Copy
Email not displaying correctly? View it in your browser.
Besök Martyrkyrkans vänner

Veckorapport 4, februari 2014
 

Dagligen förföljs miljoner kristna för sin tro

 

Kära vän och läsare !
 
Varje dag förföljs miljontals kristna på grund av sin tro. Organisationen Open Doors gör årligen upp en lista (The World Watch List) på de 50 svåraste länderna för kristna. Denna vecka ber vi för de sju värsta länderna på denna lista. Ifall du vill veta mera om dessa länder, eller andra länder på listan, kan du gå till webbsidan
www.opendoorsuk.org där du finner mer information på engelska.
Listan baserar sig på detaljerad information från organisationens medarbetare i över 65 länder och från oberoende experter. Uppgifter samlas in från fem olika områden: privatliv, familj, samhälle, nationell situation och församlingsliv – plus ett sjätte område, nämligen grad av våld.
 
När du frågar förföljda kristna vad de behöver, svarar nästan alla utan undantag: ”Bön.” Bön är det enda som gränsvakter och religionspoliser inte kan stänga ute. Bön når de avlägsnaste byarna och infiltrerar de mest svårtillgängliga arbetslägren. Bön förändrar. Kyrkan är skakad, slagen, sörjande. Men kyrkan växer. Kyrkan håller ut. Kyrkan lever. Och kyrkan behöver våra böner. Därför inbjuder vi dig att också denna vecka be tillsammans med oss för våra lidande bröder och systrar i Kristus.
 
 
1. NORDKOREA

 
För 12 året i rad är detta det land där förföljelsen av de kristna är mest extrem. Den religiösa dyrkan av ledaren Kim Jong-Un och hans föregångare lämnar inget utrymme för någon annan religion och kristna möter ofattbart förtryck på alla områden av livet. Tvingade att mötas endast i hemlighet, vågar de inte berätta om sin tro ens åt sina familjer av rädsla för att fängslas och sändas till arbetsläger. Den som upptäcks syssla med hemlig religiös verksamhet kan arresteras, godtyckligt fängslas, bara försvinna, torteras och till och med avrättas offentligt.
 
2. SOMALIA
 
Trycket ökar på den minimala kristna gemenskapen i detta land med muslimsk majoritet. Muslimska ledare och regeringstalesmän har offentligt understrukit att det inte finns rum för kristna och det finns en stark vilja att rena landet från kristna. Den militanta islamistgruppen al-Shabaab attackerar de kristna och radikaliserar lokalsamhällen. Tio kristna rapporteras under 2013 ha dödats av al-Shabaab. Det finns en utbredd rädsla och misstro bland de troende som måste dölja sin tro av rädsla för att förrådas.
 
3. SYRIEN
 
Allt medan inbördeskriget i Syrien blir allt mer sekteristiskt, har våldet som uttryckligen riktas mot kristna intensifierats. Den syriska oppositionen ”islamiseras” allt mer och de kristna blir allt mer sårbara på alla områden i livet. Många kristna rapporterades ha bortförts, misshandlats eller dödats, och många kyrkor har skadats eller förstörts. Den 21 oktober invaderade islamistisk milis den uråldriga kristna byn Sadad och dödade minst 45 personer och skadade många fler.
 
4. IRAK
 
Antalet attacker och hot mot kristna ökade igen år 2013. Islamistiska terroristgrupper, influerade av konflikten i Syrien, ökar i antal. Ett av dessa gruppers mål är att tömma landet på kristna och denna situation förvärras av att de skyldiga inte straffas. Enligt en lokal källa mördas, kidnappas eller misshandlas en kristen varannan eller var tredje dag. Som minoritet är de kristna ett enkelt mål för kidnappare. Till och med i den relativt fria halv-autonoma kurdiska regionen har säkerhetssituationen för de kristna försämrats avsevärt.
 
5. AFGHANISTAN

 
Situationen i landet är fortfarande instabil och islamistiska extremistgrupper fortsätter att få ökad makt. Kristendomen anses fortfarande vara en västerländsk religion och ses som en fiende till den afghanska kulturen, samhället och islam. De som lämnar islam hotas som avfällingar och möter ett enormt tryck från familj, samhälle och lokala myndigheter. Det finns inga offentliga kyrkor, inte ens för utlänningar. Kristna konvertiter håller sin tro hemlig, eftersom varje koppling till kristendomen är farlig. I september 2013 uppmanade en afghansk parlamentariker för avrättning av kristna konvertiter.
 
