Copy
Email not displaying correctly? View it in your browser.
Besök Martyrkyrkans vänner
Veckorapport 26, augusti 2012
 
 
Kära vän och läsare!  
 
Vi fortsätter att be för muslimerna under de sista dagarna av deras heliga fastemånad ramadan. Böneämnena kommer från kampanjen 30 dagar i bön för muslimvärlden. Ifall du vill läsa mer om kampanjen och om olika nationella evenemang finns information på webbsidan www.30-days.net.
Nästa vecka återgår vi till att i Veckorapporten be för böneämnen från hela världen.
 
 
16 augusti, dag 28 – Izhar ul-Haqq
 
Izhar ul-Haqq är en muslimsk bok som vill avskräcka och försvaga tron hos kristna i muslimska länder, speciellt de som har muslimsk bakgrund. Boken förlöjligar den tilltro kristna har till Bibeln och leder muslimer bort från Bibeln genom att hävda att den är fullständigt förvanskad. Boken presenterar däremot Koranen som helt felfri. Innehållet i Izhar ul-Haqq, som ursprungligen skrevs på arabiska, är ett resultat av en debatt med en tysk missionär för över 150 år sedan. Ännu idag anser många muslimer att Izhar ul-Haqq är så effektiv att originalversionen av boken fortfarande trycks och distribueras på bred front av ett stort nätverk av ortodoxa muslimska ledare. Argument från boken används av nästan alla viktiga muslimska debattörer och lärare i världen och sänds i sin tur till tv-tittare runtom i hela Asien via satellitkanaler som sänder dygnet runt. Överraskande nog är det ingen som har skrivit någon bok som svar på alla anklagelser i Izhar ul-Haqq och som uppmuntran för kristna och utmaning för muslimerna.
 
Det finns ett stort behov av ett svar som är respektfullt mot muslimer, som svarar på frågor som muslimer har om Bibeln och som tar med den senaste forskningen om Koranen. Till exempel har manuskripten för Nya testamentet en mycket fastare grund än motsvarande manuskript för Koranen. De senaste decennierna har en mängd vetenskaplig litteratur ställt frågor om Koranen som är lika svåra, eller i många fall svårare, än de frågor som forskare ställer kring Bibeln.
Nu håller några troende på att skriva på ett svar till Izhar ul-Haqq i bokform. Syftet med projektet är inte bara att försvara Guds Ord från falska anklagelser, utan också att uppmuntra muslimer att faktiskt läsa Bibeln själva istället för att bara felaktigt anklaga den och avfärda den.
 
17 augusti, dag 29 – Rohingyafolket i Burma
 
Det är svårt att hitta korrekt statistik när det gäller rohingyafolket, eftersom de inte räknas som medborgare i något land. De flesta rohingya bor i delstaten Rakhine i Burma (Myanmar). De lever som flyktingar i Bangladesh, Malaysia, Kina, Saudiarabien, Pakistan och Thailand. Några hundra av dem är Messias-troende och de kommer alla från en liten sufistisk sekt inom islam.
Det muslimska rohingyafolket är och har varit förföljda både i sitt hemland och som flyktingar ända sedan andra världskriget. Den nuvarande militärregimen i Burma utnyttjar burmesisk nationalism och buddism för att stärka sin makt och diskriminerar därför minoriteter som rohingyafolket.
Rohingyafolket är nu utspritt över södra och sydöstra Asien. Många har bott i flyktingläger och på tillfälliga platser mycket länge i väntan på möjligheter att emigrera någon annanstans. Tyvärr har de dåligt rykte och det är ofta väldigt svårt för dem att bli accepterade någonstans. Vissa grupper inom rohingya har motsatt sig utbildningsinsatser från icke-muslimer. Deras liv som flyktingar är ofta fyllt av rädsla, ovisshet, trauman, övergrepp och orättvisor.
 
