Copy
2020 ble et annerledes år der en ikke fikk lov til å samles i store grupper. Men vi har tro på at det til årets golfsesong vil åpnes opp og at vi igjen kan gjennomføre turneringer, sosiale arrangement, premieutdelinger og samle frivillige og komiteer.

Som et idrettslag med begrensede ressurser er vi avhengig av våre medlemmer for å opprettholde og skape økt aktivitet. Klubben har mange frivillige som gjør en uvurderlig innsats og bidrar til klubbens gode miljø og høye aktivitetsnivå.

Men vi trenger flere frivillige i de fleste komiteer og en sier aldri nei til noen som ønsker å engasjere seg. Se gjennom hva klubben har av komiteer idag og gi beskjed hvis du ønsker å bidra. Enten i en av våre eksisterende komiteer, eller om du ønsker å starte en ny. Klubben vil tilrettelegge for alle gode initiativ.
Jeg vil bidra som frivillig
Klubben har et aktivt turneringsprogram gjennom hele året. Her er det medlemmer som gjennomfører turneringene og tar seg av premieutdeling. Har du lyst til å være med å bestemme hvilke turneringer en skal avholde i år?. Bli med
Serviceteamet har i flere år vært både startere og Coursemarshall på begge baner. Her sørger en for at alle på banen har bekreftet seg eller betalt og ønsker medlemmer og gjester velkommen på banen slik at alle får en god opplevelse og følger golfens etikette. Her kan en bidra både ukedager og i helg. Bli med
Etter at kursdeltakere er ferdig på kurs så trenger de videre hjelp for å bli aktive medlemmer og få nytte av golfen. Nybegynnerkomiteen tar over etter Pro'ene er ferdig og sørger for at de får oppfølging og en god opplevelse som gjør at de ønsker å fortsette med golf og bli medlem. Bli med
Klubben har som mål å være den mest attraktive klubben for damer i distriktet og har flere aktiviteter ut over ukentlige dameturneringer. Her er det opp til de enkelte å skape flere aktiviteter og videreutvikle dagens tilbud for å oppretteholde et godt miljø blant klubbens damer. Kontakt
Klubben har en stor og aktiv seniorgruppe på begge baner. Komiteen arrangerer turneringer for både medlemmer og gjester gjennom hele året. Mesteparten skjer på dagtid, men her kan en selv bli med og skape mer aktivitet hvis ønskelig. Ta kontakt
Klubben har mange juniorer og tilrettelegger både treninger, turneringer og sosiale arrangement. Som i mange andre idretter trenger en også flere aktivitetsledere som kan bidra og støtte trenerne og eller stille på aktiviteter. Bli med og skap et godt miljø for våre juniorer
Klubben vokser mest i aldersgruppen 20-40 år, men vi har ingen komite som ivaretar denne gruppen og som lager aktiviteter og arrangement de ønsker og har behov for. Det ønsker vi å gjøre noe med og trenger deg som har ideer og tanker til hva en kan gjøre her. Lokal Ryder Cup? Barnevogn løp? Lønningspils? Skins turnering? Longest drive? Ta kontakt så skal vi hjelpe tilrettelegge
I en klubb med over 2000 medlemmer så er det et stort behov for å ha noen sosiale aktiviteter ut over bare golfen eller i tilknytning med en turnering. Har du lyst til å arrangere en fredagsscramble, eller en quiz kveld. Kanskje samarbeide med Sola Bistro for et arrangement etter en turnering. Mulighetene er mange og vi trenger deg. Ta kontakt
Banene er det viktigste vi har og våre greenkeepere vedlikeholder og videreutvikler dem i tråd med klubbens masterplan. Men kanskje er det også mulig for en egen banekomite å bidra til at banene fremstår enda bedre? Interessert?
Er du en konge på sosiale medier? Ønsker du erfaring innen kommunikasjon. Klubben ønsker å være mer synlige i forskjellige medier og ha en aktiv hjemmeside. Her trenger vi en eller flere frivillige som kan hjelpe oss. Ta kontakt
Klubben har en organisert dugnad hver onsdag gjennom hele vinteren hvor aktive senior medlemmer gjør et uvurderlig arbeid. I tillegg kalles medlemmer inn til fellesdugnader. Kanskje er det flere ting som kan ordnes på dugnad og behov som kan dekkes fra medlemmer. Hørtes det ut som noe du kunne bidratt med? Ta kontakt
Klubben har et behov for flere aktivitetsledere og frivillige trenere som kan både bistå klubbens Proer, samt også skape egne medlemsaktiviteter. Meld din interesse, så tar vi kontakt når det skal arrangeres egne Trener og Aktivitetsleder kurs i klubben.
Styret har det øverste ansvaret og skal bidra med å få gjennomført det som årsmøtet bestemmer og sørge for at klubben videreutvikles og har fornøyde medlemmer. Har du lyst til å bidra her anbefaler vi at du tar kontakt med Valgkomiteen.
Klubbens valgkomite har som oppgave å velge medlemmer til styret og kontrollkomite. Har du et godt nettverk i klubben og kan bistå med å finne styremedlemmer som har lyst å engasjere seg? Ta kontakt.
Som en ser har klubben mange komiteer. Men kanskje er det noe du savner? Ikke alle komiteer er like aktive og kanskje kunne det vært plass og behov for noen flere. Om det ikke alltid trengs en ny komite, så trenger klubben engasjerte medlemmer. Har du noe du ønsker å bidra med, så ta kontakt og klubben vil tilrettelegge for at en får gjennomført det du ønsker.
Jeg vil bidra som frivillig
Forus       
Hovedbane: Stengt
Golfparken: Åpen
Range: Åpen 
Proshop: Åpningstider
Solastranden
Bane: Åpen
Range: Åpen
Proshop: Åpningstider
Facebook
Link
Website
Copyright © 2021 Sola Golfklubb, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.