eens de straf uitgesproken is door de bevoegde instantie.

Voor de volledige transcriptie: klik hier.
 
  terug naar inhoud
 
 

      Uitschrijven <<Email Address>> Stuur door naar een vriend
      Copyright © 2014 | Stadsarchief Leuven | All rights reserved.