Copy
Email not displaying correctly? View it in your browser.
Besök Martyrkyrkans vänner
Veckorapport 28, augusti 2012
 
 
Kära vän och läsare!  

 
Denna vecka får vi böneämnen från Iran gällande bland andra pastor Yousef Nadarkhani, liksom också nyheter från kristna bröder och systrar i Pakistan och Kina. Välkommen med i bönegemenskapen!
 
 
IRAN
 
Pastor Yousef Nadarkhani (34, gift, två söner) dömdes redan i september 2010 till döden för apostasi av revolutionsdomstolen i provinsen Gilan och domen bekräftades av Högsta domstolen i juli 2011. I september 2011 förhördes Nadarkhani igen inför domstol och vägrade då avsäga sig sin kristna tro. I juli i år informerades han muntligt om att han på grund av nya åtal kommer att ställas inför rätta på nytt. Nu har han skriftligen inkallats till domstolen den 8 september, eller enligt vissa källor redan den 27 augusti. Inte heller den skriftliga stämningen anger avsikten med förhöret och den ursprungliga domen har inte hävts. Andra källor anger däremot att åtalet denna gång gäller ”banditism och utpressning”. Regimen försöker möjligtvis övertyga Nadarkhanis understödjare att han är kriminell och inte värd att stödas. Alternativt vill man genom att starta en ny rättegång med icke-bevisbara anklagelser försöka att officiellt ”två sina händer” och ge över Nadarkhani till islamisterna och hemliga polisen, medan rättsväsendet själv förklarar sig ”oskyldigt till denne mans blod”. Sådant har också hänt tidigare i Iran.
 
De nya åtalen väcker farhågor om att de iranska myndigheterna, efter den omfattande internationella kritiken mot domen för pastor Nadarkhani, nu vill påverka rättsbehandlingen genom att komma med godtyckliga åtal.
 
Utöver pastor Nadarkhani sitter minst 16 andra kristna i fängelse i Iran på grund av sin kristna tro och verksamhet. En av de fängslade iranska pastorerna, Behnam Irani, som riskerar avrättas på grund av apostasi, kan möta döden redan nu eftersom myndigheterna vägrar ge honom den medicinska vård som de tidigare lovat honom och som han akut behöver, berättar en nära vän och församlingsarbetare. Pastor Behnam Irani led fortfarande i fängelset den 26 augusti, berättar Firouz Khandjani, rådsmedlem i pastorns kyrka ‘Church of Iran’, en växande evangelisk husförsamlingsrörelse.
“Han var flera gånger medvetslös”, tillade Khandjani i en intervju. Nyligen tilläts Irani få begränsad vård i fängelsets sjukhus, men fram till idag verkar ingenting ha gjorts och han är fortfarande mycket sjuk.
(Källor: http://rlprayerbulletin.blogspot.com, www.meconcern.org, www.bosnewslife.com, www.fcnn.com)
 
 
Vi önskar er en välsignad bönevecka!
 
 
 
Martyrkyrkans vänner
Veckans böneämnen
 
Iran
Vi tackar Gud för att pastor Nadarkhanis liv har skonats så här länge och vi ber att dödsdomen ska hävas och alla åtal läggas ned. Vi ber också att Jesu tröst, närvaro och hopp ska omge honom, hans hustru Fatemeh och deras två söner, och att familjen snart ska få återförenas.
Vi ber också för andra kristna som sitter fängslade för sin tros skull och vi ber om kraft och frihet för de iranska kyrkorna som hela tiden lever under hård press från myndigheterna.
 
Kina
Vi ber för Alimujiang Yimiti, den kristna uiguriska husförsamlingsledaren, som avtjänar ett 15-årigt fängelsestraff i Fängelse nr 3 i Xinjiang och vars jurist från Peking illegalt och utan rimlig förklaring vägrades tillträde till Alimujiangs fängelse av tjänstemännen där. Må Gud trösta och styrka både Alimujiang och alla dem som kämpar för att rätt och rättviska ska ske i hans fall och i liknande fall i Kina.
(Källa: www.chinaaid.org)
 
Pakistan
Vi ber för de kristna familjer vars barn har utsatts för brutala övergrepp och till och med dödats. Vi ber för 11-årige Samuels familj i Faisalabad och för den lilla flickan Muqadas familj i Sahiwal, att Gud tröstar och styrker dem. Vi ber också om vishet och auktoritet för dem som har åtagit sig att på juridiska vägar arbeta för dessa och liknande fall. Vi ber också för familjen till den 11-åriga mentalt handikappade Rimsha som anklagas för hädelse. Vi ber att åtalet mot henne ska läggas ner och att hon tillsammans med sin familj ska kunna leva i fred och frihet i sin hemstad.
(Källor: www.assistnews.net, http://rlprayerbulletin.blogspot.com)

Från Twitter

Martyred Church

156 followers
1,031 tweets
following 13 people
follow


Är du på FB?
 facebook.com/martyredchurch
Martyrkyrkans vanner r.f.
PB 182, FI-67101 Karleby

Tfn +358 (0)6 822 0848
Fax +358 (0)6 831 6495
E-post
 info@martyrkyrkansvanner.net
 
 Twitter