Bibelöversättning: ett skriftspråk baserat på arabisk skrift används för publicering av skriftligt material på rohingyaspråket och ett system baserat på romerska bokstäver används redan nu på internet. En stor del rohingya som har bott i Bangladesh som flyktingar föredrar bengalisk skrift. Det verkar därför som att Bibeln måste översättas med minst tre olika alfabet.
 
18 augusti, dag 30 – Stora samlingar i Sydasien

 
De kommande tre dagarna kommer muslimer runt hela världen att festa och fira avslutningen av fastemånaden Ramadan. Denna högtid, Eid al-fitr, är också en betydelsefull tid för stora religiösa samlingar. Tiotusentals muslimer kommer att samlas exempelvis i Agramoskén mitt emot Taj Mahal i Indien. I grannlandet Pakistan kommer tusentals att samlas i Faisalmoskén i Islamabad och i Badshahimoskén i Lahore. Dessa samlingar lämnar djupa spår hos muslimerna själva. Men den största och mest imponerande är samlingen i självaste Mecka, där över två miljoner pilgrimer kan be samtidigt i Harammoskén under den årliga pilgrimsfärden som äger rum 70 dagar efter ramadan.
 
Under dessa samlingar träffar muslimerna sina vänner och leds ofta av erfarna ledare under bönen. Muslimer ser dessa samlingar som bevis på islams överlägsenhet och på att religionen växer. Jesus sade att hans rike är som ett senapskorn. Muslimer har generellt sett inte förstått att helande, liv och frälsning finns i korset och uppståndelsen. Det är ofta i svagheten som Herrens kraft blir uppenbar och inte genom imponerande siffror, fantastiska talare eller manifestationer av världslig kraft.
 
 
 
 
Ha en välsignad bönevecka
 
 
Martyrkyrkans vänner
 
 
Veckans böneämnen

Dag 28
 
Vi ber för arbetet med att besvara muslimernas anklagelser mot Bibeln. Må Gud fortsätta att lyfta fram de rätta människorna som har rätt kunskap, förmåga, gåvor och den goda karaktär som behövs för att vara effektiva i detta arbete. Vi ber för det krävande Izhar ul-Haqq-projektet som framförallt kräver gudomlig kraft så att de kristna författarna kan ”bryta ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud”. Målet, som Guds Ord så väl uttrycker det, är att göra ”varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Kor 10:5). Vi ber också för lämpliga distributionskanaler för att sprida materialet i skriftlig och audiovisuell form. Vi ber om Guds ledning, nåd och resurser för arbetet.
 
Dag 29
 
Vi ber för den pågående översättningen av 21 bibelberättelser till rohingyaspråket och för att de ska kunna distribueras inom de närmaste månaderna. Vi ber för hela den utmanande processen att välja ut vilka texter som ska översättas och hur de ska bli tillgängliga för rohingya. Vi ber också om god kommunikation och samordning i översättningsprojekten. Vi ber för detta folk och insatserna för att göra Messias känd bland dem. Några troende har försökt hjälpa dem. Må Gud mana fram fler!
 
Dag 30
 
Vi ber för de muslimska familjerna i våra egna städer och kommuner, att de får träffa uppriktiga troende som kan dela livets bröd med dem under högtiden (Ps 34:9, Joh 6:55-58). Vi ber för muslimerna i vårt land som kommer att delta i stora religiösa samlingar, att Gud ska få deras uppmärksamhet. Vi ber att den korsfäste, uppståndne och nu levande Jesus Kristus själv ska uppenbara sig under dessa tre högtidsdagar.
 


Från Twitter

Martyred Church

156 followers
1,031 tweets
following 13 people
follow


Är du på FB?
 facebook.com/martyredchurch
Martyrkyrkans vanner r.f.
PB 182, FI-67101 Karleby

Tfn +358 (0)6 822 0848
Fax +358 (0)6 831 6495
E-post
 info@martyrkyrkansvanner.net
 
 Twitter