Copy
EXPEDITIO
Sostenuto zavrsna konferencija u Valensiji


EXPEDITIO novosti: novembar 2012.

Učešće na seminaru : "Dijalog između gradova" u Budvi, 5-7. novembar 2012

Predstavnica Expeditio učestvovala je na seminaru "Dijalog između gradova- urbano planiranje i upravljanje zemljištem" koji je održan u Budvi od 5-7. novembra 2012. godine. Teme kojima su se učesnici/e bavili/e tokom seminara, između ostalih, bile su vezane za pritisa... [...]

Gradovi za ravnopravnost: Učešće na konferenciji projekta „Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnom nivou“, Mostar

Na poziv nevladine organizacije ANIMA iz Kotora predstavnica EXPEDITIO učestvovala je na završnoj konferenciji projekta „Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnom nivou“, koja je održana u Mostaru, 2. novembra 2012. Jedno poglavlje ove pov... [...]

Molba za podršku: Inicijativa aktera/ki civilnog društva sa teritorije opštine Kotor

Drage kolege/nice, u nastavku Vam saljemo Inicijativu aktera/ki civilnog društva sa teritorije Opštine Kotor. Ukoliko želite da date podršku ovoj inicijativi, pošaljite osnovne podatke (naziv udruzenja /ili ime pojedinca-ke/, telefon i e-mail) na e-mail expeditio@t-co... [...]

Katalog javnih prostora Boke Kotorske [odabrane lokacije]

Mapiranje javnih prostora realizovano je od strane Expeditio kao dio projekta SOSTENUTO - Kultura kao faktor ekonomske i socijalne inovacije. Dio aktivnosti je takođe realizovan kroz projekat "Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima". Mapiranje na području o... [...]

Sastanak partnera projekta "Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima" u Kotoru

U Kotoru je je 2 novembra 2012. održan sastanak partnera projekta Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima. Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce partnerskih nevladinih organizacija koje implementiraju projekat: Co-PLAN i Polis Univerzitet iz Tirane, Koal... [...]
Udruženje "Kamelija" i Mjesna zajednica Stoliv organizovali su 4.11.2012. okrugli sto na temu "Aktivnosti na zaštiti i valorizaciji šume kostanja i brda Vrmac". Okrugli sto je organizovan kao dio tradicionalne maniferstacije "Kostanjada Stoliv 2012". [...]

Učešće na programu "Living Laboratories: Rezilijentnost i održivost lokalnih zajednica"

Predstavnice Expeditio Tatjana Rajić i Jelena Pejković odabrane su za učešće na programu Living Laboratories: Rezilijentnost i održivost lokalnih zajednica, koji će se održati na Međunarodnom univerzitetu u Veneciji, na ostrvu San Servolo, od 26. novembra do 5. decembra... [...]

STRAND - Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice 29. i 30. novembra 2012. godine u Beogradu organizuje međunarodnu konferenciju Uloga univerziteta i njihov doprinos održivom razvoju. Ključne teme konferencije biće integracija održivog razvoja kao dela procesa ... [...]

Održane fokus grupe o gradskim trgovima i otvorenim javnim prostorima u Kotoru

U periodu od 30. oktobra do 1. novembra organizovane su 3 fokus grupe o gradskim trgovima i otvorenim javnim prostorima u Kotoru, u okviru projekta „Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima“, i to: I fokus grupa – za predstavnike/ce lokalne samouprave i dr... [...]

Učešće na radionici Dragon Dreaming, Hrvatska

Od 21. do 28.10.2012. na Braču je održana radionica pod nazivom "Dragon Dreaming". Ovo je holistički metod za realizaciju kreativnih i održivih projekata koji podrazumijevaju timski rad. [...]

Mies van der Rohe Award 2013

Predstavnica Expeditio, Tatjana Rajić, po drugi put je pozvana od strane Fondacije Mies van der Rohe da kao nezavisna ekspertkinja predloži primjere savremene arhitekture za EU Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award. [...]