6. SAUDIARABIEN
 
Det är förbjudet här att öppet praktisera någon annan religion än islam och konvertering till en annan tro är belagt med dödsstraff. De flesta kristna är utlänningar från Asien eller Afrika. Under 2013 gjorde polisen räder hos flera utländska kristna gemenskaper och tiotals kristna fängslades och deporterades. Troende med muslimsk bakgrund riskerar hedersmord ifall deras nya tro upptäcks. Ändå kommer ett litet men ökande antal muslimer till Jesus och de berättar om sin tro på internet och satellit-tv.
 
7. MALDIVERNA
 
Att vara maldivier är detsamma som att vara muslim, så officiellt finns det inga maldiviska kristna, endast utländska kristna. Regeringen ser sig själv som islams beskyddare och lagen förbjuder konvertering till andra religioner – de som gör det förlorar sitt medborgarskap. Det finns en omfattande social kontroll över var och en för att korrigera varje avsteg från islams väg. Detta tryck speglas inom familjerna och i samhällena. Följaktligen finns det inga gudstjänster eller kyrkobyggnader och de få maldiviska kristna som finns, döljer sin tro för att inte bli upptäckta.
 
 
Var rikt välsignad i dina böner!
 
 
 
Martyrkyrkans vänner r.f.
 

 

Veckans böneämnen
 
Nordkorea
Vi ber för de 50 000-70 000 kristna som sitter fängslade i arbetsläger att Gud ska hålla dem uppe. Vi ber också att Gud ska förändra Kim Jong-Uns hjärta och använda honom för att reformera landet. Vi ber om beskydd för medarbetare och kontakter som ger hjälp och beskydd åt kristna flyktingar i Kina.
 
Somalia
Vi prisar Gud för att han, trots trycket, har bevarat det kristna vittnesbördet i Somalia. Vi ber för de få, ofta isolerade troende, att Gud ska öppna vägar för dem att mogna i Kristus. Vi ber att de kristna skulle få större frihet att uttrycka sin tro på Jesus.
 
Syrien
Vi ber om beskydd för de många troende som valt att stanna kvar i Syrien för att tjäna sina samhällen, och för arbetare och partner som för in hjälp till tusentals kristna familjer på flykt. Vi ber också om ett fredligt slut på konflikten som har slitit sönder landet.
 
Irak
Vi ber för troende med muslimsk bakgrund som ofta möter motstånd från sina familjer och samhällen. Vi ber också om vishet för utländska kristna som allt mer övervakas av myndigheterna, och för arbetare som stöder kristna flyktingar genom olika former av rådgivning, biblisk undervisning och inkomstbringande projekt.
 
Afghanistan
Alla afghanska kristna kommer från muslimsk bakgrund och är i farozonen ifall deras tro upptäcks. Vi ber att Gud ska beskydda och uppmuntra dem. Talibanerna fortsätter att hota och attackera invånarna i Afghanistan. Vi ber att deras inflytande ska minska och att bortdragandet av de internationella styrkorna 2014 inte ska leda till en återgång till inbördeskrig. 
 
Saudiarabien
Omfattande arbetslöshet och ökat missnöje bland de unga skapar en grogrund för extremism. Vi ber att Gud ska stoppa spridningen av extremistiska åsikter och att allt fler muslimer ska möta Jesus genom satellit-tv eller drömmar och visioner av Jesus. Under 2013 dömdes två män för omvändelseverksamhet till några hundra piskrapp och flera år i fängelse. Vi ber att de ska frisläppas.
 
Maldiverna
Vi ber om uppmuntran och gemenskap för de ytterst få troende som är väldigt isolerade. Kristen litteratur är förbjuden. Vi ber att dörrar ska öppnas för Guds Ord och att den nye presidenten som valdes i november 2013 ska medföra större frihet för människorna i detta land.
 

Från Twitter

Martyred Church

167 followers
1,014 tweets
following 7 people
follow


Är du på FB?
 facebook.com/martyredchurch
Martyrkyrkans vanner r.f.
PB 182, FI-67101 Karleby

Tfn +358 (0)6 822 0848
Fax +358 (0)6 831 6495
E-post
 info@martyrkyrkansvanner.net
 
 Twitter