Copy
Email not displaying correctly? View it in your browser.
Besök Martyrkyrkans vänner
Veckorapport 15, april 2013
 
 
Det pågående kaotiska läget i Egypten – läs vad MKV:s ordförande säger om situationen

 
 
Kära vän och läsare!     
 
Denna veckas Veckorapport är något annorlunda än normalt, eftersom vi har fått en intervju med Martyrkyrkans vänners ordförande, Johan Candelin, angående situationen i Egypten.
Vi får också be för våra systrar och bröder i Uzbekistan.
 
 
EGYPTEN / INTERVJU MED JOHAN CANDELIN
 
Du har nyligen besökt Egypten, hur skulle du karakterisera det allmänna läget i landet och hur har det egyptiska folket det under nuvarande ledarskap?
- Det är helt klart att landet går mot en stor krasch. Fattigdomen ökar, priserna stiger, säkerhetsläget förvärras dag för dag, den egyptiska valutan sjunker i värde och landet är djupt splittrat i dem som stöder Muslimska brödraskapet och dem som är emot det. Muslimska brödraskapet vet inte hur de ska handskas med situationen. Och försöker i stället hindra människorna att tala om problemen.
 
Du träffade också lokala kristna och kristna ledare, hur ser deras vardag ut som minoritet i ett muslimskt land som allt mer understryker sin muslimska identitet? Är situationen för de kristna mycket annorlunda nu än den var i årtionden före den Arabiska våren?
- Situationen är mycket komplex och komplicerad. Västerländsk media beskriver konflikten som en konflikt mellan muslimer och kristna, men den är djupare än så. Det finns tre nivåer i denna våldsamma konflikt: muslimer mot kristna, muslimer mot kristna och muslimer tillsammans (till exempel när kriminella attackerade den koptiska kyrkan efter en begravning, fanns det tusentals muslimer inne i byggnaden som ville visa sitt stöd till de kristna), samt muslimer mot muslimer. Tusentals muslimer har flyttat till USA och ansökt om flyktingstatus för att de är förföljda av andra muslimer! Ett stort antal kopter har flyttat till Georgien och Ukraina, eftersom dessa länder ger kopterna medborgarskap inom några månader. Vissa egyptiska kristna önskar att armén ska ta över, medan andra inte vet vad de ska önska, eftersom de inte litar på armén heller, och en del av landets kristna lämnar sitt hemland.
 
Du har diskuterat situationen både med muslimska politiska ledare och med olika församlings- och kyrkoledare, liksom också med vanliga människor, vilka tankar har du om Egyptens framtid och vad kunde vi speciellt be för i denna situation?
- Det verkar finnas tre möjliga vägar framåt: nuvarande kaotiska situation fortsätter med mer våld och blod, eller så hålls parlamentsval i höst och Muslimska brödraskapet blir den stora förloraren (vissa säger -30 %). Det tredje alternativet är att armén tar över och inrättar en civil regering men kontrollerar själv läget ”från baksätet”. Flera pastorer berättade att många muslimer är trötta på islam och att detta kunde vara början till en stor väckelse. Låt oss be för det!
 
 
 
Ha en välsignad bönevecka!Martyrkyrkans vänner
 
 

 
.
Veckans böneämnen

Egypten
Vi ber för alla egyptier, kristna och muslimer, som på sätt eller annat har lidit av den pågående kaotiska situationen, att Herren med sin helande hand får röra vid deras hjärta, sinne och kropp. Vi ber att sanningen bakom alla politiska intriger ska uppenbaras och att de kristna får vara lyhörda och ledda av den Helige Ande under denna svåra tid. Må svårigheterna få leda många att vända sig till Kristus och en väckelse få bryta ut bland Egyptens muslimer.
 
Uzbekistan
Vi ber för landets protestantiska kristna, eftersom religionslagarna används för att förfölja dessa grupper som myndigheterna anser hota samhällets sammanhållning. Vi ber också för de små husförsamlingarna som den fientliga säkerhetspolisen rutinmässigt utför räder i. Protestanter anklagas för att bryta mot religionslagarna när de äger kristen litteratur, vittnar eller firar gudstjänst utan registrering kan dömas till skyhöga böter som motsvarar 50 eller 100 gånger minimimånadslönen. Trots denna förföljelse, växer Uzbekistans protestantiska och självständiga församlingar. Vi ber att den Helige Ande får bygga enhet och solidaritet bland troende så att när de hjälper och stöder varandra, är deras kärlek vittnesbörd för andra, och vi ber att Kristus bygger sin kyrka i Uzbekistan, reser upp andefyllda ledare som kännetecknas av barmhärtighet, mognad och vishet, för att leda sin hjord genom svåra dagar.
(Källa: http://rlprayerbulletin.blogspot.com)  
OBS – HJÄLP BEHÖVS!
Vi behöver någon som är finskspråkig eller tvåspråkig och gärna vill hjälpa till inom Martyrkyrkans vänner! Oscar, som har översatt Veckorapporten till finska och också gjort en finskspråkig sammanfattning av vårt nyhetsblad Brev från den lidande kyrkan, kommer inte längre att kunna fortsätta i de uppgifterna efter sommaren. Därför söker vi nu någon som på ideell bas vill hjälpa föreningen med dessa uppgifter. Är du intresserad, ta kontakt via info@martyrkyrkansvanner.net!

Från Twitter

Martyred Church

167 followers
1,014 tweets
following 7 people
follow


Är du på FB?
 facebook.com/martyredchurch
Martyrkyrkans vanner r.f.
PB 182, FI-67101 Karleby

Tfn +358 (0)6 822 0848
Fax +358 (0)6 831 6495
E-post
 info@martyrkyrkansvanner.net
 
 Twitter