Izložba "The Pythagoras’ (un)costant" u okviru konferencije o gradskim trgovima

U okviru konferencije o gradskim trgovima koja je održana 12. oktobra 2012.g. u Tirani, otvorena je i izložba "The Pythagoras’ (un)costant" koju je postavio Stefano Romano, koordinator projekta od strane Univerziteta Polis iz Tirane. [...]

Posjeta direktorice CABE-a (Commission for Architecture and the Built Environment) Crnoj Gori

Design Council CABE (Commission for Architecture and the Built Environment) je od 1991. do 2011. bila vladina savjetodavna organizacija na polju arhitekture, urbanog dizajna i javnih prostora u Velikoj Britaniji. Osnovana je da bi pomagala donosiocima odluka i stručnjac... [...]

Izvještaj sa radionice o tehnici gradnje suvozida na veb sajtu udruge Dragodid

Na veb stranici udruge Dragodid iz Hrvatske postavljen je Izvještaj sa radionice o tehnici gradnje suvozida koja je organizovana 30. septembra 2012. u Boki Kotorskoj, u saradnji između Expeditio i Dragodid. Izvještaj: Sa EXPEDITIOM u Boki Kotorskoj možete pogledati ovd... [...]

Nacrt: Lokalni program razvoja kulture opštine Herceg Novi

Expeditio je predao nacrt Lokalnog programa razvoja kulture opštine Herceg Novi, Sekretarijatu za društvene djelatnosti i opštu upravu u Opštini Herceg Novi. [...]

Nacrt: Lokalni program razvoja kulture opštine Tivat

U oktobru 2012, Expeditio je predao nacrt Lokalnog programa razvoja kulture opštine Tivat Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti. [...]

U pripremi skulptura „Tristan“

U sklopu projekta „Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske“ Expeditio je pozvao umjetnicu Izabelu Matoš iz Herceg Novog, da napravi „skuplturu“ koja bi bila postavljena na nekom od javnih prostora u Herceg Novom. Ideja je osmišljenja kako b... [...]

Prezentacija u okviru radionice "Cetinje / Bajice ili grad u polju", 6.10.2012.

Radionica „Cetinje / Bajice ili grad u polju“ koju organizuje Fondacija Petrović Njegoš u saradnji sa Prijestonicom Cetinje, Arhitektonskim fakultetom iz Podgorice, NVO Expeditio, NVO Green Home i Vukicom Martinović, počela je 3.10. 2012. u Spomen kući Martinovića u Baj... [...]

Učešće na info danu povodom otvorenog Poziva za kapitalizaciju (MED), 4. 10. 2012. Budva

Povodom otvorenog Poziva za kapitalizaciju projekata, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija u saradnji sa programskim strukturama Mediteranskog programa transnacionalne saradnje (MED) organizovalo je info dan i transnacionalni IPA seminar u Budvi 0... [...]

Učešće na The Best in Heritage konferenciji u Dubrovniku, 27-29 septembar 2012

Na konferenciji The Best in Heritage - The world's only annual survey of awarded museum, heritage and conservation projects, koja je organizovana u Dubrovniku od 27-29 septembra 2012. godine, učestvovala je kao predstavnica EXPEDITIO Katarina Lisavac, arhitektica konzer... [...]

BilteniPutopisiAktivizamNovostiProjektiPublikacije

Ostale novosti možete pročitati ovdje:
EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.
EXPEDITIO
Center for Sustainable Spatial Development
P.O. Box 85
85330 Kotor
Montenegro

expeditio@t-com.me
www.expeditio.org

facebook

Donator sajta i novosti:

Donator
Dobrodosli na EXPEDITIO mailing listu!

Unsubscribe tanjarajic@gmail.com from this list.

Forward this email to a friend

Update your profile


Copyright (C) 2009 EXPEDITIO All rights reserved.