Copy
Benvolgut/Benvolguda,
Ens complau compartir amb vostè la nostra tretzena Newsletter que el/la mantindrà informat/informada sobre el que s'està realitzant a
Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE):
Enllaç - Newsletter Juny 2022 - Català
Apreciado/Apreciada,
Nos complace compartir con usted nuestra decimotercera Newsletter que lo/la mantendrá informado/a sobre lo que se está realizando en 
Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE):
Enlace - Newsletter Junio 2022 - Castellano
Dear Sir o Madam,
We are pleased to share with you our thirteenth
 Newsletter that will keep you informed about what is being done in Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE):
Link - Newsletter June 2022 - English
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions i enviaments comercials, envïi un correu electrònic a assbcfe@gmail.com indicant en l'assumpte la paraula “BAIXA”.

Vol canviar la manera en que rep aquests correus electrònics?
Pot actualitzar les seves preferències o donar-se de baixa d'aquesta llista.

Aquest missatge va dirigit al seu destinatari, no estant permesa la seva comunicació, reproducció o distribució. Si vostè no és el destinatari final, li preguem ens el comuniqui i esborri el mateix.
Informació de protecció de dades de BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU
(Responsable del tractament)

 FINALITAT: Informar-lo dels nostres productes i serveis per mitjans electrònics; LEGITIMACIÓ: Interès legítim a mantenir-li informat en la seva condició de client i/o usuari. CESSIONS: Es preveuen cessions per obligació legal o requeriment judicial i, a Mailchimp, empresa ubicada a EE.UU. CONSERVACIÓ DADES: Mentre duri la relació amb Vtè, fins que ens sol·liciti la baixa comercial i, durant el termini exigit per la llei una vegada finalitzada la relació. DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a assbcfe@gmail.com. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es).
Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a www.barcelonacentrefinancer.cat/politicadeprivacidat.
Si desea darse de baja de nuestras publicaciones y envíos comerciales, envíe un mensaje a assbcfe@gmail.com indicando en el asunto la palabra “BAJA”.

¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos?
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista.

Este mensaje va dirigido a su destinatario, no estando permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, le rogamos nos lo comunique y borre el mismo.
Información de protección de datos de BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU
(Responsable del tratamiento)

FINALIDAD: Informarle de nuestros productos y servicios por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Interés legítimo en mantenerle informado en su condición de cliente y/o usuario. CESIONES: se prevén cesiones por obligación legal o requerimiento judicial y, a Mailchimp, empresa ubicada en EEUU. CONSERVACIÓN DATOS: Mientras dure la relación con Ud, hasta que nos solicite la baja comercial y, durante el plazo exigido por la ley una vez finalizada la relación. DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición mandando un mensaje a assbcfe@gmail.com. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.aepd.es).
Para más información puede consultar nuestra política de privacidad en https://www.barcelonacentrefinancer.cat/wp-content/uploads/2021/04/política-de-privacidad.pdf
If you wish to unsubscribe from our publications and commercial shipments, please send an email to assbcfe@gmail.com indicating in the subject the word "LOW".

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

This message is addressed to its addressee, its communication, reproduction or distribution not being allowed. If you are not the final recipient, please inform us and delete it.
Data protection information of BARCELONA CENTRE EUROPEU FINANCER (Controller)
PURPOSE: To inform you of our products and services by electronic means; LEGITIMATION: Legitimate interest in keeping you informed as a client and / or user. ASSIGNMENTS: The information could be transfer for legal obligation or judicial injunction we will give up to Mailchimp, an enterprise in EEUU. DATA CONSERVATION: While the relationship lasts with you, until you ask us for the commercial withdrawal and, during the period required by law after the relationship ends. RIGHTS: You can exercise your rights of access, rectification, portability, deletion, limitation and opposition by sending a message to assbcfe@gmail.com. If you consider that the treatment does not comply with current regulations, you can submit a claim to the Control Authority (www.aepd.es).
For more information you can consult our privacy policy at https://www.barcelonacentrefinancer.cat/en/privacy-policy/


This email was sent to <<Adreça d'email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
BARCELONA CENTRE FINANCER EUROPEU · Passeig De Gracia 19 · BARCELONA, Cataluna 08007 · Spain

Email Marketing Powered by Mailchimp