Copy

Het is even stil geweest rond de zomer vanuit de NL Veranderdetectie, maar we hebben allesbehalve stilgezeten.

Hieronder een update. Mocht je vragen, tips of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@nlveranderdetectie.nl of via het contactformulier.

Wat is het ook alweer die NL Veranderdetectie?

Met de NL Veranderdetectie willen we samen een innovatieve oplossing ontwikkelen, die helpt om veranderingen van, in, rondom en op waterlopen en waterkeringen sneller en efficiënter in beeld te brengen met behulp van satellietdata.

Deelnemende partijen zijn alle 21 Waterschappen, RijksWaterstaat, NSO, STOWA en HWH

Bezig met Fase 2 van de SBIR (innovatiecompetitie)

In Fase 2 zijn er nog twee partijen aan de slag met de NL Veranderdetectie. Waar Fase 1 nog in het teken stond van een haalbaarheidsstudie met 4 partijen, staat fase 2 in het teken van ontwikkeling/demonstratie.

De twee partijen zijn Arcadis met TerraSphere en 52Impact met S&T.

Fase 2 is gestart afgelopen juni en in december zullen beide partijen de resultaten aanleveren in de vorm van een rapport en presentatie.

Periodiek hebben de leveranciers overleg met de projectgroep in de klankbordgroepsessie om tussentijdse resultaten te tonen en om wederzijdse vragen te beantwoorden.

Voorbereidingen Fase 3 (Europees aanbesteden)

Bij een goed resultaat van fase 2 en bij voldoende belangstelling zal er hoogstwaarschijnlijk een fase 3 gaan komen, te weten een Europese aanbesteding.

Omdat we na de SBIR snel willen doorpakken is er reeds een aanvraag Business Case geschreven.

Na goedkeuring hiervan binnen HWH zal er dan binnenkort een BusinessCase onderzoek starten,

Omdat een deel van dit onderzoek dan parallel verloopt en in samenhang uitgevoerd kan worden, maken we hiermee een efficiencyslag.

De verwachting is dat de business case bij afronding van SBIR fase 2 al voor 80% gereed kan zijn.

Direct na afronding van de SBIR kan de business case dan verder worden opgesteld inclusief een voorstel voor het vervolg.

Waterinfodag 1 november

De Waterinfodag is een congres, beurs en ontmoetingsdag in Den Bosch voor medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, bedrijven en studenten.

Op het programma staan ook veel presentaties rondom het thema Satelliet Data.

Van 16:00-16:45 zal Jeroen Waanders een live presentatie geven over de NL-Veranderdetectie.

Waterinnovatieprijs

Jaarlijks organiseert de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs.

Vanuit de projectgroep zal een inzending gemaakt gaan worden van de NL Veranderdetectie.

Uit de inzendingen kiest een deskundige jury 3 genomineerden per categorie. Vanaf begin november kan er worden gestemd op deze genomineerden voor de Publieksprijs.

Mochten we erbij zitten, dan roepen we tegen die tijd uiteraard jullie hulp in. Op 2 december wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt.

Update Satellietdataportaal NSO

Vanaf 1-juli heeft het Nederlandse Satellietdataportaal een flinke update gekregen, hierbij zijn veel nieuwe functies toegevoegd, het design heeft een update gehad en ook de gebruiksvriendelijkheid is erop vooruit gegaan.

Het NSO stelt de satellietbeelden gratis ter beschikking aan iedereen in Nederland die er belang bij kan hebben.

Neem zeker eens een kijkje op het portaal en ontdek wat je kunt doen met satellietgegevens.

Meer weten over het project? 
Kijk dan op onze website!!

Vriendelijke groet,
Het projectteam van de NL Veranderdetectie
Copyright © 2021 - STOWA - Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
STOWA · Stationsplein 89 · AMERSFOORT, Utrecht 3818 LE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp